به گزارش «نما»، یکی از شیعیان عربستان با ارسال تصویری برای این سایت نشان داد که شیعیان برگزارکننده راهپیمایی روز قدس در منطقه قطیف، از تصاویر امام خمینی(س) بنیانگذار انقلاب اسلامی به عنوان مبدع روز جهانی قدس، در تظاهرات امسال استفاده کرده‌اند.
 شیعیان عربستان به رغم سرکوب شدید اعتراضات خود توسط نیروهای پلیس سعودی طی ماه‌های گذشته، با بالا گرفتن تصاویر امام خمینی به عنوان دشمن سرسخت اسلام آمریکایی، نشان دادند که در پیگیری مطالبات خود جدی هستند.  بعد از دستگیری شیخ نمر رهبر شیعیان این کشور به دست پلیس سعودی که با بی‌احترامی به وی نیز صورت گرفت، وضعیت عربستان به خصوص در مناطق شرقی این کشور که مناطق نفت‌خیز این کشور نیز محسوب می‌شود، ناآرام شده است.
 جوانان انقلابی قطیف عربستان هشدار دادند در صورتی که شیخ «نمر باقر النمر» آزاد نشود، چاه‌های نفت شرق عربستان را به آتش خواهند کشاند.
 آیت‌الله نمر در آخرین اقدام خود، اقدام به اعتصاب غذا کرده که این موضوع با واهمه مقامات سعودی مواجه شده است چرا که در صورت وقوع اتفاقی برای وی، واکنش مردمی به این اتفاق قابل پیش‌بینی نیست.

. انتهای پیام /*