خبر تاپ

مفاهیم و معانی عدالت در نگاه امام خمینی(س)

مفاهیم و معانی عدالت در نگاه امام خمینی(س)

در نگاه امام خمینی حکومت و تشکیل حکومت یک وسیله و ابزاری برای تحقق عدالت در جامعه و جلوگیری از انحراف و پرورش نفوس آدمیان و تهذیب آنها می باشد و عدالت در این معنا به اخلاق و معنویت پیوند تام و تمام دارد و اصولاً عدالت بدون انگیزه و قصد الهی معنا نخواهد داشت.

اخبار تاپ

عدالت در نظام اسلامی

گزیده‏ ای از آثار خمینی(س)

عدالت در نظام اسلامی

انقلاب اسلامی ایران که با محتوای ایدئولوژیک پایه ریزی شد و به دوام خود ادامه داد؛ مرهون شخصیت پیامبرگونه امام خمینی(س) است که چون مقتدای خود، از پی رهایی خَلق، نهضتی عظیم و قوی بنیان را پایه ریزی کرد و در میان امواج مختلف توطئه و دسیسۀ دشمنان، آن را به ساحل نجات رساند و در وصایای پایانی خویش به ضرورت حفظ و تداوم آن، تأکید نمود.

نتایج تحقق عدالت در جامعه از نگاه امام خمینی (س)

نتایج تحقق عدالت در جامعه از نگاه امام خمینی (س)

در دوران حیات پربرکت حضرت امام خمینی (س) ایشان توجه و توصیه های زیادی درباره ضرورت اصلاح اصول اقتصادی و تأکید بر تلاش برای پیشرفت در عرصه های اقتصادی داشته اند.

عدالت اجتماعی و زمینه های استقرار حکومت اسلامی

عدالت اجتماعی و زمینه های استقرار حکومت اسلامی

عدالت اجتماعی یکی از مهم ترین اصولی است که در اندیشه ی دینی و دیدگاه های بشری از دیرباز مورد عنایت ویژه قرار داشته است.

سرمقاله

امام خمینی و عدالت

امام خمینی و عدالت

در آثار امام خمینی(ره) 2172 بار از ریشه عدل در 39 شکل از واژه بکار رفته است. اضافاتی مانند عدالت اجتماعی، عدالت اقتصادی، عدالت قضایی... نیز در میان گفتار و نوشته های ایشان فراوان به چشم می آید . نظر به آنکه امام خمینی(ره) عالم شیعی بوده و شیعیان عدالت خداوند را جزو اصول مذهب می دانند، بدیهی است که ایشان باید در مباحث کلامی و فلسفی، موضوع عدالت را از موضوعات زیربنایی تفکر دینی دانسته و آن را موضوعی در کنار موضوعات اجتماعی دیگر ننگرند. بلکه تمام موضوعات مرتبط با فکر و عمل و از سوی دیگر موضوعات فردی و اجتماعی را بر اساس این مبنای دینی نیز مورد مداقه دائمی قرار دهند. ضمن آنکه در تفکر شیعی انتظار حضرت مهدی (عج) یعنی انتظار تحقق عدالت در همه ابعاد آن و در حد غایت مطمح نظر می باشد. بنابر این در نظر گاه امام خمینی هر بخش از سیاست و رفتار اجتماعی اعم از اقتصادی، حقوقی، سیاسی و اجتماعی از تعادل خارج شود، به همان میزان حکومت و مردم از مبانی دینی فاصله گرفته اند.

ادامه

مطالب مرتبط

عدالت جهانی در اندیشه امام خمینی(س)

عدالت جهانی در اندیشه امام خمینی(س)

امام به بحث عدالت و موانع آن در جهان، به شکل عینی و مصداقی پرداخت. ایشان به دنبال ارائه یک نظریه آرمانی و غیرکاربردی نبود، بلکه به طرح مباحث عملی و ایجاد تحول در وضعیت عدالت در جهان امروز پرداخت. از دیدگاه امام خمینی، بخش عدالت اقتصادی، رابطه تنگاتنگی با عدالت فرهنگی و سیاسی داشت. در تحول اقتصادی، اعتلای معنوی انسان ها در کنار ترقی مادی، سبب ایجاد اقتصاد سالم همراه با استقلال و امنیت و توزیع عادلانه ثروت می شود.

نقش عدالت در توسعه فرهنگ و شکل گیری تمدن اسلامی از نگاه امام خمینی(س)

نقش عدالت در توسعه فرهنگ و شکل گیری تمدن اسلامی از نگاه امام خمینی(س)

امام خمینی(س) انسان فرهیخته و خود ساخته ای بود که با تکیه بر ارزشهای الهی و باورهای دینی، در برقراری عدالت فردی و تعدیل قوای نفسانی در وجود خویش به جایگاه والائی رسیده بود و آن چه را که حتی در خانواده و رفتار با همسر و فرزندان یا در محیط گسترده تر و سلوک با دوستان و سایر انسانها و یا در کلاس درس و برخورد با طلبه ها و شاگردان، با اعتدال و از موضع انصاف عمل کرده و ملکه عدالت در وجود خویش را عملا تعریف کرده بود، این کلاس درس آموزی را به صحنه اجتماع و در میان مردم کشور خویش گشود و در کنار رفتار سنجیده مبتنی بر عدالت و داد که ثمره نفس تزکیه شده اش بود، ضمن بر شمردن زیانها و ضررهای حاصل از حکومت ستم پیشه پهلوی، برای حکومت مردان در نظام اسلامی و ضرورت وجود نفس مزکی برای برقراری و گسترش عدالت، چنین درس آموزی دارند:« آن کسی که به یک ملتی سلطه دارد، به یک ملتی حکومت دارد، این چنانچه عدالت‏ پرور باشد، دستگاه او عدالت ‏پرور خواهد شد؛ قشرهایی که به او مرتبط هستند قهراً به عدالت گرایش پیدا می‏ کنند.»

امام خمینی، عدالت جهانی و روابط بین الملل

امام خمینی، عدالت جهانی و روابط بین الملل

هیچ یک از نگرش های مادی و واقع گرایی، عدالت را در صلح دخالت نمی دهند و همین امر، یعنی عدم توجه به مبادی و علل بروز جنگ و ناامنی و عوامل مخل صلح که بی عدالتی و ظلم است باعث شده صلح حقیقی و پایدار در جهان محقق نگردد.