کتاب الاستصحاب رساله‌ای است مبسوط و اجتهادی در مبحث استصحاب از مباحث بسیار مهم علم اصول فقه به زبان عربی که حضرت امام خمینی(س) در ایام فراغت در تابستان سال 1370 ق (1330 ش) در شهرستان محلات تألیف آن را به پایان رساندند.

این اثر که یکی از مباحث «الرسائل» حضرت امام می‌باشد، اخیراً با تحقیقات و توضیحات جدید و نهایى علمى، تحت عنوانى مستقل و با امتیازاتى چند نسبت به چاپ هاى پیشین از طرف مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) مستقلاً به چاپ رسیده است.

. انتهای پیام /*