خبر تاپ

شورای انقلاب از انجام تا فرجام

مهمترین نهاد در آغاز انقلاب

شورای انقلاب از انجام تا فرجام

اخبار تاپ

شورای انقلاب چرا و چگونه تشکیل شد

مهمترین نهاد در آغاز انقلاب

شورای انقلاب چرا و چگونه تشکیل شد

از اولین روز ورود امام خمینی بحث های مهمی از قبیل تشکیل دولت، تشکیل مجلس، ایجاد مجلس مؤسسان مجلس خبرگان در این شورا مطرح شد. در اولین گام، شورا، بازرگان را به عنوان نخست وزیر دولت موقت پیشنهاد و امام خمینی نیز او را منصوب کرد. بعد از پیروزی انقلاب در ۲۲ بهمن ۱۳۵۷ شورای انقلاب و دولت موقت تحت لوای رهبری امام خمینی و مشروعیت حاصله از حمایت های مردمی، زمام امور را به دست گرفتند. دومین اقدام شورا تشکیل "کمیته موقت انقلاب اسلامی" برای دفاع ازانقلاب و مقابله با ضد انقلاب در شهرها بود که حکم انتصاب آیت الله مهدوی کنی به عنوان سرپرست کمیته مرکزی انقلاب اسلامی صادر شد.

شورای انقلاب به روایت آیت الله هاشمی

مهمترین نهاد در آغاز انقلاب

شورای انقلاب به روایت آیت الله هاشمی

به آقای مطهری ـ که می خواستند در پاریس خدمت امام برسند ـ گفتیم پیشنهاد تشکیل شورای انقلاب را به امام بگویند؛ ایشان نیز، چنین کردند. امام هم ـ که گویا خودشان از قبل در فکر تشکیل هیأتی برای مشورت دادن به ایشان بودند، اما شرایط را مساعد نمی دیدند ـ تشکیل شورا را در این مرحله از مبارزات، پذیرفتند.

چگونگی شکل ‏گیری شورای انقلاب

مهمترین نهاد در آغاز انقلاب

چگونگی شکل ‏گیری شورای انقلاب

از اقدامات مهم شورای انقلاب قبل از پیروزی، مذاکرات با مقامات نظامی و نیروهای مسلح، دیدارهای دیپلماتیک، ترتیب دادن مسافرت دکتر بختیار به پاریس برای ملاقات امام خمینی و مأموریت انتخاب رئیس دولت موقت بود

سرمقاله

تشکیل شورای انقلاب به فرمان امام خمینی (س)

مهمترین نهاد در آغاز انقلاب

تشکیل شورای انقلاب به فرمان امام خمینی (س)

سلام و تحیت بر ملت قهرمان و شریف ایران! سلام بر شهدای راه حق! اکنون که روز پیروزی ملت شجاع نزدیک می‏ شود، اکنون که خون های پاک عزیزان بیگناهی که برای دفاع از حق و حقیقت به دست جلادان خون ‏آشام شاه بر زمین ریخته شده است بارور می‏ گردد، لازم می‏ دانم مراتب ذیل را به اطلاع ملت ایران و مردم جهان برسانم: ۱- به موجب حق شرعی و بر اساس رأی اعتماد اکثریت قاطع مردم ایران که نسبت به این جانب ابراز شده است، در جهت تحقق اهداف اسلامی ملت، شورایی به نام «شورای انقلاب اسلامی» مرکب از افراد با صلاحیت و مسلمان و متعهد و مورد وثوق موقتاً تعیین شده و شروع به کار خواهند کرد. اعضای این شورا در اولین فرصت مناسب معرفی خواهند شد. این شورا موظف به انجام امور معین و مشخصی شده است؛ از آن جمله مأموریت دارد تا شرایط تأسیس دولت انتقالی را مورد بررسی و مطالعه قرار داده و مقدمات اولیه آن را فراهم سازد. دولت موقت در اولین فرصت که مناسب و صلاح دانسته شود به ملت معرفی و شروع به کار خواهد نمود. دولت جدید موظف به انجام مراتب زیر است: الف- تشکیل مجلس مؤسسان از منتخبین مردم به منظور تصویب قانون اساسی جدید جمهوری اسلامی. ب- انجام انتخابات بر اساس مصوبات مجلس مؤسسان و قانون اساسی جدید؛ ج- انتقال قدرت به منتخبین جدید. ۲- دولت کنونی، که منصوب شاه مخلوع و مجلسینْ غیر قانونی می ‏باشد، هر گز مورد قبول مردم نخو

ادامه