پرتال امام خمینی(س): شما که اخلاق آقای خلخالی را می دانید عنوان خاطره ای از آیت الله ناطق نوری از ملاقاتهای مردمی با امام نقل کرد. ایشان در بیان این خاطره جالب اینگونه می گوید که: در ایامی که مردم  برای ملاقات با امام می آمدند و شعارهای زیادی می دادند و مردم نیز همراهی می کردند خارجی ها برای اینکه تخریب کنند می گفتند مردم خودشان نیستند که چنین کارهائی انجام می دهند بلکه از اتاق امام خمینی هدایت می شوند. یک روز آقای خلخالی از پشت بلندگو داخل اتاق شعار داد و امام داشت استراحت می کرد. من جلوی امام، دست آقای خلخالی را با عصبانیت کشیدم که چرا داخل اتاق  شعار می دهید.؟ اتاق که جای شعار نیست آقای خلخالی هم بطور خشن و جدی به من گفت: برو به تو مربوط نیست به تو ربطی ندارد. به من برخورد و قهر کردم و رفتم مرحوم شهید مفتح جلوی مرا گرفت و مانع رفتن من شد گفتم : آقا اینجا نمی شود کار کرد. بعد مرحوم شیرازی مانع رفتنم شد دستم را گرفت و پهلوی امام آورد امام با خنده و با محبت دست من را گرفت و کنار خودش نشاند و فرمودند: عیبی ندارد شما که اخلاق آقای خلخالی را می دانید.با این جمله امام تسکین خاطرم شد.

منبع: کتاب خاطرات آیت الله ناطق نوری ،مرکز اسناد انقلاب اسلامی ص 171

. انتهای پیام /*