خبر تاپ

تجلی معرفت

چمران جمع میان تقوا و تخصص

تجلی معرفت

جان کلام این جا است که حضرت امام که درباره چمران با قطعیت و قاطعیت سخن می راند، با نوعی آرزومندی برای خویش چنین عاقبتی را مطرح می سازد که: «او در پیشگاه خدای بزرگ با آبرو رفت. روانش شاد و یادش بخیر. و اما، ما می‏ توانیم چنین هنری داشته باشیم؟ با خداست که دستمان را بگیرد و از ظلمات جهالت و نفسانیت برهاند»

اخبار تاپ

وصیت نامه چمران به امام صدر

چمران جمع میان تقوا و تخصص

وصیت نامه چمران به امام صدر

وصیت می کنم به کسی که او را بیش از حد دوست می دارم! به معبود من! به معشوق ‎‏من، به امام موسی صدر، کسی که او را مظهر علی می دانم، او را وارث حسین می خوانم، ‎‏کسی که رمز طائفه شیعه، و افتخار آن، و نماینده هزار و چهار صد سال درد، غم، حرمان، ‎‏مبارزه، سرسختی، حق طلبی و بالاخره شهادت است. آری به امام موسی وصیت می کنم...‏ ‏‏برای مرگ آماده شده ام و این امری است طبیعی که مدتهاست با آن آشنا شده ام. ‎‏ولی برای اولین بار وصیت می کنم. خوشحالم که در چنین راهی به شهادت می رسم. ‎‏خوشحالم که از عالم و ما فیها بریده ام. همه چیز را ترک گفته ام. علائق را زیر پا ‎‏گذاشته ام. قید و بندها را پاره کرده ام. دنیا و ما فیها را سه طلاقه گفته ام و با آغوش باز ‎‏به استقبال شهادت می روم.‏ ‏از اینکه به لبنان آمدم و پنج یا شش سال با مشکلاتی سخت دست به گریبان ‎‏بوده ام، متاسف نیستم. از اینکه آمریکا‏‏ را ترک گفتم، از اینکه دنیای لذات و راحت طلبی را پشت سر گذاشتم، از اینکه دنیای علم را فراموش کردم، از اینکه از همه زیبائیها و خاطره زن عزیز و فرزندان دلبندم گذشته ام، مت‏‏ا‏‏سف نیستم... از آن دنیای مادی و راحت طلبی گذشتم و به دنیای درد، محرومیت، رنج، شکست، اتهام، فقر و تنهایی قدم ‎‏گذاشتم. با محرومیت همنشین شدم. با دردمندان و شکسته دلان هم آواز گشتم. از دنیای سرمایه داران و ستمگران گذشتم و به عالم محرومین و مظلومین و

بسیجی دلباخته

چمران جمع میان تقوا و تخصص

بسیجی دلباخته

عشق هدف حیات و محرک زندگی من است. زیباتر از عشق چیزی ندیده ام و بالاتر از عشق چیزی نخواسته ام.

دلم برای چمران تنگ شده است

چمران جمع میان تقوا و تخصص

دلم برای چمران تنگ شده است

یک روز حاج احمد آقا از دفتر امام به ستاد جنگ های نامنظم در اهواز تلفن کردند و گفتند که امام می‏‏ فرمایند: «دلم برای دکتر چمران تنگ شده است بگویید به تهران بیاید.»

سرمقاله

نامه چمران به دکتر صادق طباطبایی

چمران جمع میان تقوا و تخصص

نامه چمران به دکتر صادق طباطبایی

صادق مهربانم سلام گرم برادرت را بپذیر. گرامی نامه تو را دیروز از مجلس ‏‎ ‎‏دریافت داشتم و سعی دارم الآن توسط برادر محمد صالح برای شما بفرستم. درباره ‏‎ ‎‏مطلب راجع به آقای صدر همانطور که می دانید سازمان امنیت شاه و سفیر پست ‏‎ ‎‏فطرتش قدر در بیروت به جان آقای صدر افتاده اند و تحریک هایی که آدمی را ناراحت ‏‎ ‎‏می کند. آقای صدر جوابی رسمی در رد مطالب تحریف شده می نویسند و برای شما ‏‎ ‎‏می فرستند، همچنین مقاله خود را در روزنامه های لبنان چاپ خواهند کرد و ما عین ‏‎ ‎‏روزنامه ها را برای شما خواهیم فرستاد.‏ ‏‏ضمناً از طرف جوانان مسلمان آمریکا مبلغ 3000 دلار برای کمک به رزمندگان ‏‎ ‎‏فلسطینی ارسال شده بود که به رهبر آنها داده شد و خیلی تشکر کرد و حتی از نوشته ها ‏‎ ‎‏و جزوه های فارسی شما درباره فلسطین یاد کرد و خیلی تحت تاثیر قرار گرفته بود. به ‏‎ ‎‏او گفته شد که شما در آلمان کنگره اسلامی دارید. او گفت که پیامی شخصاً برای شما ‏‎ ‎‏تهیه خواهد کرد و یکی از نمایندگان خود را خواهد فرستاد تا در کنگره شما بخواند. ‏‎ ‎‏بنابراین لطفاً شما خود را آماده کنید.‏ ‏‏درباره حمید‏ چیزهایی نوشته بودید. برداشت شما صحیح است. آنچه خوبان همه ‏‎ ‎‏دارند او تنها دارد. شریعتی را آنطور می شناسد و غیره در حالیکه از ایران پرسیدم ‏‎ ‎‏شریعتی گفته که او را نمی شناسد. همچنین آزمایش های دیگری نیز کردم که نتیجه اش ‏

ادامه