تصویری کمتر دیده شده از امام خمینی(س)

حضرت امام خمینی(ره) سومین نفر از سمت راست در ردیف بالا

. انتهای پیام /*