حکم [عزل ابو الحسن بنى صدر از ریاست جمهورى اسلامى ایران‏]
زمان: 1 تیر 1360/ 19 شعبان 1401
مکان: تهران، جماران‏
موضوع: عزل ابو الحسن بنى صدر از ریاست جمهورى‏
مخاطب: ملت ایران- رئیس مجلس شوراى اسلامى و نمایندگان مجلس‏
 [** بسم اللَّه الرحمن الرحیم‏
محضر شریف حضرت آیت اللَّه العظمى امام خمینى- ادام اللَّه ظله. محترماً به عرض مى‏رساند، رأى مجلس شوراى اسلامى در جلسه مورخ 31/ 3/ 1360 پس از بحث و بررسى با حضور 190 نفر به شرح زیر:
آراى موافق: 177
رأى مخالف: یک نفر
آراى ممتنع: دوازده نفر
در مورد آقاى سید ابو الحسن بنى صدر بر این قرار گرفت که «آقاى ابو الحسن بنى صدر براى ریاست جمهورى اسلامى ایران کفایت سیاسى ندارد» به موجب اصل 110 قانون اساسى جمهورى اسلامى ایران مراتب براى اتخاذ تصمیم به خدمت امام عظیم الشأن گزارش مى‏گردد.
رئیس مجلس شوراى اسلامى.
31/ 3/ 60- اکبر هاشمى رفسنجانى**]
بسم اللَّه الرحمن الرحیم‏
پس از رأى اکثریت قاطع نمایندگان محترم مجلس شوراى اسلامى مبنى بر اینکه آقاى ابو الحسن بنى صدر براى ریاست جمهورى اسلامى ایران کفایت سیاسى ندارد، ایشان را از ریاست جمهورى اسلامى ایران عزل نمودم.
- اول تیر ماه 60
روح اللَّه الموسوی الخمینى‏

صحیفه امام، ج‏14، ص: 480

. انتهای پیام /*