امام خمینی در پاسخ به سوال خبرنگار مجله آلمانی اشپیگل در نوفل لوشاتو، در تاریخ 16 ‏آبان 1357 ، درباره دلایل قیام مردم و تفاوت های ماهوی  نظام مورد نظر خود با رژیم شاه  در مساله آزادی بیان می فرماید: 

سوال: در چه مواردی کشور ایران در آینده با اوضاع امروز تفاوتهایی خواهد داشت؟
پاسخ امام: ...1- رهبری سیاسی از سلطه بیگانه آزاد می‏ شود، از فساد مالی و سیاسی پاک می ‏شود. 2- اقتصاد کشور از سلطه بیگانه آزاد می‏ گردد و دیگر برنامه‏ های اقتصادی، برنامه‏ هایی نخواهند بود که هدفهای شرکتهای بین المللی را در ایران به اجرا بگذارد. 3- جامعه آینده ما، جامعه آزادی خواهد بود و همه نهادهای فشار و اختناق و همچنین استثمار از میان خواهد رفت. 4- انسانی که امروز در نظام پلیسی از فعالیتهای فکری و آزادی در کار محروم شده است، تمامی اسباب ترقی واقعی و ابتکار را به دست خواهد آورد. جامعه فردا، جامعه ارزیاب و منتقدی خواهد بود که در آن تمامی مردم در رهبری امور خویش شرکت خواهند جست.

(صحیفه امام، ج 4 ،ص 359)

. انتهای پیام /*