مصاحبه
اشغال لانه جاسوسی، مسأله گروگان ها و روابط ایران و امریکا
مصاحبه با خبرنگاران امریکایی (اشغال لانۀ جاسوسی و گروگان ها)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 -1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 28 آب‍ان‌ ‭1358

زمان (قمری) : 28 ذی الحجه ‭1399

مکان: قم

شماره صفحه : 85

موضوع : اشغال لانه جاسوسی، مسأله گروگان ها و روابط ایران و امریکا

زبان اثر : فارسی

مصاحبه کننده : خبرنگاران امریکایی

مصاحبه با خبرنگاران امریکایی (اشغال لانۀ جاسوسی و گروگان ها)

مصاحبه

‏زمان: 28 آبان 1358 / 28 ذی الحجه 1399‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: اشغال لانه جاسوسی، مسئله گروگانها و روابط ایران و امریکا‏

‏مصاحبه کننده: خبرنگاران امریکایی ‏

سؤال: ‏[‏برخلاف کلیۀ قراردادهای بین المللی، شما عده ای از گروگانها را در ایران نگه داشته اید. آیا آنها‎ ‎را آزاد خواهید کرد؟ و کی؟‏]‏

جواب: ‏قراردادهای بین المللی اقتضا می کند که جاسوس در یک مملکتی به اسم سفیر باشد یا‏‎ ‎‏به اسم کاردار سفیر باشد! یا نه؟ اگر سفرایی باشند، اشخاصی باشند که در یک مملکتی‏‎ ‎‏خیانت نخواهند بکنند، جاسوسی نمی خواهند بکنند، اسباب حکومت نمی خواهند‏‎ ‎‏فراهم کنند، اینها هستند که گروگان گرفتنشان صحیح نیست. و اما اینکه ملت ما عمل کرده‏‎ ‎‏است، این گرفتن یک دسته جاسوس است که این جاسوسها به حسب قواعد باید بازرسی‏‎ ‎‏و محاکمه شوند. و باید بر حسب قوانین ما با آنها عمل بشود. و اما آنچه که کارتر کرده‏‎ ‎‏است برخلاف قوانین بین المللی است. برای اینکه مجرم‏‎[1]‎‏ به یک کشور باید بیاید در‏‎ ‎‏همان کشور محاکمه بشود و یک کشوری حق ندارد مجرم را نگه دارد و پناه بدهد و‏‎ ‎‏برخلاف قوانین بین المللی است. این کارتر است که برخلاف قوانین بین المللی رفتار‏‎ ‎‏کرده است نه ما.‏

ــ     ‏[‏کارتر کاملاً روشن کرده است که شاه را به ایران برنمی گرداند. در حالی که دیپلماتها و خانواده هایشان‎ ‎از این جریان سخت ناراحت هستند. آیا محلی برای مذاکره وجود دارد؟‏]‏

ــ     ‏تا مادامی که این مجرم برنگردد و آقای کارتر به قوانین بین المللی احترام نگذارد، این‏‎ ‎‏جاسوسها را ما نمی توانیم برگردانیم. ما چنانچه بعد از آمدن شاه هم جاسوسها را‏‎ ‎‏برگردانیم این برای این است که یک تخفیفی به آنها داده ایم. و الاّ اینها باید محاکمه‏

‏بشوند و در همین جا بر حسب قانون ما با آنها رفتار بشود.‏

ــ     ‏[‏آیا تنها شرطی که شما می گذارید برای این مسئله، همین است. یعنی برگشتن شاه؟‏]‏

ــ     ‏تنها شرط، برگشتن شاه است. و این روی تخفیفی است که ما به اینها می دهیم.‏

ــ     ‏[‏ایران و امریکا در حال جنگ اقتصادی و سیاسی هستند و در عین حال ایران قبول نمی کند که هیچ گونه‎ ‎نماینده ای را از نمایندگان امریکا بپذیرد و با آنها صحبت کند. علت این مسئله چیست؟‏]‏

ــ     ‏این جنگ اقتصادی و سیاسی است که آقای کارتر به وجود آورده است. و ما نه از جنگ‏‎ ‎‏سیاسی او واهمه داریم و نه از اقتصادی. بلکه اعتقاد داریم که جنگ سیاسی حتماً به ضرر‏‎ ‎‏امریکاست و جنگ اقتصادی به ما ضرری نمی رساند. و مع ذلک تا شاه برنگردد و مجرم‏‎ ‎‏را به ما برنگرداند و کارتر سر به قوانین بین المللی فرود نیاورد، ما نمی توانیم برای‏‎ ‎‏مذاکرات راه پیدا کنیم. ما در آقای کارتر انساندوستی را سراغ نداریم. ‏

ــ     ‏[‏از شما نقل کرده اند که فرموده اید، رابطه داشتن با امریکا به مصلحت ایران نیست. آیا این امکانپذیر‎ ‎است که در یک لحظه ای از زمان شما تصمیم بگیرید که تمامی روابط با امریکا را قطع بکنید و تمام‎ ‎امریکاییان را و نیز این گروگانها را به امریکا برگردانید؟‏]‏

ــ     ‏امکان دارد این معنا. باید مطالعه بشود. این نحو روابطی که امریکا با ما تاکنون داشته است‏‎ ‎‏و این طور سفارتخانه ای که امریکا در ایران داشته است، اینها قابل قبول نیستند. و اما اگر‏‎ ‎‏این محل جاسوسی تبدیل بشود به محلی که سفارتخانۀ صحیح در آن باشد و آن طور‏‎ ‎‏روابطی که امریکا تاکنون با دولت ایران در رژیم سابق داشته است آن نباشد و ما صلاح‏‎ ‎‏بدانیم که بعضی روابط محفوظ باشد و دولت صلاح ببیند که بعضی از روابط محفوظ‏‎ ‎‏باشد این مانع ندارد. محفوظ می ماند.‏

ــ     ‏[‏منظور بیشتر این بود که اگر روابط قطع شود، بلافاصله گروگانها برمی گردند؟ یا نه؟‏]‏

ــ     ‏باید ملاحظه کنیم که اینها سفیر بودند و مأمور سفارتخانه بودند یا اینکه اشخاصی بودند‏‎ ‎‏که برای جاسوسی آمدند. البته جاسوسها را ما نمی توانیم برگردانیم و هیچ قواعدی اقتضا‏‎ ‎‏نمی کند که جاسوس را برگرداند. لکن اگر مأمورهای رسمی عادی باشد، آن را اگر قطع‏‎ ‎‏رابطه شد مانع ندارد. ‏


ــ     ‏[‏آیا تمایل دارید که با کارتر ملاقات کنید و او را قانع کنید که به خواست شما گردن بنهد؟ و اگر چنین‎ ‎است آیا حاضرید در یک کشور سوم مانند فرانسه که مدتی هم در آن زندگی کرده بودید ایشان را‎ ‎ملاقات کنید؟‏]‏

ــ     ‏ملاقات ما تأثیری در امور ندارد. اگر آقای کارتر بخواهد با این ملاقات، فرضاً ما تنازلی‏‎ ‎‏بکنیم، از آمدن مجرم که ایشان به حسب قواعد بین المللی باید تسلیم بکند، بخواهند که‏‎ ‎‏ما یک قدمی پایین بیاییم، این امکان ندارد. و اگر او را بفرستند اینجا ملاقات ما دیگر چه‏‎ ‎‏فایده ای دارد. لهذا من مایل به ملاقات ایشان نیستم. ‏

ــ     ‏[‏من در مقابل سفارت امریکا با بسیاری از مردم صحبت کردم و آنها می گویند هر اتفاقی بیفتد در هر‎ ‎حال این گروگانهای امریکایی کشته نخواهند شد. شما می توانید همان حرف را بگویید؟‏]‏

ــ     ‏بلااشکال این مسئله همان طوری است که آنها گفتند. و مادامی که اینجا هستند، در پناه‏‎ ‎‏اسلام هستند. هیچ ابداً به آنها ضرری نمی رسد و آنها در آنجا در کمال رفاه هستند. وقتی‏‎ ‎‏که مجرم ما را دادند با اینکه بر حسب قواعد ما باید اینها را محاکمه کنیم چون جاسوس‏‎ ‎‏هستند، ولی مع ذلک اگر مجرم ما را دادند، ما یک مرتبه تخفیف به آنها خواهیم داد و‏‎ ‎‏آنها را برمی گردانیم.‏

ــ     ‏[‏حضرت آیت الله ، اینجا یک نکتۀ ظریفی است. توجه بفرمایید که اگر شاه را برنگردانند محاکمۀ اینها،‎ ‎محاکمۀ جاسوسانشان قطعی است؟‏]‏

ــ     ‏اگر چنانچه طولانی شود قطعی است. ‏

ــ     ‏[‏و در آن صورت هر حکمی که دادگاه بدهد بلی؟‏]‏

ــ     ‏بلی. ‏

‎ ‎

  • ـ محمدرضا پهلوی.