پرتال امام خمینی(س): با سیرى کوتاه در مناجات هاى حضرت امام خمینی(س)، روشن مى شود که تمامى آنها بااطمینان نفسانى و وقار وشوق باطنى و بر کنار از تصرّفات و نفوذ شیطانى ودر کمال اخلاص و تابعیت محض از رضاى الهى بیان شده اند. با توجه به ایام ارشمند ماه مبارک رمضان که در آن قرار داریم، هر روز گوشه ای از مناجات و دعاهاى امام بزرگوار را با هم مرور می کنیم به این امید که روحمان جلا یابد و حلقه ارتباط بنده و معبود تنگتر گردد.


خداوندا، ما با این ملتهاى مظلوم که در تحت فشار این دولتها هستند چه بکنیم؟ چه جواب بدهیم به این ملتها؟ خداوندا، ما با این دولتهایى که به اسم اسلام این قدر تحقیر مى‏ شوند و نفس در نمى ‏آورند، ما چه بکنیم با اینها؟ (صحیفه امام، ج‏16، ص: 506)

 خداوندا، از این سستی ها و بى ‏تفاوتی ها و جاه طلبی ها و خودباختگی ها در سراسر جهان به تو پناه مى ‏برم. خداوندا، براى نصرت اسلام و مسلمین جهان و مستضعفان دربند مستکبران و براى نصرت نیروهاى جمهورى اسلامى بر فریب خوردگان بعثى صدامى از درگاه مقدست استمداد مى‏ طلبم. و السلام على من اتّبع الهدى. (صحیفه امام، ج‏16، ص: 382)

 خداوندا، این دولتمردان نادان، بار ذلت اسرائیل را به دوش مى ‏کشند که چند روزى بر ملتهاى مسلمان حکومت کنند.

خداوندا، این حکومتهاى نادان با داشتن همه امکانات براى پیروزى بر ابرقدرتها، به جنایات امریکا و اسرائیل صحه مى‏ گذارند، و براى تحکیم پایه‏ هاى کفر شب و روز خود را نمى‏ فهمند.

بارالها، این خلق مسلمان و مظلوم را از چنگال آنان نجات ده. (صحیفه امام، ج‏16، ص: 379)

 خداوندا! این وحدت کلمه را در بین ملتهاى اسلام و در بین ایران حفظ کن. خداوندا! دست اجانب را از ممالک اسلامى کوتاه کن.

خداوندا! استقلال را و آزادى را به ما عنایت فرما.

خداوندا! ملتهاى اسلام را بیدار کن.

خداوندا! منحرفین را هدایت فرما. آنهایى که مى‏ خواهند بذر خلاف در بین ملت بیفشانند، آنها را هدایت فرما. (صحیفه امام، ج‏6، ص: 364)

 خدایا! تو را به اولیائت! اسلام را عظیم کن، عظمت بده؛ ما را از خواب غفلت بیدار کن، همه جناح هاى ما را با هم متصل کن، اتفاق کلمه به ما عنایت کن. (صحیفه امام، ج‏3، ص: 252)


منبع: نیایش نامه، به کوشش اسماعیل محمدی، ص  49-53 

. انتهای پیام /*