کتاب «پژوهشی در تدوین فلسفه تربیتی امام خمینی (س)» اثر دکتر حسنعلی بختیار نصرآبادی در هزار نسخه، توسط پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) به بازار کتاب عرضه شد.


به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی و خبری جماران، چاپ اول کتاب «پژوهشی در تدوین فلسفه تربیتی امام خمینی (س)» اثر دکتر حسنعلی بختیار نصرآبادی در هزار نسخه و توسط پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی‌، وابسته به مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(س) به بازار کتاب عرضه شد.

«پژوهشی در تدوین فلسفه تربیتی امام خمینی (س)»‌، کتابی است که تلاش می‌کند بر اساس اندیشه های امام خمینی یک فلسفه‌ی تربیتی فراهم آورد تا با توجه به مبانی اندیشه‌های فلسفی و عرفانی ایشان، دلالت‌هایی برای تعلیم و تربیت به دست آید که از آن‌ها به عنوان تئوری‌های راهنمای عمل در امر تعلیم و تربیت استفاده شود.

کتاب«پژوهشی در تدوین فلسفه تربیتی امام خمینی (س)» دربردارنده چهار فصل است که عناوین آن به ترتیب عبارتند از:«کلیات تحقیق»، «تبیین اندیشه‌‌های فلسفی عرفانی امام خمینی(س) »، «اصول موضوعه انسان شناسی و دلالت های تربیتی»، «خلاصه و نتیجه‌گیری‌».

مولف در فصل اول کتاب هدف تدوین آن را این‌گونه بیان می‌کند:«هدف این پژوهش مطالعه‌ی دیدگاه انسان شناختی امام خمینی همراه با طرح و نگرش‌های فلسفی _عرفانی آن حضرت در سه حوزه ی هستی شناسی، معرفت‌شناسی و ارزش‌شناسی از یک سو و بیان دلالت‌های تربیتی آنها در خصوص عناصر نظام تعلیم و تربیت، از سوی دیگر است. به عبارت دیگر هدف دیگر این پژوهش آن است که ضمن طرح و بررسی اندیشه‌ی انسان شناختی با حوزه های شناسایی انسان، بر مبنای معرفت فلسفی، عرفانی امام به تدوین یک نظام پیشنهادی از تعلیم و تربیت و بررسی و تجزیه و تحلیل عناصر متشکله آن یعنی اهداف، اصول، برنامه، مربی و متربی و ارزشیابی پرداخته شود‌‌».

روش پژوهش در این کتاب توصیفی و تحلیلی است. اسناد و مدارکی که در این پژوهش مورد بررسی قرار می‌گیرند، متون تألیفی امام و آثار نویسندگان دیگر در زمینه‌ی موضوع تحقیق است. روش تحقیق در این کتاب در سه مرحله‌ی «تحلیل ابتدایی»، «استخراج از اسناد و معناکاوی» و «بررسی نتایج و تفسیر آن»، سامان داده شده است.

پژوهشکده امام خمینی و انقلاب اسلامی، وابسته به موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)، کتاب«پژوهشی در تدوین فلسفه تربیتی امام خمینی (س)» را در شمارگان یک هزار نسخه و به قیمت 110000 ریال منتشر کرده است. لازم به ذکر است از ویژگی‌های سودمند این اثر که می‌تواند به محققان و دانشجویان علاقه‌مند بسیار کمک کند، پیوست‌ها،  منابع و مأخذ آن است.

. انتهای پیام /*