دکتر غلامعلی رجایی مشاور فرهنگی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام در صفحه شخصی خود نوشت: درمیان خاطراتی که دراین 25 سال از امام شنیده یا نوشته ام بعضی درخشندگی  و جذابیت خاصی نسبت به بقیه خاطرات دارند. بنظرم باید روزی روزگاری، این خاطرات را ازسایرخاطرات دیگری که درمجموعه 5 جلدی سیره امام خمینی نوشته ام وحدود دوهزارخاطره می شوند، جدا ودرکتاب مستقلی منتشرکنم.

راوی یکی ازاین خاطرات زیبا حجت الاسلام المسلمین محمدعلی رحمانی ازاعضای دفترامام است که می گوید این خاطره را از یاردیرین امام، حجت الاسلام والمسلمین، شیخ حسن صانعی شنیده است، مردی که امام بسیاربه اواعتماد داشت ودرعبارتی تکرارناپذیردر شان وی که در صحیفه امام آمده از"حقی که او به گردن وی دارد "سخن گفت.سخنی که نظیرآن درباره هیچ کس دیگرازامام شنیده نشد.هموکه برادربزرگ مرجع عالیقدر، آیت الله شیخ یوسف صانعی است. مرجعی که درسالهایی نه چندان دور،حریم مرجعیتش درقم توسط عده ای... که نمی توان حتی نام ...بر آنها نهاد، شکسته شد وعجیب اینکه بعضی ها که در برابرحوادثی بسیار کم اهمیت ترازاین عکس العمل نشان می دهند ونطق می کنند دربرابراین حادثه زشت تراز زشت، چنان سکوت اختیارکردند که انگارنه انگار حریم مرجعی شکسته و مسولیتی متوجه آنهاست.

خاطره که در صفحه 195جلد سوم سیره امام خمینی - ازانتشارات عروج – آمده، این است:

بعداز فوت حضرت آیت الله بروجردی، اوایل مرجعیت امام شوردیگری در مردم ایجاد شده بود. رژیم منفور پهلوی به این فکرافتاده بود که کسانی را ازگوشه وکنار پیدا کند بلکه اینها درخط خود آنها قرار گیرند ومرجعیت امام کوبیده شود چون احساس خطر از این نقطه می کرد ما دیدیم ازبعضی خانه ها- بیوت بعضی مراجع- یک سری تحریکات علیه امام شروع شد.یک روزاین جمله را به امام عرض کردیم که آقا مثلا ازفلان جا این جور تبلیغات و تحریکات علیه مرجعیت وزعامت شما می شود.

امام فرمودند :" من باکی از این مسایل ندارم، شما هم کاری به کارآنها نداشته باشید، مردم با ما هستند. این یادتان باشد".امام حدود پانزده سال در زندان وتبعید به سربردند و به ایران برگشتند..دراولین روزی که به خانه سابق شان وارد شدند به من گفتند: آقای صانعی، یادت هست یک وقت جمله ای به من گفتی ومن یک جوابی به شما دادم راجع به مرجعیت؟ گفتم: بله آقا. امام فرمودند:"احتمال نمی دهید این تبعید چند ساله من بخاطراین باشد که گفتم" مردم با من هستند" ونگفتم" خدا با ماست؟!

خمینی شخصیت عجیبی بود.چگونه می شود کسی درباره عبارتی که 14 سال قبل بیان کرده اینگونه حضورذهن داشته باشد ومهمترازآن این عبارت را علت احتمالی تبعید طولانی مدت خود بداند؟

منبع:برگرفته از وبلاگ شخصی دکتر رجایی


. انتهای پیام /*