سید محمد ابوطالبی مدیر بازرگانی و توزیع موسسه چاپ و نشر عروج در گفتگو با پرتال امام خمینی با اعلام خبر انتشار بیست و هفتمین جلد از مجموعه کتاب های مفاهیم اخلاقی امام خمینی(س) با عنوان «زهد و پارسایی امام خمینی و مفاهیم اخلاقی» گفت: زهد و پارسایی در شمار معروف ترین وکلیدی ترین واژه های دینی قرار دارد و در متون اسلامی پیش تر در احادیث پیامبر(ص) و امامان و اهل بیت(ع) به ویژه در سخنان امیرمومنان(ع) که از نخستین زاهدان در اسلام هستند و در متن اسلام زاده شده و بالیده است به مناسبت های گوناگون و در موارد و میدان های مختلف این واژه به کار رفته و با ترهیب و ترغیب و ذکر پاداش یا ستایش و بیان اهمیت از آن یاد شده است. 
به گزارش پرتال امام خمینی وی تصریح کرد: زهد و پارسایی به معنای جامع و صحیح آن یعنی وارفتگی کامل از هر گونه پستی و پلشتی اخلاقی و رفتاری به همین دلیل در هر مسلمانی این انگیزه را بیدار می کند که معنا و مفهوم درست و اسلامی آن را دریابد و سپس در حد توان خود دور از افراط و تفریط درصدد اتصاف به آن برآید.
ابوطالبی با اشاره به فصول شش گانه این کتاب تصریح کرد: زهد و پارسایی در لغت و اصطلاح، تفاوت زهد اسلامی و رهابیت مسیحی، ریشه ها و مبانی زهد و پارسایی، مراتب زهد و پارسایی، آثار زهد در حیات فردی و اجتماعی، الگوهای متعالی زهد و پارسایی فصولی هستند که این کتاب بر اساس آنها تدوین شده است.
وی در ادامه به گفتاری از امام(س) در این اثر اشاره کرد و گفت: امام خمینی(س) پس از اشاره به معنای لغوی زهد چنین می گویند: «به حسب نص اهل لغت، زهد خلاف رغبت است چنان چه در این روایت شریفه آن را همان طور معنی فرموده است و شک نیست رغبت در شی عبارت است از میل نفسانی نه عمل خارجی گرچه رغبت ملازم با عمل نیست لکن نوعا از رغبت نیز عمل حاصل شود از این جهت می توان گفت که زهد نیز عبارت از بی رغبتی و بی میلی است که نوعا با ترک و اعراض مقارن باشد گرچه ملازم نباشد. بالجمله در معنی زهد، بی رغبتی و بی میلی که از صفات نفسانیه است ماخوذ است.»
به گزارش پرتال امام خمینی وی در بخشی دیگری از این گفتگو تصریح کرد: «امام خمینی(س) همچنان که در طیف عظیم فقیهان و فیلسوفان و عارفان از فرهیختگان است در قلمرو اخلاق اسلامی نیز آموزگاری برجسته شناخته شده است از این رو برای دست یابی به معنا و مفهوم زهد و پارسایی ناگریز به رهنمودهای مستفاد از گفتار مواعظ آیینی و اخلاقی عرفانی و منش و رفتار ایشان که درون مایه از حکمت ها و مواعظ پیامبر(ص) و امامن اهل بیت(ع) دارد اشاره خواهیم داشت. 
حضرت امام به نقل از مولانا مجلسی می فرماید: «آن چه از مجموع آیات وروایات برمی آید این است که دنیای مذموم مرکب از اموری است که انسان را از طاعت خدا و دوستی او و کسب آخرت بازدارد دنیا و آخرت در مقابل یکدیگرند هر چه سبب رضای خدا و قرب او شود از آخرت است هرچند به حسب ظاهر از دنیا باشد مثل تجارت و زراعت و صنعت که مقصود از اینها معیشت خانواده و صرف عمر در راه های خیر و کمک به نیازمندان و محتاج نشده به دیگران باشد ریاضت های بدعت آمیز و اعمال ریایی که همراه با مشقت هاست از دنیاست. چون مایه دوری از خدا می شود پس معلوم شد انسان دو دنیا دارد یکی ممدوح و دیگری مذموم انچه ممدوح است بودن در این نشئه است که سرای تربیت و محل کسب کمالات و سعادت ادبی است آنچه مذموم است دلبستگی به دنیا است و هر چه وابستگی به آن زیاد تر باشد حجاب میان انسان و کرامتش و پرده میان دل وعقل بیشتر و غلیظ تر می شود.»
به گزارش پرتال امام خمینی مدیر بازرگانی و توزیع موسسه چاپ و نشر عروج در پایان یادآور شد: «زهد و پارسایی امام خمینی و مفاهیم اخلاقی» نوشته محمد تقی خلجی در 152 صفحه، با بهای 3 هزار نسخه با بهای 6000 تومان به تازگی از سوی نشر عروج به روی پیشخوان کتابفروشی ها قرار گرفت.

. انتهای پیام /*