پرتال امام خمینی(س):‌هرچند لحظه لحظه زندگی و هر کلمه و جمله انسان فانی "فی الله"ی همچون امام خمینی که عالم را محضر خدا می دید و ذات مقدس باریتعالی را حاضر و ناظر می دانست، درس آموز و دارای قابلیت بهره گیری منحصر به خود است اما در مقاطعی این حقیقت صبغه دیگری می یافت که ماه رمضان برای وی که همواره در فکر بهتر شدن بود یکی از این مواقع خاص به شمار می آید که حال و قال او محسوسا دچار دگرگونی می شده و مفاهیمی دلنشین در معارف الهی افاده می کرده اند که ذیلا فرازی از آن آورده می شود:  

«ماه مبارک رمضان نزدیک شد و در این ماه مبارک خودتان را تقویت کنید به قوّتهای روحانی. در یک حدیثی است که پیغمبر اکرم فرمودند که ماه رمضان آمد، اقبال کرد، آمد. در ضمنش  می ‏فرمایند که دُعیتُم الی ضیافَةِ اللَّه. ضیافتهای خدا با ضیافتهای مردم این است فرقش که وقتی شما را یک اشخاصی دعوت بکنند به یک مهمانی، وقتی بروید در آن مهمانی به حسب فراخور حال، یک چیزهایی برای خوردنی و یک چیزهایی برای تفریح و این چیزهاست. ضیافت خدا در ماه رمضان یک شعبه ‏اش روزه است، آن ضیافت خداست؛ یک شعبه ‏اش روزه است و یک امر مهمش که مائده غیبی و آسمانی است قرآن است. شما دعوت شده ‏اید به مهمانی خدا و شما در ماه رمضان مهمان خدا هستید. مهماندار شما، شما را وادار کرده است به اینکه روزه بگیرید. این راههایی که به دنیا باز است و شهوات است، اینها را سدش کنید تا مهیا بشوید برای لیلة القدر. ماه شعبان مقدمه است برای ماه مبارک رمضان که مردم مهیا بشوند برای ورود در ماه مبارک رمضان و ورود در «ضیافة اللَّه». ... مهیا کردن مسلمین است برای ضیافت خدا، ادبش آن مناجات شعبانیه است.» (صحیفه امام، ج‏13، ص: 30و31)

 «این ماه رمضان و هر ماه رمضان دیگری مهیا کنید خودتان را. در این روز آخر- فرضاً- آخر شعبان است شاید، بیشتر مهیا کنید و مهیا کنیم خودمان را برای ورود در «ضیافة اللَّه»؛ در مهمانی خدا که ان شاء اللَّه با سلامت نفْس، با نور هدایت خدای تبارک و تعالی وارد بشویم در این ماه عزیز معظم و فرق بکنیم. در این ماه فرق داشته باشیم با سایر ماهها و دنبال این باشیم که ان شاء اللَّه «لیلة القدر» را دریابیم، برکات «لیلة القدر» را که قرآن در آن نازل شده است، همه سعادت عالَم در آن شب نازل شده است و از این جهت، از همه شبهای عالَم بالاتر است، این را بتوانیم ادراک بکنیم، درک بکنیم. ... و از آن مائده‏های آسمانی که قرآن و ادعیه است ان شاء اللَّه، همه‏مان مستفیض بشویم و با یک روح سالمی وارد بشویم و «لیلة القدر» [را] هم دریابیم، سَلامٌ هِیَ حَتّی‏ مَطْلَعِ الفَجْر.»(صحیفه امام، ج‏13، ص: 36)

. انتهای پیام /*