سخنرانی
کارشکنی مستکبرین در تحقق مکتب های الهی ـ توحیدی
سخنرانی در جمع نمایندگان ارامنه (کارشکنی مستکبرین در تحقق مکاتب الهی)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 15 دی‌ ‭1358

زمان (قمری) : 16 ص‍ف‍ر ‭1400

مکان: قم

شماره صفحه : 38

موضوع : کارشکنی مستکبرین در تحقق مکتب های الهی ـ توحیدی

زبان اثر : فارسی

حضار : نمایندگان ارامنه ایران

سخنرانی در جمع نمایندگان ارامنه (کارشکنی مستکبرین در تحقق مکاتب الهی)

سخنرانی

‏زمان: 15 دی 1358 / 16 صفر 1400‏

‏مکان: قم‏

‏موضوع: کارشکنی مستکبرین در تحقق مکتبهای الهی ـ توحیدی‏

‏حضار: نمایندگان ارامنه ایران‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

کارشکنی مستکبران در تحقق مکاتب توحیدی

‏     مکتبهای الهی ـ توحیدی از اولی که در بین بشر بوده است مع الأسف به واسطۀ‏‎ ‎‏کارشکنیهایی که از مستکبرین شده است، آنطور که باید پیاده نشده است. و خصوص‏‎ ‎‏مذهب حضرت عیسی ـ سلام الله علیه ـ که به دست یک طایفه هایی افتاده است. یک‏‎ ‎‏تحریفهایی شده است، و یک چیزهایی که سزاوار حضرت مسیح نیست ذکر شده است.‏‎ ‎‏و بدتر از او سلاطینی که خودشان را به مذهب مسیح بسته اند و مسیحی نبوده اند، مانع‏‎ ‎‏شدند از اینکه تعلیمات حضرت مسیح تحقق پیدا بکند. اگر تعلیمات انبیا؛ حضرت مسیح‏‎ ‎‏در مسیحییّن، حضرت موسی در کلیمییّن، حضرت رسول اکرم در مسلمین، آن طوری که‏‎ ‎‏آنها می خواستند تحقق پیدا می کرد، این گرفتاریهایی که الآن برای همۀ بشر در همه جا‏‎ ‎‏هست پیش نمی آمد. الآن شما می بینید که دولتهای بزرگ با اسم مسیحیت، با اسم انتساب‏‎ ‎‏به مکتب حضرت مسیح ـ سلام الله علیه ـ چه جنایتها در عالم می کنند. چنانچه سران‏‎ ‎‏ممالک اسلامی هم با اینکه ما مسلمان هستیم و با اسم اسلام بلکه چه جنایاتی که‏‎ ‎‏نمی کنند. شما دیدید که محمدرضا در اینجا اظهار اسلامیت می کرد و قرآن طبع می کرد و‏‎ ‎‏اظهار تعهد به اسلام می کرد، مع ذلک با اسلام آن طور کرد که همه دیدید. و امثال کارتر‏‎ ‎‏هم، نظیر او در مسیحیت می رود دعا می خواند. در کلیسا می رود وادار می کند که دعا‏‎ ‎‏بخوانند. لکن بر خلاف تعلیمات حضرت مسیح، آنهمه ظلم، آنهمه جنایت در دنیا‏‎ ‎‏می کند. مذهبها از اول گرفتار این طاغوتها بودند.‏


‏     از اولی که مذهبها در عالم پیدا شده است جفتش یک طاغوتی یا طاغوتهایی هم‏‎ ‎‏بوده اند، و صاحبان مذاهب کوشش کردند برای اینکه مردم را آدم کنند. این انسانی که‏‎ ‎‏اگر سر خود باشد از همۀ حیوانات سرکش تر و بدتر است. انبیا از اول خدا فرستاده که اینها‏‎ ‎‏را از آن سرکشی بیرون بیاورند و مهار کنند. لکن انبیا هم آن طوری که می خواستند موفق‏‎ ‎‏نشدند. مع ذلک همان مقداری هم که موفق شدند، الآن سلامت دنیا هر جا باشد به تابع‏‎ ‎‏مذاهب است که هست. الآن هم توده های مردم در هر جا، آنجاهایی که کلیمی هستند‏‎ ‎‏توده هاشان، نه آن سران، آنجایی که مسیحی هستند توده های مردم، نه سرانشان، آنجایی‏‎ ‎‏که مسلمین هستند، همین طور توده های مردم باز از باب اینکه یک مقداری از تعلیمات‏‎ ‎‏انبیا را به آن تعهد دارند، باز این سلامتی که در دنیا هست، که اگر نبود این کوشش انبیا،‏‎ ‎‏بدتر از همۀ حیوانات به هم می ریختند، این سلامتی که الآن در دنیا هست، این مقداری‏‎ ‎‏که هست که اگر سران را بشود مهار کرد، سایر مردم سلامتند. این باز هم همین مقدار از‏‎ ‎‏سلامت که هست در اثر کوشش انبیاست. کوشش انبیا اسباب این شده است که در هر‏‎ ‎‏مذهبی و ملتی افراد بسیار زیادی هستند که به واسطه قبول کردن مذهب انبیا را، از بسیاری‏‎ ‎‏از جنایاتی که بشر، اگر همین طور بود مرتکب می شد، آنها مرتکب نمی شوند. این برای‏‎ ‎‏کوشش انبیاست. اگر این کوشش از انبیا نبود آن وقت معلوم می شد چه خبر است این دنیا.‏‎ ‎‏و ما مع الأسف تاکنون در هیچ عصری ندیدیم که مردم به اسلام آن طوری که هست آشنا‏‎ ‎‏باشند.‏

‏     شما گمان نکنید که الآن هم ما باز یک مملکت اسلامی داریم به معنای حقیقی اش.‏‎ ‎‏اسلام اگر تحقق پیدا بکند ان شاءالله آن وقت شما خواهید دید که با مسیحییّن، با سایر‏‎ ‎‏اقوام چه خواهد کرد و با آنها با چه سِلمی، با چه مسالمتی، با چه محبتی رفتار خواهد کرد.‏‎ ‎‏خوب، این رئیس مذهب ما حضرت امیر ـ سلام الله علیه ـ هست که وقتی می شنود که یک‏‎ ‎‏زن ذمی را که یهودی شاید بوده است، این را خلخال از پایش لشکر کذا درآوردند، آن‏‎ ‎‏قدر ناراحت می شود، که می گوید اگر انسان بمیرد در یک همچو امری، سزاوار است.‏‎ ‎‏یک همچو حکومتی است، و چنانچه یک حکومت اسلامی به آن طوری که اسلام‏

‏می خواهد، آن طوری که خدای تبارک و تعالی می خواهد در ایران و در سایر جاها‏‎ ‎‏تحقق پیدا بکند، دیگر ظلم درش بسته می شود، تعدیات درش بسته می شود. حکومتها‏‎ ‎‏دیگر نمی توانند ظلم کنند و نمی کنند و ارتشیها و سایر قوای انتظامی همه در خدمت‏‎ ‎‏مردم هستند. دعا کنید که آن طوری که ما می خواهیم بتوانیم موفق بشویم، و بتوانیم که‏‎ ‎‏اسلام را عرضه کنیم. و دعا کنید که اینهایی که الآن در اطراف مملکت ما به آشوبگری‏‎ ‎‏مشغول هستند و اعتقاد به هیچ مذهبی ندارند، اینها اصلاح بشوند یا از بین بروند، تا یک‏‎ ‎‏حکومت اسلامی صحیح محقق بشود که برای همۀ شما، برای همۀ بشر اسلام خوب‏‎ ‎‏است. خداوند همۀ شما را توفیق بدهد و مؤید باشید.‏

‎ ‎