این کتاب که اثرى است سیاسى، عقیدتى و اجتماعى در سال 1323 هجرى شمسى (1364 هجرى قمرى)، یعنى دو سال پس از عزل رضاخان از سلطنت نوشته شده است. امام خمینى در این اثر به شبهات و تبلیغات ضد دینى و ضد روحانى جزوۀ «اسرار هزار ساله» یک وهابى ‏گرا پاسخ گفته و به استناد حقایق تاریخى و ضمن طرح و نقد آراى فلاسفه یونان قدیم، فلاسفه اسلام و فلاسفه معاصر غرب، بر حقانیت تشیع و نقش سازندۀ روحانیت اسلام تأکید ورزیده است. در همین کتاب، اندیشۀ حکومت اسلامى و ولایت فقیه در عصر غیبت مطرح شده است و به تفصیل سیاستهاى ضد ملى و لائیک رضاخان و همفکران او در ممالک اسلامى (در آن زمان) افشا شده‏ اند.

همچنین در 15اردیبهشت 1323 ه‏.‏ش‏. نخستین بیانیه سیاسى امام خمینى که در آن آشکارا علماى اسلام و جامعه اسلامى را به قیام عمومى فرا‏خوانده بود، صادر کرد. (صحیفه امام، ج‏1، ص: 21-23) لحن و محتواى بیانیه و مخاطب آن به روشنى گواهى مى ‏دهد که حضرت امام در آن شرایط اسفبار حوزه ‏ها انتظار قیامى زودهنگام را نداشته است بلکه انگیزه انتشار آن، به صدا درآوردن زنگ خطرها و‏ بیدارباش براى طلاب جوان بوده است.  

. انتهای پیام /*