بیاد دارم که دوبار امام فرمودند: «احمد اعزّ اشخاص است برای من.» همان وقت، آقای هاشمی هم این جمله را در خطبه نماز جمعه نقل کرد و ما هر دوبار را با هم شنیده‏ ایم.(مقام معظم رهبری)

. انتهای پیام /*