امام خمینی روز 28 دی 1357، طی حکمی آقای دکتر یدالله سحابی را به همراه آقایان دکتر باهنر و مهندس معین‌فر مسئول تشکیل هیأتی برای تقویت و تنظیم اعتصابات کردند. در این پیام، ضمن اشاره به اهمیت کار کارکنان اعتصابی دولت و اثر آن در گرفتن قدرت عمل از شاه مخلوع و دولت‌های زیر فرمانش، بر رسیدگی به وضع اعتصابیون و اتخاذ روش مناسب بر ادامه تظاهرات و اعتصابات جهت سرنگونی رژیم شاه با حداقل خسارت برای مملکت و ملت سفارش کردند: (روزنگار زندگی و تاریخ سیاسی اجتماعی امام خمینی، ص 340)

 بسم اللَّه الرحمن الرحیم‏

19 صفر 99

جناب آقاى دکتر ید اللَّه سحابى‏

به طورى که اطلاع دارید ملت مسلمان و غیور ایران و جمع کثیرى از کارمندان و کارگرانِ در استخدام دولت، به منظور درهم شکستن مقاومت لجوجانه نظام استبدادى کهن، از چهار ماه قبل به این طرف با قبول انواع محرومیت ها و فداکاری ها دست به اعتصاب هاى عمومى زده و تدریجاً قدرت عمل را از شاه مخلوع و دولت هاى زیر فرمانش گرفته‏ اند. رجاى واثق داریم که به فضل الهى و به همت مبارزین آگاه، بساط ننگین فساد و ظلم شاهنشاهى بزودى از سرزمین ما برچیده شده جاى خود را به حکومت عدل و رحمت اسلامى دهد.

نظر به اینکه بعضى از اعتصاب ها و متوقف بودن وسایل حمل آذوقه و مواد غذایى مورد نیاز مردم، خصوصاً گندم، و یا تعطیل برنامه‏ هاى نگهدارى و تعمیرات دستگاه هاى صنعتى، ممکن است سبب محرومیت هاى مشقت بار و فلج‏ کننده براى مردم زیر ستم یا رکود فعالیت هاى اقتصادى و سبب خسارتهاى غیر قابل جبران گردد، و نیز دستاویز تبلیغاتى و حربه جنگى به دست حریف بدهد، باید سعى شود که ضمن ابراز انزجار و به زانو درآوردن دستگاه غاصب حاکم- که هدف اصلى اعتصاب است- زیان هاى ناشیه کمتر متوجه ملت شجاع و مردم بیدارى که سربازان این کارزار مى‏ باشند گردد.

بدین وسیله به جنابعالى مأموریت داده مى‏ شود که به اتفاق جناب آقاى‏ حجت الاسلام آقاى شیخ محمد جواد باهنر و جناب آقاى مهندس على اکبر معین فر و دو نفر دیگر که با مشورت آقایان تعیین خواهید کرد، هیأتى براى تقویت و تنظیم اعتصابات تشکیل دهید. این هیأت با کسب نظر و همکارى گروه هاى شرافتمند در حال اعتصاب، تدابیر و ترتیباتى اتخاذ نمایند که تا سقوط نهایى نظام استبدادى حاضر، اعتصابها در حد ضرورت ادامه یافته و ضمن حد اکثر فشار بر دستگاه غاصب، حد اقل خسارت را براى ملت و مملکت در زمینه احتیاجات ضرورى و گردش چرخ هاى اقتصادى و حفظ سرمایه‏ هاى انسانى و صنعتى با رعایت الأهم فالأهم فراهم آورد. از عموم اعتصاب کنندگان محترم تشکر مى‏ کنم. و السلام علیکم و رحمة اللَّه.

روح اللَّه الموسوی الخمینى‏

(صحیفه امام، ج‏5، ص: 494 و 495)                       

. انتهای پیام /*