مصاحبه
بیان اهداف، مسائل و مشکلات انقلاب ـ جنایات و توطئه های امریکا
مصاحبه با خبرنگاران رادیو ـ تلویزیون آلمان غربی (اهداف و مشکلات انقلاب)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 -1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 17 آب‍ان‌ ‭1358

زمان (قمری) : 17 ذی الحجه ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 1

موضوع : بیان اهداف، مسائل و مشکلات انقلاب ـ جنایات و توطئه های امریکا

زبان اثر : فارسی

مصاحبه کننده : خبرنگاران شبکه رادیو ـ تلویزیون آلمان غربی

مصاحبه با خبرنگاران رادیو ـ تلویزیون آلمان غربی (اهداف و مشکلات انقلاب)

مصاحبه

‏زمان: 17 آبان 1358 / 17 ذی الحجه 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: بیان اهداف، مسائل و مشکلات انقلاب ـ جنایات و توطئه های امریکا ‏

‏مصاحبه کننده: خبرنگاران شبکه رادیو ـ تلویزیون آلمان غربی‏

سؤال: ‏[‏امام! شما که کوشش می کنید جامعه ای برقرار کنید که نمونۀ ارزشهایی باشد که در صدر اسلام‎ ‎دیده ایم. در زمان پیغمبر اسلام در مدینه و جامعۀ کوفه در زمان حضرت امیر دیده شده است. شما تصور‎ ‎می کنید که این ارزشها که در آن جامعه بوده، قابل انطباق با دنیای جدید قرن بیستم هست یا خیر؟ و‎ ‎چگونه؟‏]‏

جواب: ‏بسم الله الرحمن الرحیم. ارزشها در عالم دو قسم است. یک قسم ارزشهای معنوی، از‏‎ ‎‏قبیل ارزش توحید و جهاد مربوط به الوهیت و از قبیل عدالت اجتماعی، حکومت عدل و‏‎ ‎‏رفتار عادلانۀ حکومتها با ملتها و بسط عدالت اجتماعی در بین ملتها و امثال اینها که در‏‎ ‎‏صدر اسلام یا قبل از اسلام از آن وقتی که انبیا مبعوث شدند، وجود داشته و قابل تغییر‏‎ ‎‏نیست. عدالت معنایی نیست که تغییر بکند؛ یک وقت صحیح و زمانی غیر صحیح باشد.‏‎ ‎‏ارزشهای معنوی ارزشهای همیشگی هستند که قبل از صنعتی شدن کشورها، ضمن و‏‎ ‎‏بعداً در آن نیز وجود داشته و دارد. عدالت ارتباطی به این امور ندارد. قسم دیگر اموری‏‎ ‎‏است مادی که به مقتضای زمان فرق می کند، در زمان سابق یک طور بوده است و بعد رو‏‎ ‎‏به ترقی رفته است تا به مرحله کنونی رسیده است. و بعد از این هم بالاتر خواهد رفت.‏

‏     آنچه میزان حکومت و مربوط به اجتماع و سیاست است؛ ارزشهای معنوی است. در‏‎ ‎‏صدر اسلام در دو زمان، دو بار حکومت اصیل اسلام مُحقَّق شد. یک زمان رسول الله و‏‎ ‎‏دیگر وقتی که در کوفه علی بن ابیطالب ـ سلام الله علیه ـ حکومت می کرد. در این دو مورد‏‎ ‎‏بود که ارزشهای معنوی حکومت می کرد؛ یعنی یک حکومت عدل برقرار و حاکم‏‎ ‎‏ذرّه ای از قانون تخلّف نمی کرد. حکومت در این دو زمان، حکومت قانون بوده است. و‏

‏شاید دیگر هیچ وقت حاکمیت قانون را بدان گونه سراغ نداشته باشد. حکومت که‏‎ ‎‏ولیِ امرش ـ که حالا به سلطان یا رئیس جمهور تعبیرش می کنند ـ در مقابل قانون با‏‎ ‎‏پایین ترین فردی که در آنجا زندگی می کنند علی السواء باشد. در حکومت صدر اسلام‏‎ ‎‏این معنی بوده است، حتی قضیه ای از حضرت امیر در تاریخ است؛ در وقتی که حضرت‏‎ ‎‏امیر ـ سلام الله علیه ـ حاکم وقت و حکومتش از حجاز تا مصر و تا ایران و جاهای بسیاری‏‎ ‎‏دیگر بسط داشت. قضات هم از طرف خودش تعیین می شد. در یک قضیه ای که ادّعایی‏‎ ‎‏بود بین حضرت امیر و یک نفر یمنی که آن هم از اتباع همان مملکت بود. قاضی‏‎ ‎‏حضرت امیر را خواست. در صورتی که قاضی دست نشاندۀ خود او بود. و حضرت امیر‏‎ ‎‏بر قاضی وارد شد و قاضی خواست به او احترام بگذارد. امام فرمود که در قضا به یک فرد‏‎ ‎‏احترام نکنید، باید من و او علی السواء باشیم. و بعد هم که قاضی بر ضد حضرت امیر‏‎ ‎‏حکم کرد، با روی گشاده قبول کرد.‏‎[1]‎‏ این حکومتی است که در مقابل قانون، همگی‏‎ ‎‏علی السواء حاضرند، برای اینکه قانون اسلام، قانون الهی است. و همه در مقابل خدای‏‎ ‎‏تبارک و تعالی حاضرند ـ چه حاکم، و چه محکوم، چه پیغمبر و چه امام و چه سایر مردم.‏

‏     ما حالا آرزوی این را داریم که حکومت ما شباهتی به حکومت صدر اسلام پیدا کند.‏‎ ‎‏و این طور نیست که همچو قدرتی داشته باشیم که بتوانیم همۀ محتوای حکومت اسلام را‏‎ ‎‏بلافاصله پیاده کنیم. خصوصاً که ما در زمانی زندگی می کنیم که اقلاً پنجاه و چند سال این‏‎ ‎‏مملکت محتوایش تغییر کرده است و همه چیزش منحط و غیر اسلامی شده است. اگر‏‎ ‎‏بخواهیم تمام مغزهای فاسد شده را به مغزهای اسلامی و صالح برگردانیم؛ مدتی طولانی‏‎ ‎‏وقت لازم دارد. اگر خدا بخواهد می شود و اگر نخواهد باید این آرزو را به گور ببریم.‏

ــ     ‏[‏امام! در کردستان فعالیتهای نظامی یک مقداری شدید شده. چه راه حلّی را در کردستان می بینید و به‎ ‎بحران کردستان چگونه می نگرید؟‏]‏

ــ     ‏کردستان قضیه ای نیست که بین ما و دولت ما و بین کُردها باشد. کُردها یا غیر کُردها و همۀ‏

‏طوایفی که در ایران زندگی می کنند؛ همگی در مقابل قانون علی السواء هستند، در مقابل‏‎ ‎‏دولت علی السواء هستند. هیچ فرقی بین کُرد و ترک و لُر و غیره نیست. ما حکومت‏‎ ‎‏اسلامی داریم می گوییم. حکومت اسلامی همان است که در صدر اسلام بوده است که‏‎ ‎‏همه طوایف در مقابل قانون علی السواء بودند. ما الآن می خواهیم یک همچو معنایی را‏‎ ‎‏متحقَّق بکنیم که تمام طوایف علی السواء باشند. ما با کُرد هیچ اختلافی نداریم، کُردها هم‏‎ ‎‏با ما اختلافی ندارند. اینها که قضیۀ کردستان را ایجاد کردند؛ دسته ای هستند که از خارج‏‎ ‎‏ارتزاق می شوند و الهام می گیرند که از این طرف یا از آن طرف، اکثراً از امریکا ـ چنانکه‏‎ ‎‏بعضی نوشتجات هم که اخیراً به دست آورده اند مؤیِّد آن است و معلوم شده که در‏‎ ‎‏قضایای خُرَّمشهر و خوزستان و قضایای کردستان، امریکا دست داشته است. این مطلبی‏‎ ‎‏است که آنها پیش آوردند، ما گرفتار اجانب هستیم ـ همانطور که تا حالا بودیم. مسئله ای‏‎ ‎‏بین ما و کُردها نیست که محتاج به حل باشد. مسئلۀ ما و کُردها همان مسئله ای است که بین‏‎ ‎‏ما و فارسهاست. فارسها هم از ما می خواهند که امور شهرشان را خودشان اداره کنند. و‏‎ ‎‏هیأتی را برای امور شهرشان تعیین کنند که آباد بشود و برق و اسفالت و همه چیزشان‏‎ ‎‏درست بشود. این همان چیزی است که کُردها، لُرها و ترکها هم می خواهند. فرقی بین‏‎ ‎‏آنها نیست. اگر نبود که ما برای خاطر کُردها و زن و بچه های هموطنان خودمان فکر‏‎ ‎‏نمی کردیم، قضیۀ کردستان پیش ما چیزی نبود که راه حلّی لازم داشته باشد، راه حلّ‏‎ ‎‏نظامی اش درست انجام می شد، بلکه اگر نظامیها هم دخالت نمی کردند، خود افراد‏‎ ‎‏مملکت ایران می رفتند، مکرراً از ما خواستند که بروند، عشایر و کسان دیگر خواستند که‏‎ ‎‏برای اصلاح کارها به آنجا بروند و این کارها را اصلاح بکنند، لکن ما نمی خواهیم‏‎ ‎‏برادرکشی بشود. ما امیدواریم این هیأتی که رفتند کردستان، قضیه با حُسْن تفاهم حل‏‎ ‎‏بشود و خود جمعیت کُرد، اشخاص خرابکار را کنار بگذارند تا تمام جهات حاصل بشود.‏

ــ     ‏[‏در اروپا تحرُّکی جدید به چشم می خورد. و آن یک تحرُّک مذهبی است که این تحرُّک وجود‎ ‎نداشته. عموماً پیروان کاتولیک؛ یعنی کسانی که به کاتولیک اعتقاد داشتند به وجود آوردند. این‎ ‎تحرک را چگونه ارزیابی می کنید و نظرتان در مورد پاپ چگونه است؟‏]‏


ــ     ‏آن تحرُّک مذهبی از این است که مردم از این پیشروی مادی سرخورده اند و دیدند که‏‎ ‎‏تمام این پیشرفتهایی که شده است چیزهایی نیست که برای بشر آرامش بیاورد، بلکه‏‎ ‎‏زندگی آنها را بیشتر تباه کرده است. بیشتر این صنفها به ضرر بشر بوده تا به نفع بشر. و آن‏‎ ‎‏چیزی که بشر، طالب است این است که به روحش آرامش بدهد. و آن چیزی که آرامش‏‎ ‎‏می آورد مذهب است. از این جهت ممکن است که جاهای دیگر این احساس را کرده‏‎ ‎‏باشند. چنانچه ممالک ما این احساس را دارند که تنها در سایۀ مذهب است که بشر به آن‏‎ ‎‏آرامش روحی مطلوب می رسد. چرا که در امور مادی این آرامش نیست. یک تحرکاتی‏‎ ‎‏است که منافی با آن آرامشی است که بشر، طالب است.‏

ــ     ‏[‏درخواستهای شما نابودی کشور اسرائیل است. اگر این منجر به نابودی اسرائیل شود و فلسطینیها پیروز‎ ‎گردند، یهودیان چه سرنوشتی خواهند داشت؟‏]‏

ــ     ‏یهودیها حسابشان از صهیونیستها جداست. چنانچه مسلمین بر صهیونیستها غلبه پیدا‏‎ ‎‏بکنند، همان حالی را پیدا می کنند که شاه مخلوع پیدا کرد. و اما با یهودیها کاری ندارند،‏‎ ‎‏ملتی هستند مثل سایر ملل، زندگی آنها انجام می گیرد و تصرفی به آنها نیست.‏

ــ     ‏[‏حضرت امام، رابطه بین واشنگتن و تهران در حال حاضر خیلی بحرانی است و در حال مهیبی است‎ ‎ـ بخصوص بعد از اشغال سفارت امریکا توسط دانشجویان ـ به نظر شما این روابط چگونه باید باشد و با‎ ‎نظر به موقعیت شخص شما چیست؟‏]‏

ــ     ‏نظر من این است که تمام این بحرانها را امریکا ایجاد می کند. مسلمین و ملت ما به حسب‏‎ ‎‏نظر اولیایشان، مابین ملتها هیچ فرق نمی گذارند، به این معنا که بخواهند با یکی عدالت و‏‎ ‎‏با یکی بیعدالتی بکنند، لکن امریکاست که نمی گذارد این آرامش پیدا بشود. امریکا، آن‏‎ ‎‏کسی که پنجاه سال به این مملکت خیانت کرد و به امر او جوانهای ما دستجمعی در‏‎ ‎‏خیابانها کشته شدند و علما و روشنفکران ما به حبس رفتند، کشته شدند، آواره شدند،‏‎ ‎‏تبعید شدند، یک همچو موجودی را که تمام ملت ما با او دشمن است امریکا برد و در‏

‏منزل خودش، در جایی که برای او مَأمَن‏‎[2]‎‏ درست کرده و نگاه می دارد، و او و عائله اش‏‎ ‎‏را احترام می کند. و با جوانهای ما که در آنجا اعتراض می کنند با خشونت رفتار می کنند،‏‎ ‎‏واکنش این اعمال است که ملت بریزند و این کار را انجام بدهند و مسئولیت آن از خود‏‎ ‎‏امریکاست. و سفارتی که در ایران است یک توطئه هایی بود که حالا کشف شده است. و‏‎ ‎‏با وجود این توطئه ها نمی شود گفت که ملت بنشینند و نگاه کنند و آنها هر کاری که‏‎ ‎‏می خواهند بکنند. از این جهت خود امریکا منشأ این امور است، منشأ کارهایی که انجام‏‎ ‎‏گرفته است می باشد، و در مقابلِ آن کارهای ناحقّی است که امریکا ظرف چندین سال با‏‎ ‎‏ما کرده است. و ما دیگر نمی توانیم کارهایی که آنها می خواهند انجام بدهند تحمل کنیم.‏‎ ‎‏از این جهت باید امریکا بفهمد که دیگر وقت آن ظلمها گذشته است. و باید حساب کار‏‎ ‎‏خودش را بکند. و اگر ما دیدیم که بیشتر از این می خواهد جلو برود، ما هم کارهایی‏‎ ‎‏داریم که به ضرر امریکا تمام خواهد شد.‏

ــ     ‏[‏امام، خیلی از شما متشکر هستیم. در حال حاضر نفتی که صادر می شود، مقدار صدورش نسبت به‎ ‎سالهای گذشته کمتر است. آیا این وضع ثابت خواهد ماند، یا پایینتر خواهد رفت؟ یا بالاتر خواهد‎ ‎رفت؟‏]‏

ــ     ‏این تابع صلاحدید دولت است. دولت هر طور صلاح بداند و هرچه مصلحت مملکت‏‎ ‎‏باشد انجام می دهد. اگر مصلحت مملکتشان در پایینتر صادر کردن باشد، پایینتر می آید و‏‎ ‎‏اگر بالاتر بود، بالاتر می رود.‏

‎ ‎

  • ـ این واقعه در دوران خلافت عمر اتفاق افتاده است. مناقب، خوارزمی، ص 98، شرح نهج البلاغه، ابن ابی الحدید، ج 17، ص 65.
  • ـ جایِ أمن.