پس از ماجرای یکشنبه خونین مشهد و کشته شدن تعداد زیادی از هموطنان در این واقعه و در پی اوج گیری مبارزات مردم بر علیه حکومت شاه، امام خمینی از محل اقامتشان در نوفل لوشاتو پیامی را خطاب به ملت ایران صادر کردند. ایشان در این پیام که در روز شانزدهم دی ماه سال 1357 مطابق با هفتم صفر 1399 صادر شد، روز نهم صفر را عزای عمومی اعلام کردند و طی چند بند وظایف مردم، علما، کارمندان، فروشندگان و کارگران را در جریان مبارزات تعیین کردند و اطاعت از رژیم شاه را جرم دانستند.

متن پیام رهبر کبیر انقلاب اسلامی به شرح زیر است: 

بسم اللَّه الرحمن الرحیم

به عموم ملت شجاع و بیدار ایران- ایدهم اللَّه تعالى- هشدار مى دهم که بار دیگر توطئه خطرناک از طرف عمال شاه خائن و طرفداران غارتگران بین المللى در دست اجراست تا رژیم منحط شاهنشاهى را حفظ و شاه را به قدرت شیطانى رسانده به غارتگرى نفت خواران و سلطه اجانب ادامه دهند. اینان مى خواهند با پایمال نمودن خون شهیدان راه خدا و وطن، کشور ما را با نیرنگ هاى گوناگون زیر یوغ استعمار و سلطنت دیکتاتور پهلوى نگه دارند. اینان مى خواهند از شاهِ در حال نزع و سقوط، یک دیکتاتور خون آشام با قدرت سابق بسازند و به ما تحمیل کنند. اینان مى خواهند با بعضى کارهاى جزئى و فریبنده، مثل آزادى مطبوعات و وعده انحلال ساواک و تظاهر به دین مبین اسلام، قدرت را به شاه جانى برگردانند تا در خدمت اجانب، هستى کشور را به غارت داده و به نسل و حَرْث رحم نکنند و اسلام و مذهب را براى همیشه سرکوب کنند. به ملت ایران هشدار مى دهم که اینان از قدرت اسلام و ملت شجاع ایران و روحانیت بیدار مطلع شده اند و توطئه اى در دست اجراست تا این قدرت هاى الهى را سرکوب کنند.

ملت آگاه ایران! شجاعانه مبارزات خود را ادامه دهید که اگر لحظه اى غفلت کنید تمام خونهایى که در راه اسلام و آزادى داده اید هدر مى رود، و چنان ضربه اى به شما وارد مى کنند که نفس هایتان قطع و فریادهاى حقتان در گلو شکسته شود. من به عموم ملت دلیر اعلام مى کنم که رژیم سلطنتى، غیر قانونى و مجلسیْن، غیر ملى و غیر قانونى و حکومت غاصب، غیر قانونى و یاغى است. اطاعت از این دستگاه، اطاعت از طاغوت و حرام است. اطاعت از شاه مخلوع و دولت یاغى، جرم است در قانون، و حرام است در شرع. آیا ملت و قواى انتظامى مى دانند که به حسب اطلاع مطبوعات خارجى، شاه در آستانه خروجش تنها بیش از هزار میلیون لیره انگلیسى از ایران خارج کرده است، و حساب دیگر پولهاى خارج شده او با خداست. اینک چند مطلب را لازم مى دانم تذکر دهم:

1- کارمندان وزارتخانه ها، وزراى فاسد غیر قانونى را نپذیرند و از آنان اطاعت نکنند؛ و در صورت قدرت به وزارتخانه ها راه ندهند که این امرْ تکلیف شرعى آنان و خدمت به کشور و ملت است؛ و اطاعت از آنان مخالفت با ملت و اسلام است.

2- ملت از دادن مالیات- مطلقاً- و از دادن پول آب و برق و تلفن خوددارى کنند و از آنچه اعانت به دولت است احتراز کنند که اعانت به دولت غاصب، حرام و موجب غضب خداوند است.

3- علماى اعلام بلاد و خطباى محترم و طلاب غیور، قضات و وکلاى محترم دادگسترى، اساتید محترم دانشگاه و دانشگاهیان، بازاریان، اصناف، کارگران، کشاورزان، سیاسیون محترم و سایر اقشار ملت، مخلوع بودن شاه و غیر قانونى بودن مجلسین و دولت را اعلام فرمایند؛ که اگر سستى کنند ممکن است توطئه بر ضد کشور و ملت به نتیجه برسد که همگى مسئول آن خواهیم بود؛ و باید همه بدانیم که در این روز حساس همه مسئول خداى بزرگیم.

4- فروشندگان مواد غذایى از گرانفروشى خوددارى کنند که این عمل مخالف رضاى حق تعالى است، و در این موقع حساس و گرفتارى مردم ضربه اى است بر پیکر نهضت اسلامى.

5- از کمک به کارگران و کسبه صنفى که بر اثر اعتصابات ضرر کرده اند، غفلت نشود و از وجوه شرعیه مجازند به آنان کمک نمایند.

این جانب روز دوشنبه نهم صفر 99 را براى شهداى مشهد و قزوین و کرمانشاه و سایر بلاد، روز عزاى عمومى اعلام مى کنم؛ و از خداوند تعالى مسألت مى کنم که این روز را آخرین روز عزاى ملت شریف قرار دهد. و السلام علیکم و رحمة اللَّه و برکاته.

روح اللَّه الموسوی الخمینى

 

این پیام در حالی بود که حضرت امام در همین روز در پیام دیگری به اعتصاب کنندگان مطبوعات از آنها خواستند که به اعتصابشان پایان داده و به نشر حقایق بپردازند. این پیام نشان دهنده هوشیاری حضرت امام و درک ایشان از جایگاه رسانه ها در روشنگری جامعه بود:

 

بسمه تعالى

از اعتصاب کنندگان محترم مطبوعات که زیر بار سانسور دیکتاتورى نرفتند، تشکر مى کنم. و اکنون که دولت غیر قانونى جدید  مدعى برداشتن سانسور است، آقایان به کار ادامه دهند و از اعتصاب بیرون آیند تا تکلیف ملت با دولت غیر قانونى معلوم شود. مقتضى است سایر اعتصاب کنندگان محترم به اعتصاب خود ادامه دهند، که امید است پیروزى نزدیک باشد، ان شاء اللَّه تعالى.

روح اللَّه الموسوی الخمینى

 (صحیفه امام، ج 5، ص: 350 -352)                       

. انتهای پیام /*