استان سیستان و بلوچستان یکی از گسترده ترین استانهای کشور در منتها الیه جنوب شرقی از سواحل دریای مکران تا دشت سیستان در شمال، دارای مرزهای وسیعی با کشورهای پاکستان و افغانستان می باشد و دارای مساحتی بالغ بر 1875002 کیلومتر مربع است. این منطقه قبل از اهمیت جمعیتی یا اقلیمی بسیار متنوع دارای اهمیت های استراتژیکی دیگری است که توجه به آن می تواند جایگاه استان را در تاریخ معاصر ایران مشخص نماید؛ ویژگی هایی که در روند حرکت های تاریخی شکل گرفته اند و از گذشته های دور شروع شده و خود را در قالب امروزی استان به نمایش گذاشته اند.

فصل اول این کتاب  به بررسی ویژگی های جغرافیایی استان سیستان و بلوچستان و نقش آن در معیشت مردم پرداخته است.

در فصل دوم سیاست های منطقه ای دولت های مرکزی و ساختارهای قومی و قبایلی سیستان و بلوچستان در دوره های حاکمیت صفویه و قاجاریه و پهلوی مورد بررسی قرار گرفته است.

فصل سوم کتاب روند انقلاب اسلامی در سیستان و بلوچستان تثبیت اوضاع سیاسی استان پس از ورود قشون رضاخان و طلوع عصر جدید عنوان سرفصلی مهم را تشکیل می دهد. در این فصل لشکرشی رضاه شاه به استان و استقرار امنیت و و نظم، توسعه شهری و توسعه اداری و نفوذ دولتی تحلیل شده است.

در فصل چهارم این کتاب شکل گیری انقلاب اسلامی و چگونگی روند آن در استان سیستان و بلوچستان مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. روند فعالیت های انقلابی در زابل، شهید سید محمد تقی حسینی در تحولات انقلاب اسلامی در منطقه و آیت الله کفعمی در سازمان انقلاب تشکیل دهنده عناوین این فصل محسوب می شوند.

روحانیون تبعیدی در استان سیستان و بلوچستان عنوان سرفصل دیگری از این کتاب است که فصل پنچم را به خود اختصاص داده است. در این فصل پذیرایی از روحانیون انقلابی در ایرانشهر و سایر شهرهای استات از جمله زاهدان، چابهار و سراوان روایت شده است.

فصل ششم کتاب روند انقلاب اسلامی در سیستان و بلوچستان، زاهدان  را در روند مسائل انقلاب بررسی می کند. در این فصل روند کلی جریان انقلاب، جنبش مردم در آزادی همافران تبعیدی در خاش، تاسوعا و عاشورا و اوج تظاهرات مردم و روز شمار حوادث انقلاب در زاهدان آمده است.

مواضع اهل سنت استان در قبال انقلاب اسلامی عنوانی است که در فصل هفتم این اثر را به خود اختصاص داده است. در فصل هشتم، روند تثبیت انقلاب و شهدای پس از پیروزی در استان سیستان و بلوچستان آمده است که در آن شهدای انقلاب و اولین شهدای سپاه استان سیستان و بلوچستان معرفی شده اند.

در قسمت انتهایی کتاب بخشی به ضمایم که شامل اسناد، مدارک و تصاویر مربوط به انقلاب اسلامی در استان سیستان و بلوچستان است اختصاص یافته است.

کتاب  روند انقلاب اسلامی در سیستان و بلوچستان  در 442 صفحه و با شمارگان  1000نسخه و قیمت 16000 تومان توسط مؤسسه چاپ و نشر عروج چاپ و روانه بازار شده است.

منبع: جماران

. انتهای پیام /*