حضرت امام خمینی(س) در دیدار کارکنان و نویسندگان روزنامه اطلاعات در روز 14 بهمن 1357 در مدرسه علوی، بر موضوع وظیفه خطیر مطبوعات و اهل قلم در بیان واقعیات و پرهیز از ایجاد تفرقه و لزوم توجه به آزادی و آزادگی در مطبوعات تأکید کردند:

 [بسم اللَّه الرحمن الرحیم‏]

موضع اسلامی شما به ما رسیده است. امیدواریم در روزنامه اطلاعات کوشش کنید واقعیات را آن طور که هست، بازگو کنید؛ و سعی داشته باشید نوشته ‏های شما در بطن انقلاب و ملت تفرقه نیندازد. اهل قلم، وظیفه خطیری دارند و باید هوشیار و مراقب باشند، چرا که یک کلمه به صورت مکتوب گاه می‏ تواند زیان بخش باشد.

 [نویسنده اطلاعات: در حکومت عدل اسلامی آزادی مطبوعات تا چه حد است؟]

اسلام دین آزادی و آزادگی است و بدیهی است مطبوعات اسلامی نیز مطبوعات آزادی خواهند بود.

سعی کنید وقتی انقلاب ملت ما یک انقلاب اسلامی است، روزنامه شما نیز آینه ‏ای باشد که این انقلاب را بازگو کند؛ بنا بر این تمام تلاش شما باید متوجه تنویر افکار ملت از راه بیان کردن واقعیات اسلام و انقلاب ملت ایران باشد.

 [در پایان، امام خمینی درودهای خود را به همه نویسندگان آزاده که با مبارزات و تلاش های خود سهمی در انقلاب ملت ایران دارند، نثار کردند]

(صحیفه امام، ج‏6، ص: 39)

. انتهای پیام /*