پرتال امام خمینی(س)؛ با سیرى کوتاه در مناجات هاى حضرت امام خمینی(س)، روشن مى شود که تمامى آنها بااطمینان نفسانى و وقار وشوق باطنى و بر کنار از تصرّفات و نفوذ شیطانى ودر کمال اخلاص و تابعیت محض از رضاى الهى بیان شده اند. با توجه به ایام ارشمند ماه مبارک رمضان که در آن قرار داریم، هر روز گوشه ای از مناجات و دعاهاى امام بزرگوار را با هم مرور می کنیم به این امید که روحمان جلا یابد و حلقه ارتباط بنده و معبود تنگتر گردد.


بار الها! ما را از پیروى شیطان و نفس امّاره حفظ فرما. ما را از حب جاه و مقام و دنیا و نفس خویش باز دار. دولت‏ هاى کشورهاى اسلامى را از وحشت زدگى در مقابل دو قدرت چپ و راست نجات مرحمت فرما و آنان را به وظایف اسلامى ـ انسانى آشنا نما. و ملت‏ ها و دولت‏ هاى کشورهاى اسلامى را براى حفظ وحدت و اخوت راهنمایى فرما. و حجاج ایرانى را که در راه هدف بزرگ تو تحمّل رنج و زحمت و اهانت و حبس و زجر مى‏ نمایند، از رحمت و جلوۀ خاص خود بهره ‏مند فرما. و دست قدرت ‏هاى چپاول‏گر را از بلاد مسلمین کوتاه فرما و ما را به آنچه رضاى توست هدایت نما. و لشکریان اسلام را در دفاع از سرزمین خود و مظلومان منطقه، نصرت عنایت فرما و اسرائیل غاصب متجاوز و امریکا و شوروى ستمگر را مخذول فرما و اسلام و مسلمین را تقویت فرما و از شرّ اجانب حفظ کن؛ «إنّکَ وَلىُّ النَّصرِ والنِعمَة».[1]

بار الها! از عنایات بى پایان و مراحم بى ‏نهایتت خاضعانه تشکر مى ‏کنیم که ما را در آغاز ششمین سال پیروزى با سرافرازى قرین فرمودى...  .[2]

بار الها! عنایت خود را از ما دریغ مدار و ناموس دهر و ولى‏عصر ـ ارواحنا فداه ـ را از ما راضى فرما و ما را از نور هدایت خود همیشه بهره ‏مند نما؛ «إنک مجیبٌ قریب».[3][1] همان، ج 18، ص 98.

[2] همان، ص 328.

[3] همان، ج 17، ص 327.

منبع: الهی نامه، به کوشش علی کاظمی وردنجانی، صص 23 و 24

 


. انتهای پیام /*