در صبح شهریور ماه سال 1362 اعضاى مجلس اعلاى انقلاب اسلامى عراق به همراه آیت الله سید محمدباقرحکیم، سخنگوى این مجلس در حسینیه جماران با امام خمینی دیدار کردند. امام در سخنان خود که در این دیدار ایراد فرمودند، به موضوع تشکیل حکومت براى اجراى احکام خدا پرداختند و بیان نمودند که «شما باید سعى کنید تا تمام توجه تان به خداى متعال باشد. باطن ذات انسان محفوف است به چیزهایى که تمام هدایت ها و انحرافات از آن سرچشمه مى گیرد. باید توجه داشته باشید که در سر هم هواهاى نفسانى بر شما غلبه نکند، یعنى در سرتان هواى اینکه ما غلبه کنیم و حکومت کنیم نباشد، بلکه در نظرتان این باشد که حکومت اسلامى تشکیل دهیم و احکام خدا را جارى سازیم.». متن بیانات حضرت امام خمینی به شرح ذیل است:


بسم اللَّه الرحمن الرحیم

اخلاص منشأ پیروزى

از اینکه تشریف آوردید تا از نزدیک صحبت کنیم از شما تشکر مى کنم. آنچه که خود شما مى دانید ولى باز هم باید تذکر داد، این است که مجلس اعلا که از مجاهدین عراقى تشکیل شده است باید سعى کند که تمام کارها را براى خدا انجام دهد و جهات اسلامى و دینى را کاملًا ملاحظه نماید. شما باید سعى کنید تا تمام توجه تان به خداى متعال باشد. باطن ذات انسان محفوف است به چیزهایى که تمام هدایت ها و انحرافات از آن سرچشمه مى گیرد. باید توجه داشته باشید که در سر هم هواهاى نفسانى بر شما غلبه نکند، یعنى در سرتان هواى اینکه ما غلبه کنیم و حکومت کنیم نباشد، بلکه در نظرتان این باشد که حکومت اسلامى تشکیل دهیم و احکام خدا را جارى سازیم. حضرت امیر- علیه السلام- در رأس زهاد بود و حکومت مى کرد، ولى حکومت براى خودش نبود، بلکه هر چه کوشش مى کرد براى اسلام بود. شما مجاهده کنید تا هر چه در دل دارید زدوده شود، که اگر براى خدا خالص شدید در پیروزیتان موثر است. باید اتکایتان فقط به خدا باشد، و این نمى شود مگر اینکه از نفسانیات بکاهید منشأ اختلافات از هواى نفس است. هر کجا اختلاف بین خودتان دیدید، مطمئن باشید که از هواى نفس سرچشمه گرفته است. البته اختلاف بین انبیا و افراد مقابل آنها و اسلام و کفر همیشه بوده است، ولى آن اختلاف از عبودیت سرچشمه مى گیرد. شما اختلافاتى را که از نفسانیت سرچشمه مى گیرد باید از بین ببرید و مطمئن باشید که اگر کارهایتان از الوهیت سرچشمه نگیرد و از وحدت اسلامى بیرون بروید، مخذول مى شوید.

اتحاد، رمز پیروزى انقلاب ایران

امیدوارم موفق باشید تا براى آزادى و استقلال عراق کوشش کنید، و تلاش نمایید که عراق از سلطه جباران آزاد گردد. باید همان گونه که حضرت موسى در مقابل فرعون قیام کرد و نظرش این بود که حق را مستقر کند و به هیچ وجه در نظرش نبود تا خودش حکومت کند، شما هم در قلب تان این معنا باشد که مجلس را الهى کنید، زیرا اگر اختلاف در مجلس تان پیدا شود همه از بین مى روید، و اگر با هم بودید همه پیروز مى شوید. چون شما براى خدا مى خواهید این ظلم را ریشه کن کنید، ان شاء اللَّه موفق مى شوید و این توفیق زمانى حاصل مى شود که بین خود آقایان نگرانى نباشد.
و سرّ اینکه ایران پیروز شد براى این بود که بین تمام افراد اتحاد بود و هیچ این حرف ها نبود که هر کس طرف خودش بکشد. شما با هم متحد باشید که بحمد اللَّه هستید و وقتى در حلقه اول اتحاد بود، در حلقه هاى بعد اختلاف پیدا نمى شود. شما سعى کنید که در سرّ قلب تان چیزى مخالف الوهیت نباشد، و اگر دیدید هست سرکوبش کنید. کراراً عرض کردم که اگر انبیا در یک مکان جمع شوند با هم اختلاف پیدا نمى کنند، زیرا مقصد و هدف و مقصود، یکى و الهى است. اگر در مجلس شما توحید واقعى به معناى واقعى آن تحقق پیدا کند قهراً افرادى که متصل به شما مى شوند اختلاف پیدا نخواهند کرد. و وحدت واقعى، یعنى قلب همه شما براى یک چیز بتپد که آن اسلام است. اگر این طور شد خداوند شما را تأیید مى کند.
الگو بودن مردم ایران براى ملت عراق

ما باید همه چیز خودمان را از او بدانیم. شما نه افراد زیاد دارید و نه سلاح و سازوبرگ  جنگى زیاد، ولى طرف مقابل شما از همه دنیا به او کمک مى شود. وقتى این طور شد، آن کسى که هیچ ندارد باید با جهات معنوى مقابله کند، با جهات صورى که نمى شود.

شما خوب مى دانید که شاه سابق مجهز بود به جهاز بسیار، و امریکا بود که ایران را پر از سلاح و مهمات کرد براى اینکه مى خواست ایران پایگاه آنها باشد؛ و شاه همه چیز داشت، پشتیبانى تمام ابرقدرت ها، لشکر منظم تا دندان مسلح، ولى مردم ایران هیچ نداشتند، از مدرسه فیضیه شروع شد و وقتى مردم دیدند که اختلافى نیست، مجتمع شدند و با نیروى ایمان پیروز گردیدند. مردم ایران که سلاح نداشتند، آنها با مشت گره کرده و فریاد بر دشمن پیروز شدند. این قدر فریاد کشیدند که دشمن تا بن دندان مسلح را شکست دادند. بعد هم خود مردم، کمیته ها و سپاه را تشکیل دادند. امروز ایران وضعى الهى دارد. وقتى جوانان ما در جبهه ها آن فداکارى ها را مى کنند، یا مى آیند و با من صحبت مى کنند، از روح بزرگ و صافى آنها حسرت مى خورم. این وضع هر کجا پیدا شد پیروزى را به دنبال دارد. این مطلب هر کجا باشد، عنایات خدا را به دنبال دارد. پس از عنایت خدا، پیروزى حتمى است. خداوند ما را اصلاح کند تا بتوانیم خدمت کنیم.
امروز در مقابل شما چه درندگانى واقع شده اند! وقتى انسان مى بیند که شهید آقاى صدر آن عالم فاضل را و همچنین همشیره ایشان را با چه وضعى شهید کردند، و بعد هم با بیت مرحوم آقاى حکیم که آن قدر خدمت کردند و با آقاى آقا یوسف حکیم که وقتى انسان ایشان را مى دید، به یاد قیامت مى افتاد، آن گونه رفتار نمودند و نود نفر از بیت مرحوم حکیم را گرفتند، شدیداً متأثر شده و مى فهمد که اینها چه سبع هایى هستند. من مى دانم که مردم عراق از این جهت منزجر هستند. آخر کدام انسانى است که این فشارها را ببیند و متأثر نشود.

امیدوارم کارها به زودى درست شود. قدرت ها گمان کردند مى توانند که آنها را نگه دارند. در رژیم سابق هم چه امریکا و چه شوروى، چه فرانسه و سایر قدرت ها مى خواستند شاه را نگاه دارند، و عده اى هم از ایران آمدند در فرانسه که بگذارید شاه باشد و سلطنت کند نه حکومت، ولى نشد، او رفت. حالا هم تمام قدرت ها مى خواهند صدام را نگه دارند، ولى نمى شود. شما سعى کنید ملت عراق را بیدارتر کنید و امیدوارم که ملت عراق توجه کند و وضع ایران را در نظر بگیرد. ان شاء اللَّه خداوند به شما توفیق بدهد که مجاهد فى سبیل اللَّه باشید. و ان شاء اللَّه برگردید به عراق، و ما هم به شما در حرم حضرت سید الشهدا- علیه السلام- ملحق مى شویم.

و السلام علیکم و رحمة اللَّه.

(منبع: صحیفه امام، ج 18، ص: 134-137)

 

. انتهای پیام /*