در میان صدای موتور کامیون و ناله‏ هایی که زیر چادر برزنتی آن انباشته بود، بادی زوزه‏ کشان از شکافها وارد اتاقک کامیون می شد و مرا به هوش می آورد تا اندیشه‏ های پراکنده و توفان زده ام را باز خوانی کنم ولی زود از حال می رفتم.

ضربات پی‏ در پی چکمه پوشان اجازه نمی داد تا ذهن واخورده ام ادامه این سفر آتشین را به تصویر کشد.

تمام بدنم کرخت شده بود و ذهن آشفته‏ ام کورسویی از حیات و زندگی‏ ام را نمایان می ساخت. مدتی گذشت و هوا تاریک و غبار آلود شد. با سر و صداهای ناهنجار و خشونتی نفس‏ گیر بار دیگر به هوش آمدم.

کامیون چندین بار اینطرف و آنطرف شد و ما را در شیب تندی فرو غلتاند. آن شیب به گودالی وسیع منتهی می شد که بدنهای به خون نشسته روی هم افتاده بودند؛ زن و مرد، پیر و جوان، زنده و مرده، نالان و خاموش.

صدای هلهله کشان رعب انگیزان با زمزمه یا حسین، یا حسین شاهدان گره خورده بود. چادر سیاه زنها حریم پیکر شهدا و مجروحین شده بود و نامحرمان از خدا بیخبر نفس خدایی شهادت خواهان را می رباییدند تا بار دیگر تاریخ نظاره کند که چگونه آزادگان با بدن پاره پاره به دیدار محبوب می ‏شتابند.

هنوز جان داشتم و توانستم صحنه را ترک کنم. شب خنکی بود ولی عطش رهایم نمی‏ کرد. از دور چراغهای اتومبیل ‏هایی را می دیدم که فارغ از غبارهای پر معنای صحرا در مسیر خود رفت و آمد می کردند و از نزدیک گلهای بیابان را که با شبنم اشگ‏ وار، چهره محجوب ایثارگران را تماشا می ‏کردند و من خجلت زده و تشنه لب، آب حیات را در نجات از بیابان یافتم.

در رخوتی درد بار اما پر امید چشمان اندیشه ‏ام را بر حال و روز خود دوختم و دیدم دست سرنوشت مرا به آن نقطه دور افتاده انداخت تا شاهد یکی از هولناکترین جنایات بشری باشم و تولدی دیگر را بیازمایم.

ناله‏ های زنده بگوران و  مجروحانی که به جای آب خاک در دهانشان ریختند تا ذکر یا حسین آنان خاموش شود فریادی به گستره جغرافیای ایران شد تا ریشه ظلم و ستم را برکند.

اینک در سی و هفتمین سالگشت حماسه هفدهم شهریور هستیم. حماسه ای که ستون فقرات رژیم جنایتکار را شکست و ملت ایران با این باور که "ما می توانیم" با اتکال به خدا و پیروی از امام خمینی(س) این واقعه بزرگ را به انقلاب اسلامی تبدیل کردند. انقلابی که سرآغاز تحولی عظیم در عصر معاصر شد و به جهانیان آموخت که آموزه های اسلامی می تواند نجات بخش انسانها باشد.

یاد و خاطره شهیدان بزرگوار هفده شهریور زنان و مردان و کودکانی که برای اعلای کلمه حق و استقلال کشور و عظمت اسلام و سربلندی ملت فداکاری کردند گرامی باد. 

. انتهای پیام /*