پرتال امام خمینی(س)-حجت الاسلام و المسلمین محمود دعایی:امام، فرزندانشان را اعم از زن و مرد در انتخاب هر شیوه و هر مشى که خودشان مصلحت مى ‏دانستند، آزاد مى ‏گذاشتند. خود این آزادى انتخاب و حرکت، بیانگر بینش امام نسبت به مسائل اجتماعى در خصوص مرد و زن است.

معروف است بعد از آنکه حاج احمدآقا دیپلم گرفت، مى ‏توانست وارد مشاغل اجتماعى بشود. امام به دامادشان، مرحوم اشراقى گفتند: «به احمد بگویید اگر مایل است طلبه بشود و در سلک روحانیت باشد، من مى ‏توانم از وجوه شرعیه و یا امکانات مالى که هست و دارم به او کمک کنم والاّ او دیگر به حدى رسیده که بتواند براى خودش راهى را انتخاب کند و طبیعتاً درآمدش را نیز کسب کند».

اوایل، داماد امام رویشان نمى‏ شد که به فرزند امام این پیغام را برسانند؛ یعنى بگوید شما یا بروید کار بگیرید و یا بیایید روحانى بشوید. امام احساس کردند که شاید دامادشان نگوید، این بود که خودشان به صراحت براى احمدآقا نوشتند:

«یکى از دو راه را انتخاب کنید. اگر مى‏ خواهید روحانى شوید مشمول کسانى مى‏ شوید که لیاقت و شایستگى دریافت وجوه را دارند، والاّ راهى دیگر را انتخاب کنید و ادامه بدهید».

منبع: برداشت هایی از سیره امام خمینی(س)، ج1، به کوشش غلامعلی رجایی،  موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س)، ص 52

. انتهای پیام /*