امام خمینی در روز 11 آبان ماه سال 1357 در مصاحبه ای که با رادیو- تلویزیون لوکزامبورگ در نوفل لوشاتو انجام دادند هدف از انقلاب را برقرارى جمهورى اسلامى بیان کردند و تصریح کردند با هیچ گونه سازشی کنار نخواهند آمد:

شما از فرانسه، مردم ایران را به شورش دعوت مى‏ نمایید. آیا شما تصور مى‏ کنید که این تنها راه حل مشکلات ایران است؟
مردم از اختناق و خیانت هاى پنجاه ساله به جان آمده و براى مطالبه حقوق اولیه خود، قیام نموده‏اند. ما آنان را در این امر حیاتى مشروع، چه زمانى که در ایران بودیم و چه در خارج ایران، تشویق مى ‏کنیم و اکنون راه حلى براى سرنگونى رژیم فاسد جز نهضت و مطالبه حق با داد مظلومیت نداریم و اگر مقتضى شود به راه دیگرى دست مى‏ زنیم.

آیا هدف شما در دست گرفتن قدرت است، وقتى شاه برود؟ در صورتى که شما امکان در دست گرفتن قدرت را داشته باشید چه کار خواهید کرد؟ منظور، برنامه آینده شما براى حکومت در ایران است که باید جانشین شاه بشود. بسیارى از ناظرین در ایران معتقدند که بازگشت به قانون اساسى صحیح است‏.
هدف ما برقرارى جمهورى اسلامى است و برنامه ما تحصیل آزادى و استقلال است و تصفیه وزارتخانه‏ ها و حذف ماده ‏هایى که رضا شاه و شاه فعلى با سرنیزه در قانون گنجاندند و حذف مواد مربوط به سلطنت مشروطه.

آیا شما تصور مى‏ کنید که خطر یک قیام ملى و شورش همگانى در ایران وجود داشته باشد؟
اگر همان طور که ملت خواستار است شاه و دودمانش بروند و حامیان خارجى او دست از حمایتش بردارند مشکل ساده تر خواهد شد، در غیر این صورت امکان قیام مسلحانه ملى وجود دارد.

آیا شما ولیعهد را به عنوان رئیس حکومت به جاى پدرش خواهید پذیرفت؟
خیر، ملت ایران از این سلسله خاطره‏ هاى بسیار تلخ دارد و تحمل حکومت هیچ یک از افراد آن را ندارد.

آیا باعث تعجب شما نیست که دولت فرانسه که همیشه از حکومت ایران پشتیبانى مى ‏نموده است تا به حال مزاحم صدور پیام هاى شما که ایرانیان را به قیام و شورش دعوت مى‏ کند نشده است؟
اگر مزاحمت بکند موجب تعجب است. ما مطالبه حقوق اولیه بشر را مى‏کنیم و مزاحمت با آزادى، مخالف حیثیت فرانسه و موجب تعجب ملت ما و آزادیخ واهان جهان است.

برنامه شما براى آینده چیست؟
ادامه نهضت تا رسیدن به نتیجه.

نظامیان در تظاهرات دیروز دخالتى نکردند و شاه عقب‏ نشینى مى‏کند و عقب‏ نشینى خود را پذیرفته است. شاه حاضر است کریم سنجابى را بپذیرد. شنیده شده است آیت اللَّه، سنجابى را پذیرفته ‏اند آیا حالا که شاه حاضر به سازش شده است شما حاضر هستید؟ آیا مخالفین حاضرند نوعى با شاه کنار بیایند؟
تظاهرات تهران براى آقاى طالقانى و تظاهرات قم براى آقاى منتظرى تظاهراتى بود که مردم علیه شاه کردند و از آنان به عنوان مخالفین شاه تجلیل کردند. در ایران از هر نغمه ضد شاهى تجلیل به عمل مى ‏آید. شاه با این دست و پازدن ها و طلبیدن هاى این و آن، کارى از پیش نمى ‏برد. این تلاش ها دیگر دیر شده است و براى او مفید نیست، او باید برود. ما سازش را از هر کس و به هر شکلى باشد نخواهیم پذیرفت. چون ملت نخواهد پذیرفت. در مذاکرات خود با این اشخاص مطالب خود را قاطعانه بیان کرده ‏ایم. هر کس قبول کند با ماست و الّا از ما جداست.


همچنین امام خمینی در این روز در مصاحبه دیگری با روزنامه ایتالیایى پائزه سِرا درباره دلایل سقوط رژیم شاه‏ سخن گفتند:

چرا سقوط سلسله پهلوى و تشکیل جمهورى اسلامى، براى خروج ایران از بحران اسف انگیز غیر قابل اجتناب است؟
ابتداى سرکار آمدنش قانونى نبوده و از هیچ نوع مشروعیتى برخوردار نیست، و اکنون هم به دلیل زیر پا گذاشتن همه حقوق ملت و اعمال و ظلم هاى بی حسابش، به طرز بى‏ سابقه ‏اى، ملت او و خاندانش را تحمل نمى‏ کنند، و به دلیل اینکه اکثریت قریب به اتفاق مردم ایران مسلمان‏ اند، لذا بدیهى است با سقوط این رژیم به چیزى جز یک نوع حکومت اسلامى راضى نمى‏ شوند.

چطور مى ‏توان از خطر به قدرت رسیدن ارتش که مخالفین می انه‏روى دولت آن قدر از آن مى‏ ترسند جلوگیرى کرد؟
امروز ملت ایران است که مى ‏خواهد، سرنوشت خود را تعیین کند و این ملت، دولت نظامى را تحمل نمى‏ کند. گذشته از اینکه تا کنون هم حکومت شاه در محتوا چیزى جز حکومت ارتش و نظامیان نبوده است.

آیا یک راه حل ملى براى رفع بحران فعلى ممکن است؟ در حالى که امریکا و کشورهاى غربى و قبل از همه انگلستان از شاه پشتیبانى مى‏کنند و همچنین وجود ارتش که از طرف امریکایى‏ ها احاطه شده و رهبرى مى‏ شود.
راه حل ملى در ایران امروز، همان چیزى است که عموم ملت در بیش از یک سال گذشته با پشتوانه خون خودشان به گوش همه دنیا از جمله امریکا و سایرین رسانده است و آن هم عبارت است از سقوط سلسله پهلوى و برچیده شدن نظام شاهنشاهى و استقرار حکومت اسلامى.

به شما این را نسبت مى‏ دهند که مى‏ خواهید رژیم توحیدى اسلامى تشکیل دهید، در حالى که جمهوری هاى مسلمان دیگر مثل الجزیره که توحیدى نیست و رژیمهاى اسلامى دیگرى مثل عربستان سعودى که فئودالى است، انزجارى در غرب ایجاد نکرده‏ اند. آیا مى‏ توانید مشخصات جمهورى اسلامى را که در نظر دارید بیان کنید که چگونه است؟ در مورد محتواى اجتماعى، سازماندهى سیاسى، خصوصاً براى احزاب، سندیکاها و مطبوعات؟
امروز در جهان آن چیزى که مقصود ما از جمهورى اسلامى است دیده نمى ‏شود. هیچ یک از خصوصیات اصولى جمهورى اسلامى در حکومت عربستان سعودى دیده نمى‏ شود. آیا مگر ملت ایران براى تعیین سرنوشت خویش باید ببیند که دولتهاى غربى چه چیزى را مى‏پ سندند؟ مگر سایر دولتها در تعیین خط مشى سیاسى خودشان و یا تعیین نوع حکومتشان به آراى ملت ایران مراجعه مى‏ کنند؟ در جمهورى اسلامى، زمامداران مردم نمى ‏توانند با سوء استفاده از مقام، ثروت‏ اندوزى کنند و یا در زندگى روزانه امتیازى براى خود قائل شوند. باید ضوابط اسلامى را در جامعه و در همه سطوح به دقت رعایت کنند و حتى پاسدار آن باشند. دقیقاً باید به آراى عمومى در همه جا، احترام بگذارند. هیچ گونه تسلط و یا دخالت اجانب را در سرنوشت مردم، نباید بپذیرند. مطبوعات در نشر همه حقایق و واقعیات آزادند. هر گونه اجتماعات و احزاب از طرف مردم در صورتى که مصالح مردم را به خطر نیندازند آزادند و اسلام در تمامى این شئون حد و مرز آن را تعیین کرده است.

مقام بین المللى چنین جمهورى در جهان امروز، خصوصاً در مقابل مسائل بزرگ کشورهاى جهان سوم در رابطه با بحرانهاى اقتصادى- نفت و مواد اولیه- چگونه است؟
به صورت یک کشور صد درصد مستقل عمل خواهد کرد و هر گز خود را بازیچه دست قدرت هاى استعمارگر نمى‏ سازد و ما هر گز به هیچ ملتى به خاطر منافع داخلى خودمان تجاوز نمى‏ کنیم و تا آنجا که در توان ملت ما باشد بر حسب تأکیدات اسلامى مى‏ کوشیم تا در رفع مشکلات ملتهاى مظلوم سهیم باشیم.


(صحیفه امام، ج‏4، ص: 263-265)

 

. انتهای پیام /*