خبر تاپ

 عرفان در اندیشۀ امام خمینی (س)

دکتر فاطمه طباطبایی

عرفان در اندیشۀ امام خمینی (س)

تعریف عرفان از منظر امام، معرفت به هستی مطلق و حقایق عالم وجود است که از طریق مشاهدۀ حضوری ـ نه حصولی ـ حاصل می شود و در توضیح این مطلب می افزایند: آثار فلسفی به گونه ای دورنما انسان را با ماوراء الطبیعه آشنا می سازد؛ ولی مکتوبات عرفانی دلها را برای وصول به محبوب مطلق آماده می سازد

اخبار تاپ

روش عملی عرفای شیعه از دیدگاه امام خمینی(س)

سید مصطفی محقق داماد

روش عملی عرفای شیعه از دیدگاه امام خمینی(س)

مقام آرامش روح، حالتی است که انسان در رسیدن به خدا بدان دست می یابد. عرفان اسلامی معتقد است که انسان، کسی است که درد دوری از خدا و رسیدن به او را داشته باشد، پس اگر چنین اندیشه ای داشت، درد نجات بشریت را هم خواهد داشت.

مروری بر تجلّی عرفان و اخلاق در انقلاب اسلامی ایران

مروری بر تجلّی عرفان و اخلاق در انقلاب اسلامی ایران

همان گونه که چهرۀ عرفانی شخصیت امام، راهنمای شناخت بارز ابعاد عرفانی انقلاب اسلامی ایران بود و امام با هشدارهای مکرّر، بیراهه رفته ها را به شاهراه عرفان و ارزش های معنوی سوق می داد و خود، سکان دار انقلاب در راستای اهداف عرفانی اش بود، می توان از این تجربۀ بزرگ چنین نتیجه گرفت که رهبری، چهرۀ تمام نمای معنویت و عرفان انقلاب و نظام اسلامی است.

ترجمان اشعار عرفانی امام خمینی(س)

ترجمان اشعار عرفانی امام خمینی(س)

در محفل دوستان بجز یاد تو نیست آزاده نباشد آنکه آزاد تو نیست

سرمقاله

عرفان از نگاه امام خمینی (س)

عرفان از نگاه امام خمینی (س)

به اعتقاد حضرت امام عرفان اسلامی، تفسیر انفسی آیات، روایات و مناجات اهل‏ بیت علیهم‏ السلام است. به دیگر سخن، عرفان حضرت امام عبارت است از عرفان ناب اسلامی که ریشه در معارف و آموزه‏ های دینی دارد. عنصر دیگری که در ماهیت عرفان امام خمینی نقش مهمی دارد و اساساً در عرفان اسلامی، تحول و انقلاب بزرگی پدید آورده است، هماهنگی عرفان و حماسه مقدس است. امام خمینی فقاهت، حکمت فلسفی، معرفت عرفانی، سیاست و مدیریت اسلامی را در خدمت شناخت آموزه‏ های وحیانی و پیاده کردن آن قرار داد. امام خمینی با بهره ‏مندی از چنین عرفان پویایی و با آگاهی از ژرفای معارف دینی توانست با ایجاد رستاخیز بزرگ اسلامی، امت اسلامی را بیدار کند و بر مبنای آموزه ‏های دینی، نظام سیاسی نوینی تشکیل دهد که برای جهان معاصر پدیده‏ ای ناشناخته و غیر قابل پیش ‏بینی بود.

ادامه

مطالب مرتبط

 امام خمینی(س) و دنیای شعر

مقاله ای از ددکتر غلامحسین دینانی:

امام خمینی(س) و دنیای شعر

امام سعادت واقعی را در رها شدن از سیطرۀ عقل مادی گرا، منفعت جویی، خودخواهی و خودبینی فلسفی و رسیدن به مقام خلوص و صفا و پاکی می دانند. به عقیدۀ ایشان حتّی فرقه ها و باورهای عرفانی هم اگر به صورت رسمی و خشک و بی روح درآید و ابزار سوء استفادۀ برخی شود، خود از بُتهایی است که باید از آنها اجتناب کرد.

رابطۀ عرفان با جهاد، تهذیب و تزکیۀ نفس

سید حسن نصرالله

رابطۀ عرفان با جهاد، تهذیب و تزکیۀ نفس

امام خمینی(س) همواره بر پیوند عمیق و محکم میان عرفان و جهاد و شهادت تأکید می ورزیدند؛ و جهاد و شهادت را از نتایج عرفان واقعی می دانستند. مگر نه اینکه «جهاد»، دری از درهای بهشت است و خداوند آن را به روی بندگان خاص خود می گشاید؟ همین اولیای خدا هستند که این در را می کوبند و از در جهاد به درجۀ رفیع شهادت می رسند و از نعمت بزرگ لقای پروردگار و جوار او بهره مند می گردند.

ویژگی ‏های عرفانی امام راحل

ویژگی ‏های عرفانی امام راحل

آری امام هم محیی دین شد و هم احیاگر عرفان؛ رموز دلدادگی و دلبری را از مکتب قرآن و خزاین غیبی اهل بیت علیهم‏ السلام آموخت، و مفاتیح غیبی را در سرّ الصلاة نجوا کرد و شریعت و طریقت و حقیقت را در مصباح الهدایه پیوندی دوباره داد.

نقش امام خمینی(س) در تاریخ عرفان از نگاهی دیگر

مقاله ای از دکتر سعاد حکیم

نقش امام خمینی(س) در تاریخ عرفان از نگاهی دیگر

امام پس از آنکه ذات ناشناختۀ خداوندی و نیز تجلی الهی در صورت موجودات مادی را جداگانه بیان نموده اند، آن دو را یک حقیقت واحد می دانند؛ به این معنی که تجلّی الهی، در ذات الهی گم می شود. ایشان، کسانی را که اسما و صفات الهی را نفی کرده و به آن اعتقاد ندارند، مورد انتقاد قرار داده اند.