خبر تاپ

سالروز صدور حکم ارتداد سلمان رشدی

رویارویی جدی انقلاب با غرب دین ستیز

سالروز صدور حکم ارتداد سلمان رشدی

اگر غیر مسلمانی از مکان او مطلع گردد و قدرت این را داشته باشد تا سریعتر از مسلمانان او را اعدام کند، بر مسلمانان واجب است آنچه را که در قبال این عمل می‏خواهد به عنوان جایزه و یا مزد عمل به او بپردازند.

اخبار تاپ

رفتارشناسی حضرت امام (س) در باب فتوای ارتداد مؤلف کتاب آیات شیطانی

رویارویی جدی انقلاب با غرب دین ستیز

رفتارشناسی حضرت امام (س) در باب فتوای ارتداد مؤلف کتاب آیات شیطانی

به نظر می رسد که امام خمینی(س)، به عنوان فقیهی برخاسته از مکتب اسلام و به عنوان کسی که صاحب تألیفات متعددی در حوزه فقهی هستند، از همین نظرگاه نیز به کتاب آیات شیطانی و مسأله ارتداد مؤلف آن می نگریستند و این فتوا ریشه در مبانی فقهی ایشان داشته است؛ لذا ایضاح و تبیین مبانی فقهی ایشان در این باب ضروری به نظر می رسد.

حکم تاریخی حضرت امام خمینی (س) از زبان یادگار امام

رویارویی جدی انقلاب با غرب دین ستیز

حکم تاریخی حضرت امام خمینی (س) از زبان یادگار امام

انقلاب اسلامی ایران مربوط به یک نقطه خاص نمی‏شود و هر کسی که احساس می ‏کرد در ایران یک جریان در حال نضج گرفتن است که می ‏تواند به منافع کل مسلمانان کمک کند، با جان و دل حاضر بود برای این انقلاب فداکاری کند و بر این اساس بعد از انقلاب اسلامی ایران، زنان در انگلیس و فرانسه با پوشش اسلامی به سر کلاس رفتند

مبانی تصمیم گیری امام خمینی در مورد فتوای ارتداد سلمان رشدی

رویارویی جدی انقلاب با غرب دین ستیز

مبانی تصمیم گیری امام خمینی در مورد فتوای ارتداد سلمان رشدی

ملل مسلمانان دریافتند که شاخص اصلی انقلاب اسلامی به عنوان حرکتی اصیل و نیرومند در برابر مخالفین اسلام، سیره نظری و عملی امام خمینی (س)، رهبر کبیر انقلاب اسلامی، است که فتوای اعدام سلمان رشدی، مؤلف کتاب آیات شیطانی یکی از وجوه این سیره بوده است

سرمقاله

موجودیت جامعه اسلامی به‏ عنوان یک امت واحده

رویارویی جدی انقلاب با غرب دین ستیز

موجودیت جامعه اسلامی به‏ عنوان یک امت واحده

پس از جنگ عراق و ایران، رهبران سیاسی غرب تهاجم تازه‏ ای علیه اسلام انقلابی آغاز کردند. آنان در سالهای قبل در جریان دفاع ایران و در جریان رویارویی با حزب اللّه‏ لبنان و جنبش اسلامی فلسطین و جهاد اسلامی افغانستان و ماجرای مرگ انور سادات به‏ وسیله انقلابیون مسلمان مصری (۱۴ / ۷ / ۱۳۶۰) دریافتند که بیداری اسلامیِ رو به رشد را نمی‏ توان با سلاح و از طریق نظامی متلاشی ساخت. جبهه جدید، جبهه جنگ روانی فرهنگی و ایدئولوژیک بود. ایجاد جنگ بین شیعه و سنی نیز قبلاً با هوشیاری امام خمینی و مسئولین نظام اسلامی رنگ باخته بود. باید به ریشه‏ ها و محرک های اصلی این جنبش یعنی مبانی عقیدتی و مقدساتی که عشق به آنها وحدت اهداف و روش های حرکت اسلامی اخیر را سبب شده است، حمله می ‏کردند. ماجرای تدوین و انتشار وسیع کتاب مبتذل آیات شیطانی نوشته سلمان‏ رشدی و حمایت رسمی دولت های غربی از آن، سرآغازی بر فصل تهاجم فرهنگی بود. اگر جامعه اسلامی در مقابل توهین های این کتاب به پیامبر عظیم‏ الشأن اسلام از خود مقاومت نشان نمی‏ داد، خاکریز اول به راحتی فتح شده بود و پس از آن مبانی دینی و مقدساتی که اعتقاد به ماوراء طبیعت و ارزش های معنوی را در جوامع اسلامی باعث شده‏ اند، با انواع شیوه‏ ها مورد هجوم قرار می‏ گرفت. هویت اندیشه دینی و هویت وحدت بخش امت اسلامی را همین مقدسات تشکیل می‏ دهند و با مورد تردید قرار دادن اینهاست ک

ادامه