امام خمینی در آخرین روز مرداد ماه سال 1323 نگارش کتاب «شرح حدیث جنود عقل و جهل» را به پایان رسانیدند. این کتاب، اثرى است گرانسنگ در علم اخلاق که آراى کلامى، اخلاقى و عرفانى حضرت امام در این کتاب وضوح بیشترى یافته و همچون کتاب شرح چهل حدیث‏ ایشان، اقشار بیشترى مى‏توانند از آن بهره گیرند. این اثر از طرف مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى به طبع رسیده و بارها تجدید چاپ شده است.

کتاب شریف «شرح حدیث جنود عقل و جهل» کتابی عرفانی-اخلاقی مشتمل بر مباحث ارزشمند عرفان نظری، فلسفه اسلامی، اخلاق، شرح احادیث، انسان شناسی، تفسیر همراه با نصایح اخلاقی می باشد. این شرح از کتب بی نظیر در نوع خویش به حساب می آید.

امام راحل از جایگاه رفیع علم و عمل، و با تبحر در علوم عقلیه و نقلیه، و استجماع توشه کافی از فقه اکبر و اصغر به شرح حدیث نورانی «جنود رحمان و شیطان» پرداخته، و در تبیین لطایف نهفته در آن گوی سبقت از صاحبان کتب عرفانی و اخلاقی و شراح حدیث ربوده و از نفس قدسی روح الهی در آن چنان دمیده که قلب سالک را مطمئن و قدم او را راسخ کند.

شرح احادیث نورانی معصومین –علیهم صلوات الله- که مشتمل بر معارف بلند الهی است و به برکت کشف تام محمدی و ولایت علوی و برای مصلحت کشف حقایق نسبت به خلائق القاء شده است، به ید قدرت عارفی کامل و موید امکان پذیر است و به همین جهت کمتر عالمی از علمای ربانی را توانایی انجام این مهم بوده و ابواب باطنیه احادیث را بر سالکان طریق گشوده، چرا که راهیابی به بارگاه کلمات قدسی ایشان بدون اجتهاد در عرفان نظری و فلسفه الهی و جهد وافر در تفقه مغزای کلام، و جهاد در راه محبوب و جحود غیر او، میسور نیست.

اهمیت این کتاب فقط به واسطه تضلع مولف در علوم مختلف نیست، بلکه مربی بودن امام راحل برای میلیون ها انسان حق طلب و راهبری ایشان بهترین شاهد صدق نگارنده است. جوانانی که ره صد ساله را یک شبه پیمودند و انوار معارف بر قلب ایشان متجلی شد، محک روشن بر صراط مستقیم استاد علم و عمل است. بر این کتاب پاورقی های متعددی به تناسب، نگاشته شده تا اطلاعات جانبی را در اختیار خواننده قرار دهد. در بسیاری از پاورقی ها برای خوانندگان فارسی زبانی که با منابع اصلی کتاب آشنایی ندارند، توضیحاتی داده یا منابع فرعی معرفی شده است. در انتهای کتاب بعضی از فهارس فنی که دست یابی به مطالب کتاب را آسان می کند قرار داده شده است.

برای مشاهده و مطالعه متن این کتاب ارزشمند به آدرس «شرح حدیث جنود عقل و جهل»  مراجعه نمایید.

 

. انتهای پیام /*