• با سلام اگر یک ساختمان دو طبقه به نام زنی باشد و یک باغ را با پسرش شریک باشد ارث او چگونه تقسیم می شود؟ (بین یک پسر و یک دختر) ایا شوهر هم ارث میبرد؟

    بسمه تعالی سلام علیکم و رحمه الله با سلام و تحیت با توجه به مسأله 2770 رساله حضرت امام خمینی(س): اگر زنی بمیرد و اولاد نداشته باشد، نصف همه مال را شوهر او و بقیه را ورثه دیگر می برند. و اگر از آن شوهر یا از شوهر دیگر اولاد داشته باشد، چهار یک همه مال را شوهر و بقیه را ورثه دیگر می برند. شوهر یک چهارم اموال همسرش را به ارث می برد. و بر اساس مسأله 2731 که میفرماید: ... اگر [وارث میت] چند پسر و چند دختر باشند، مال را طوری قسمت می ‏کنند که هر پسری دو برابر دختر ببرد. پس ما بقی اموال متوفی سه قسمت می شود؛ یک سهم به دختر ، و دو سهم به پسر میرسد. البته تقسیم ارث باید بعد از پردانت دیون مردمی و شرعی متوفی است. در این مورد خاص که ورثه شوهر و یک دختر و یک پسر است، نصف ماترک متوفی به پسر می رسد، و نصف دیگر بین شوهر و دختر به طور مساوی تقسیم می شود. والسلام علیکم و رحمه الله

  • سلام؛ من مقلد امام خمینی (ره) بودم هنوز بر تقلیدشان باقی ماندم حکمش چیست؟ آیا می توانم بر تقلید از ایشان باقی بمانم؟ اگر نه مجتهد جدید را چگونه انتخاب کنم؟ با سپاس

    با سلام و تحیت اگر مرجع تقلید فوت کند، ارتباط تقلیدی مقلد با او قطع می گردد و در مسئله بقا بر تقلید میت، باید به مرجع اعلم زنده رجوع کند، و نمی تواند در این مسئله از مرجع فوت شده تبعیت نماید. پس باید تحقیق کند که در بین مراجع زنده کدامیک اعلم می باشد و بعد در مسئله بقا بر تقلید میت ببیند نظر او چیست، آیا بقا بر تقلید میت اعلم را واجب می داند و یا جایز؟ آیا در همه مسائل بقا را واجب می داند و یا در مسائلی که عمل کرده است؟ راه های شناخت مرجع تقلید اعلم: مجتهد و اعلم را از سه راه می توان شناخت: اول آن که خود انسان یقین کند، مثل آن که از اهل علم باشد و بتواند مجتهد و اعلم را بشناسد. دوم آن که دو نفر عالم عادل که می توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند مجتهد بودن یا اعلم بودن کسی را تصدیق کنند، به شرط آن که دو نفر عالم عادل دیگر با گفته آنان مخالفت ننمایند. سوم آن که عده ای از اهل علم که می توانند مجتهد و اعلم را تشخیص دهند، و از گفته آنان اطمینان پیدا می شود مجتهد بودن یا اعلم بودن کسی را تصدیق کنند. (رساله توضیح المسائل، امام خمینی (س)، ص 2، م 3) اگر شناختن اعلم مشکل باشد باید از کسی تقلید کند که گمان به اعلم بودن او دارد ، بلکه اگر احتمال ضعیفی هم بدهد که کسی اعلم است و بداند دیگری از او اعلم نیست بنابر احتیاط واجب باید از او تقلید نماید و اگر چند نفر در نظر او اعلم از

  • باسلام به نظرامام خمینی جلسه استراحت چه حکمی دارد؟وآیا بین دو سجده وبعد دوسجده فرق دارد؟

    بسمه تعالی با سلام و تحیت نشستن بین دو سجده واجب است ، حضرت امام(س) در رابطه واجبات سجده میفرماید: و در سجده چیزهاى دیگرى لازم است که در رکن بودنش دخالتى ندارند: ... و از آن جمله: سر را از سجده اول بردارد و به طور معتدل و آرام بنشیند. (تحریر الوسیلة(ترجمه فارسى)، ج‏1، ص 194- 195) جلسه استراحت (یعنی نشستن بعد از سجده دوم) بنا بر احتیاط واجب لازم است، ایشان در تحریر الوسیله چنین آورده اند: ...و بعد از سر برداشتن از سجده دوم، قبل از آن‏که بایستد با آرامش بدن بنشیند و این نشستن را جلسه استراحت مى ‏گویند و احتیاط لازم آن است که آن را ترک نکند. (تحریر الوسیلة(ترجمه فارسى)، ج‏1، ص 198 ، م 9) والسلام علیکم و رحمه الله