در سخنان مرحوم احمد خمینی می خوانیم:

هنر امام در چه بود؟ بعضیها فکر می‌کنند که امام یک فقیه و مرجع بود.‏‎ ‎‏پس باید هنر امام را در فقه و اصول ایشان جستجو کرد، بعضی دیگر هم‏‎ ‎‏حضرت ایشان را عارف و فیلسوف می‌دانند و اعتقاد دارند که هنر امام را‏‎ ‎‏باید در عرفان و فلسفه امام یافت، عده‌ای دیگر شعر امام را هنر امام‏‎ ‎‏می‌دانند. ولی آیا هنر امام اینهاست؟ یا هنر امام مبارزه آشتی ناپذیر علیه‏‎ ‎‏مجموعه دنیای استکبار است؟ آیا هنر امام برپایی جمهوری اسلامی است‏‎ ‎‏یا چیز دیگری است؟ به نظر من هنر امام به تنهایی هیچکدام از اینها‏‎ ‎‏نیست. ما فقیه و فیلسوف و عارف بسیاری داشته‌ایم، اما اینها هیچکدام‏‎ ‎‏امام نبوده‌اند. هنر امام تنها در مبارزه با امریکا نیست، برای اینکه سیاسیون‏‎ ‎‏بسیاری در داخل و خارج با امریکا جنگیدند اما آنها هم امام نیستند. من‏‎ ‎‏معتقدم آنچه که امام را امام کرده است و باعث اوجگیری نهضت تاریخی و‏‎ ‎‏اسلامی امام شد مبارزه پیگیر حضرت ایشان با متحجرین و مقدس مآبان و‏‎ ‎‏واپسگرایان احمق بوده است.‏

‏‏متحجرین در همه زمینه‌ها و حتی در زمینه هنر از ابتدا تا انتهای نهضت‏‎ ‎‏امام خمینی(س) در برابر نظام اعتقادی ایشان یعنی اسلام ناب محمدی‏‎ ‎‏ایستاده‌اند، اما امام بحمدالله در مقابل آنها ایستاد و آنان را شکست داد و‏‎ ‎‏نهضت را به نتیجه رساند.‏ امام از فقه، عرفان، کلام، فلسفه، شعر و هنر استفاده کرد، اما همۀ اینها‏‎ ‎‏مقدمه‌ای بود برای رهایی مردم مظلوم از قید و بندهایی که مقدس مآبها به‏‎ ‎‏دست و پای آنها بسته بودند و به دنبال سرکوب متحجرین، بسیج پابرهنگان‏‎ مغضوب ظالمان و مستکبران برای مبارزه با شاه و بعد امریکا شکل گرفت و‏‎ ‎‏این خود نشأت گرفته از مکتب واقعی حضرت رسول(ص) یعنی اسلام ناب‏‎ ‎‏محمدی می‌باشد. امام در طول مبارزه پرفراز و نشیب با متحجرین و‏‎ ‎‏واپسگرایان هم خیلی زحمت کشیدند و هم خیلی صدمه خوردند. امام در‏‎ ‎‏پیامشان به روحانیون می‌فرمایند: «خون دلی که پدر پیرتان از این دسته‏‎ ‎‏متحجر خورده است هرگز از فشارها و سختیهای دیگران نخورده است».‏ ‏‏(صحیفه امام؛ ج 21، ص 278)‏

‏‏امروز هم نظام و انقلاب اسلامی ما بیش از همه از سوی متحجرین و‏‎ ‎‏مرتجعین روحانی‌نما تهدید می‌شود. ما نباید بگذاریم متحجرین و‏‎ ‎‏مقدس مآبها زمام امور را در هیچ زمینه‌ای در دست بگیرند و برای این کار‏‎ ‎‏باید خیلی سرمایه‌گذاری کرد. حضرت امام فرمودند: «امروز غریبترین‏‎ ‎‏چیزها در دنیا همین اسلام است و نجات آن قربانی می‌خواهد و دعا کنید‏‎ ‎‏من یکی از قربانیهای آن گردم».‏ ‏‏(صحیفه امام؛ ج 21، ص 160)‏

امروز من صراحتاً می‌گویم آنچه که شالوده و اساس تغییر بنیه فرهنگی‏‎ ‎‏حوزه‌ها بود مبارزه با دسته متحجرین و واپسگرایان بود که اگر امام از آنان‏‎ ‎‏شکست می‌خوردند و آنان روی کار می‌آمدند و یا بهتر بگوییم روی کار‏‎ ‎‏می‌ماندند، نه انقلابی پیدا می‌شد و نه مردم از اسلام ناب مطلع می‌شدند و‏‎ ‎‏اسلام واقعی دفن می‌شد.

 

دلیل آفتاب: خاطرات یادگار امام ـ ص 148

. انتهای پیام /*