مسعود ده نمکی، فیلمساز و فعال سیاسی، در مصاحبه با پرتال امام خمینی(س) به تبیین ضرورتهای پاسخ فیلمسازان مسلمان به اهانت علیه پیامبر اکرم(ص) پرداخت و گفت: در این زمینه، مقدسات معتقدان به ادیان آسمانی مقدسات ما نیز محسوب می شود و نباید در محتوای فیلمها به مقدسات آنان اهانت کرد.

وی با تاکید بر تکلیف ویژه فیلم سازان مسلمان بر واکنش به فیلم اهانت آمیز به پیامبر اکرم(ص)، ضرورت مطالعه ایشان بر روی سیره مبارزاتی امام(س) با اهانت کنندگان به مقدسات اسلام را یادآور شد و اظهار کرد: مافیای اکران در دنیا، با ایجاد برخی محدودیتها مانع پخش آثار معترضان به این اهانت خواهد شد؛ اما به هر حال، در میان یک میلیارد و نیم مسلمان، می توان آثاری تولید کرد که با نگاهی اثباتی، این اهانتها را پاسخ دهد.

این کارگردان سینما تصریح کرد: پخش اینترنتی فیلم هایی را که در پاسخ به این اهانت تولید می شود، راهبرد شکست حصر مافیایی تولیدات مسلمانان دانست و گفت: اکران اینترنتی فیلم، برگشت هزینه را برای فیلم ساز در بر ندارد؛ لذا تامین هزینه های این پروژه ها باید مورد حمایت جوامع اسلامی قرار گیرد. البته در آثار هنری باید نگاه ایجابی داشت و مخاطب جهانی را مد نظر قرار داد.

این روزنامه نگار گفت: فعالیتهای اسلام ستیزانه نه تنها در قالب سینما بلکه در ابعاد نوشتاری چون آیات شیطانی و کاریکاتور نمود پیدا کرده است که البته در همه آنها رد پای صهیونیسم مشهود است.

ده نمکی خاطرنشان کرد: صهیونیستم برای تشدید درگیری بین ادیان بخصوص دنیای مسیحیت و اسلام، به شدت در تلاش است تا با ابزار اهانت به مقدسات، باعث تنش میان ادیان شود.

ایشان ادامه داد: با توجه به اعتقادات مسیحیت و سوء استفاده صهیونیسم از این اعتقادات، متاسفانه برخی اوقات شاهد هستیم که برخی مسیحیان هم در دام صهیونیستها می افتند.

وی گفت: اهانت به مقدسات ادیان، با تمام باورها و حتی شعارهای لیبرالیستی روشنفکران غربی یعنی آزادی و لیبرالیسم که متعلق به قرن 18 است در تضاد است.

ده نمکی تصریح کرد: خود این تئوریسینها هم به این نتیجه رسیده اند که آزادی ای که منافی آزادی دیگران باشد منافی با اهداف آزادی است و لذا برخی قید و بندهایی را مقرر کرده اند؛ اما تعارض در رفتارشان در بازگذاشتن دست اهانت کنندگان و محکوم کردن معترضان را شاهدیم که این، نشان از پدیده ای ورای اندیشه آزادی بیان در پس پرده این اهانت ها است.

این کارگردان سینما به تبیین ابعاد جهانی حکم اعدام سلمان رشدی از سوی حضرت امام(س) پرداخت و گفت: اگر آن حکم امام(س) نبود و قاطعیت امام(س) به مسلمانان جرأت نمی داد، شاید امروز به رگ غیرت مسلمانان بر نمی خورد.

ده نمکی خاطرنشان کرد: نهضت امام خمینی(س) نه تنها غیرت و تعصب را به مسلمانان عالم برگرداند، که بیداری اسلامی در کشورهای عربی را آغاز کرد و همه اینها به نهضت و تفکرات امام(س) مربوط است. برخورد قاطع امام(س) در موضوع سلمان رشدی عامل موثر اصلی در توسعه اعتراضات اخیر علیه اهانت به پیامبر است.

وی با اشاره به سخنرانی های امام خمینی(س) قبل از انقلاب و در دفاع از مقدسات اسلامی اظهار کرد: امام(ره) این غیرت و واکنش را از بطن مردم می خواست و به آنها این جرأت می داد و در کنار آن، از عدم واکنش برخی از علما انتقاد می کرد.

همچنین او تصریح کرد: آن زمان که اهانتهایی به آیت الله کاشانی می شد و نیز در واکنش به اهانتهای کسروی، امام(س) انتقادهای خود را بروز می داد. ایشان در دوران جوانی هم این واکنشها را یک تکلیف برای عوام و خواص می دانستند.

این فعال سیاسی بر ضرورت بهره مندی دستگاه دیپلماسی کشور از سیره مبارزه حضرت امام(س) با اهانت به مقدسات تاکید و تصریح کرد: با توجه به اینکه ریاست جنبش عدم تعهد با ایران هست و نیز با توجه به نقشی که سازمان کنفرانس اسلامی ایفا می کند، می توان اقدامی فراگیر را سازمان داد؛ گرچه از دولتها بعید است و امام(س) در واکنش به سلمان رشدی بیشتر مردم را مورد خطاب قرار می دادند.

ده نمکی در پایان خاطرنشان کرد: اهانت کنندگان به مقدسات، از رفتار دولتها نمی ترسند، آنها از رفتار مردم می ترسند که غیرقابل پیش بینی است. رفتار دولتها منبعث از منافع کشور است. بسیاری از رفتارهای سازمان یافته از سوی مردم پیش می رود که آنها را نمی توان از حاکمان کشورها انتظار داشت.

. انتهای پیام /*