سخنرانی
جریان کم کاری و بی کاری در ادارات و کارخانه ها
سخنرانی در جمع کارکنان ذوب آهن اصفهان (کم کاری و بیکاری در ادارات)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 12 دی‌ ‭1358

زمان (قمری) : 13 ص‍ف‍ر ‭1400

مکان: قم

شماره صفحه : 1

موضوع : جریان کم کاری و بی کاری در ادارات و کارخانه ها

زبان اثر : فارسی

حضار : کارکنان ذوب آهن اصفهان

سخنرانی در جمع کارکنان ذوب آهن اصفهان (کم کاری و بیکاری در ادارات)

سخنرانی

‏زمان: 12 دی 1358 / 13 صفر 1400 ‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: جریان کم کاری و بیکاری در ادارات و کارخانه ها‏

‏حضار: کارکنان ذوب آهن اصفهان ‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم ‏

کم کاری و سستی، عملی ضد انقلابی 

‏     قبلاً تشکر می کنم از همه گروههایی که زحمت کشیدند و آمده اند در هوای سرد‏‎ ‎‏اینجا. و ما اعلام هم کردیم که زحمت نکشند عجالتاً تا هوا خوب بشود، اگر عمری بود‏‎ ‎‏آن وقت تشریف بیاورند. از همۀ شما جوانها تشکر می کنم و دعا می کنم به همۀ شما. شما‏‎ ‎‏می دانید که امروز آنهایی که می خواهند نگذارند این نهضت، نهضت اسلامی به ثمر‏‎ ‎‏برسد، با طرحهای مختلف، با فرمهای مختلف در بین قشرهای ملت ایجاد تشنج، ایجاد‏‎ ‎‏اختلاف بکنند. مسئله کمکاری و بیکاری در ادارات، در کارخانه ها خصوصاً‏‎ ‎‏کارخانه هایی که جهت حیاتی برای یک کشور دارد، مثل ذوب آهن که شما آقایان‏‎ ‎‏هستید، مثل نفت، این عناصر بیشتر آنجا می خواهند نفوذ کنند. برای اینکه هر جا که‏‎ ‎‏خدمتش به ملت زیادتر باشد، اینها می خواهند آنجا را فلج کنند که استقرار پیدا نشود در‏‎ ‎‏این کشور، و نتواند حکومت مستقر پابرجا تعیین کند. امروز ضد انقلاب کسی است که‏‎ ‎‏آن کاری که مشغول هست، در آن کار سستی کند، در آن کار بیکاری کند یا وادار کند‏‎ ‎‏اشخاصی را که آنها کم کاری کنند، از زیر بار شانه خالی کنند که این ضربه ای است به‏‎ ‎‏کشور خودشان. و آنها همین معنا را می خواهند که جاهایی که محیط کار است نگذارند‏‎ ‎‏کار انجام بگیرد. بین کشاورزها بروند و نگذارند کشاورزی کنند. با اسمهای مختلف‏‎ ‎‏بریزند و جلوگیری کنند از کشاورزی. در محیط کار بیایند و نگذارند شما آقایان کار کنید.‏‎ ‎‏یا وسوسه کنند که منتهی به کمکاری یا بیکاری یا تحصن یا راهپیمایی و این طور مسائل‏

‏بشود. باید توجه کنید که تمام اینها توطئه است، از اشخاصی که از اسلام ضربه خوردند و‏‎ ‎‏از وحدت شما آسیب دیدند. ‏

کار برای خدا، نوعی عبادت 

‏     اگر یک ملتی نخواهد آسیب ببیند باید این ملت اولاً با هم متحد باشد، و ثانیاً در هر‏‎ ‎‏کاری که اشتغال دارد او را خوب انجام بدهد. امروز کشور محتاج به کار است. یک‏‎ ‎‏کشوری که فقیر است، یک کشوری که همه چیزش را غارت کردند و بردند و شما هم‏‎ ‎‏می خواهید که محتاج به اجانب نباشید، محتاج به دشمنهایتان نباشید، باید کار بکنید.‏‎ ‎‏شمایی که در ذوب آهن هستید ـ و خداوند توفیقتان بدهد ـ کار بکنید و برای خدا هم این‏‎ ‎‏کار را بکنید، یک نحو عبادتی است برای شما. و آنهایی که در کشاورزی مشغول‏‎ ‎‏کشاورزی هستند، آنها هم کار بکنند که ما در کشاورزی، در ارزاقمان خودکفا باشیم.‏‎ ‎‏برای ما ننگ است که در ارزاقمان دستمان را پیش امریکا دراز بکنیم. ما باید جدیت‏‎ ‎‏کنیم. خداوند به ما، هم زمین داده، هم آب داده است و هم برکات آسمانی هست. باید‏‎ ‎‏کار کنیم تا خودکفا باشیم. بلکه ان شاءالله صادرات هم داشته باشیم. شما برادرها الآن‏‎ ‎‏عبادتتان این است که کار بکنید. این عبادت است. همان طوری که فرض کنید آمدن به‏‎ ‎‏زیارت حضرت معصومه ـ سلام الله علیها ـ عبادتی است، کار کردن هم یک عبادتی است‏‎ ‎‏و شاید از بسیاری از مستحبات بالاتر باشد. ‏

ایجاد اختلاف و نومیدی، از شگرد دشمنان

‏     توجه داشته باشید که با این طور وسوسه ها، با ایجاد اختلاف، با ایجاد یأس، با ایجاد‏‎ ‎‏بیکاری می خواهند نتیجه بگیرند. اینها یک مسائلی است که حساب کردند روی آنها و‏‎ ‎‏در کشور ما می خواهند پیاده کنند. اینکه می بینید که در هر جا یک صدایی درمی آید،‏‎ ‎‏این همین صداهایی است که از حلقوم اجانب بیرون می آید، و اینهایی که در داخل‏‎ ‎‏هستند، عمال آنها هستند. شما اشخاصی که در بینتان می آیند و وسوسه می کنند راجع به‏‎ ‎‏این امور، و می خواهند که شما را از کار باز دارند، از پیش خودتان آنها را بیرون برانید.‏

‏راه ندهید پیش خودتان. اگر اشخاصی در آنجا هستند که می خواهند نگذارند کارها‏‎ ‎‏انجام بگیرد معرفی کنید به آن اشخاصی که متصدی کارند. آنها را کنار بگذارند و‏‎ ‎‏خودتان باید کمک بکنید. الآن خود ملت باید در همۀ امور کمک بکند. در یک وقت‏‎ ‎‏انقلابی ملت خودش باید قیام کند تا اینکه کارها را انجام بدهد. اگر ملت بنشیند کنار و‏‎ ‎‏بخواهد دولت یک کاری را بکند، دولت همچو قدرتی ندارد. در مواقع انقلاب که همه‏‎ ‎‏دشمنها، آنهایی که چپاولگر بودند و دستشان کوتاه شده است، در توطئه هستند،‏‎ ‎‏نمی تواند یک قشر کار را انجام بدهد، این به عهدۀ خود ملت است. همۀ ما مکلف هستیم‏‎ ‎‏که در امورمان با جدیت و اتکال به خدا پیش برویم. خداوند شما را ان شاءالله مؤید و‏‎ ‎‏منصور قرار بدهد و همۀ آقایانی که از اطراف آمدند و اینجا هستند، از همه تشکر می کنم‏‎ ‎‏و به همه دعا می کنم و خدمتگزار همه هستم. ‏

‏والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.‏

‎ ‎