پرتال امام خمینی(س)؛ با سیرى کوتاه در مناجات هاى حضرت امام خمینی(س)، روشن مى شود که تمامى آنها بااطمینان نفسانى و وقار وشوق باطنى و بر کنار از تصرّفات و نفوذ شیطانى ودر کمال اخلاص و تابعیت محض از رضاى الهى بیان شده اند. با توجه به ایام ارشمند ماه مبارک رمضان که در آن قرار داریم، هر روز گوشه ای از مناجات و دعاهاى امام بزرگوار را با هم مرور می کنیم به این امید که روحمان جلا یابد و حلقه ارتباط بنده و معبود تنگتر گردد.


خداوندا، تو مصلح عباد و [مالک‏] قلوب هستى، وجود جمیع موجودات در ید قدرت توست و قلوب بندگان در تحت نفوذ اراده تامه تو، ما مالک خود و نفع و ضرر و موت و حیات خویشتن نیستیم، تو قلوب مظلمه و دلهاى با کدورت ما را به نور افاضه خود روشن فرما، و مفاسد ما را به فضل و عنایت خود اصلاح فرما، و دستگیرى از این ضعفاى بیچاره بنما. (شرح چهل حدیث، ص: 377)

خداوندا، سینه سوزناکى به ما عنایت فرما، و از آتش ندامت جذوه ندامت‏ در قلب ما بیفکن و آن را به این آتش دنیایى بسوزان و کدورت قلبیه ما را بر طرف فرما، و ما را از این عالم بى تبعات معاصى ببر. إنّک ولىّ النعم و على کلّ شی‏ء قدیر. (شرح چهل حدیث، ص: 276 و 277)

خداوندا، ما عاجزیم از شکر نعم تو، لسان ما و همه موجودات الکن است از حمد و ثناى تو، جز آنکه سر خجلت به پیش افکنیم و از بی حیایی هاى خویش عذر بخواهیم چاره نداریم. ما چه هستیم که لایق رحمت هاى تو باشیم، ولى سعه رحمت و عموم نعمت تو بیش از آن است که در حوصله تقریر آید. أنت کما أثنیت على نفسک. «1»

[1] «همانا خدا بسیار توبه کنندگان را دوست دارد.» (بقره- 222).

(شرح چهل حدیث، ص: 276)

منبع: نیایش نامه، به کوشش اسماعیل محمدی، ص 37 و 38

. انتهای پیام /*