پس از فوت آقا مصطفی حضرت امام خمینی(س)، حضرات آقایان شیخ حبیب‌الله اراکی، آقای رضوانی، آقای سید عباس خاتم یزدی و آقای سید جعفر کریمی را در امور مرتبط به وجوه شرعیه به عنوان وصی خود برگزیدند. این وصیت‌نامه که در درون پاکتی دربسته در اختیار آقای سید جعفر کریمی قرار گرفته بود، بر اساس متن مندرج روی پاکت، باید بعد از فوت حضرت امام گشوده می‌شد. بر اساس مندرجات وصیت‌نامه تمام وجوه موجود نزد امام و نزد شیخ نصرالله خلخالی مسئول امور مالی امام در نجف، به جز پاکتی با مختصر وجه، از آن بیت‌المال به حساب می‌آمد و اختیار صرف این وجوه در حوزه علمیه به صلاح آقایان واگذار شده است و در آخر مرقوم داشته‌اند: زمان: 18 آذر 1356/ 27 ذی الحجه 1397 مکان: نجف‏ بسم اللَّه الرحمن الرحیم‏ به تاریخ 27 شهر ذی الحجه 1397 این جانب روح اللَّه موسوی خمینی، در حال صحت و سلامت، وصی خود قرار دادم حضرات حجج اسلام آقای آقا شیخ حبیب اللَّه اراکی و آقای رضوانی خمینی و آقای آقا سید عباس خاتم یزدی و آقای آقا سید جعفر کریمی- دامت افاضاتهم- را در امور مربوطه به وجوه شرعیه که نزد این جانب است. تمام وجوهی که نزد خودم و نزد آقای خلخالی است وجوه شرعیه است و یک فلس آن مال شخصی که مربوط به ورثه شود نیست مگر یک پاکت که مختصر وجهی در آن است و پشتش نوشته شده: «مال شخص خودم است». آقایان این وجوه را به طور شهریه، به هر نحو صلاح می ‏دانند، در حوزه ‏های علمیه مصرف نمایند. صورت وجوه در دفتر این جانب موجود است؛ و چون وجوه بتدریج می‏ رسد و صرف می‏ شود نمی ‏توانم صورت را بدهم. و اگر عائله این جانب و مرحوم مصطفی- رحمه اللَّه تعالی- خواستند نجف بمانند، به آنها به مقدار متعارف مخارج بدهند. از خداوند تعالی توفیق و تأیید آقایان را خواستارم. امید است کمال احتیاط را در امور مراعات فرمایند. و السلام علیکم و رحمة اللَّه. روح اللَّه الموسوی الخمینی‏ (صحیفه امام، ج‏3، ص: 280)                          

. انتهای پیام /*