به گزارش پرتال امام خمینی(س) مریم السادات حسینی در حاشیه مراسم رونمایی کتاب اندیشه سیاسی امام خمینی(س) در گفت و گو با خبرگزاری ایرنا اظهار کرد: این کتاب مبانی و زمینه های نظری، فلسفی و معرفتی فقهی و غیرفقهی اندیشه سیاسی امام خمینی(س) را بررسی می کند. 

وی گفت: همچنین این کتاب مبانی فلسفی، نظری، عمومی در بحث هایی همچون انسان شناسی، معرفت شناسی، هستی شناسی، تمایزات نظری و روش شناسی و همچنین مبانی و مبادی عرفانی اندیشه سیاسی امام خمینی(س) را تحلیل و تبیین می کند تا یک نظرگاه جامع و کاملی را از تفکر سیاسی بنیانگذار انقلاب اسلامی ارایه دهد. 
وی افزود: معتقدم در ارتباط با اندیشه سیاسی امام خمینی(س) یک سری دیدگاه ها و نظرات متناقضی ارایه می شود؛ برخی نظریه امام را بسیار دموکراتیک می دانند و مدعی هستند که فقط جمهوری بوده و برخی نیز در اسلامی بودن اندیشه های امام پافشاری می کنند. 
سادات حسینی یادآور شد برای اینکه یک دیدگاه کاملی برای اندیشه امام برسیم لازم بود که این مبانی را بررسی کنیم تا با بررسی آنها و پایه فکر و نظری دیدگاه سیاسی امام را بشناسیم که در عمل به جمهوری اسلامی منتهی شد. 
نویسنده کتاب اندیشه سیاسی امام خمینی(س) اظهار داشت: این کتاب شامل 4 بخش دیدگاه کلی اندیشه شیعه و جایگاه امام، مبانی نظری و فلسفی، روش شناسی اجتهادی امام و مبانی عرفانی اندیشه امام خمینی(س) است. 

. انتهای پیام /*