پیام
استقبال جوانان از بسیج عمومی
پیام به ملت ایران در هفتۀ بسیج (استقبال جوانان از بسیج عمومی)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 1 اس‍ف‍ن‍د ‭1358

زمان (قمری) : 3 رب‍ی‍ع‌ال‍ث‍ان‍ی‌ ‭1400

مکان: تهران

شماره صفحه : 159

موضوع : استقبال جوانان از بسیج عمومی

زبان اثر : فارسی

مناسبت : برگزاری «هفتۀ بسیج»

مخاطب : ملت مسلمان ایران

پیام به ملت ایران در هفتۀ بسیج (استقبال جوانان از بسیج عمومی)

پیام 

‏زمان: 1 اسفند 1358 / 3 ربیع الثانی 1400‏

‏مکان: تهران، بیمارستان قلب‏

‏موضوع: استقبال جوانان از بسیج عمومی‏

‏مناسبت: برگزاری «هفتۀ بسیج»‏

‏مخاطب: ملت مسلمان ایران‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم ‏

‏     اینجانب از ملت شریف ایران و از جوانان برومند که از بسیج عمومی استقبال نمودند‏‎ ‎‏تشکر می کنم. دفاع از اسلام و کشور اسلامی، امری است که در مواقع خطر، تکلیف‏‎ ‎‏شرعی، الهی و ملی است؛ و بر تمام قشرها و گروهها واجب است در این موقع حساس که‏‎ ‎‏ملت با دشمنان سرسخت و ابرقدرتها خصوصاً امریکا که با مداخلۀ جنایتکارانۀ خودش‏‎ ‎‏در طول سلطنت غاصبانۀ محمدرضا پهلوی، ملت ما را از رشد سیاسی و فرهنگی و‏‎ ‎‏اقتصادی بازداشت، و ذخایر این ملت فقیر را به یغما برد، مواجه است، اگر غفلت شود و‏‎ ‎‏با قدرت و پشتکار در مقابل دشمنان بشریت خود را مهیا نکند، و با بسیج عمومی که به‏‎ ‎‏خواست خداوند متعال هیچ قدرتی نمی تواند با آن مقابله کند مهیای دفاع از کشور اسلام‏‎ ‎‏نشود، خود را و کشور خود را با دست خود به تباهی کشانده است. من از آنچه تاکنون به‏‎ ‎‏همت مردان و زنان با شرف و رزمنده شده است، امید آن دارم که در بسیج همه جانبۀ‏‎ ‎‏آموزش نظامی و عقیدتی و اخلاقی و فرهنگی با تأیید خداوند متعال موفق شوند، و‏‎ ‎‏دورۀ تعلیمات و تمرینهای عملی نظامی و پارتیزانی و چریکی را شایسته، و به طوری که‏‎ ‎‏سزاوار یک ملت اسلامی بپاخاسته است، به پایان رسانند. ‏

‏     بکوشید تا هر چه بیشتر نیرومند شوید در علم و عمل، و با اتکال به خدای قادر، مجهز‏‎ ‎‏شوید به سلاح و صلاح؛ که خدای بزرگ با شماست؛ و دست قدرتی که قدرتهای‏‎ ‎‏شیطانی را در هم شکست پشتیبان جامعۀ الهی است.‏


‏     من امیدوارم که این بسیج عمومی اسلامی، الگو برای تمام مستضعفین جهان و‏‎ ‎‏ملتهای مسلمان عالم باشد، و قرن پانزدهم قرن شکستن بتهای بزرگ و جایگزینی اسلام‏‎ ‎‏و توحید به جای شرک و زندقه و عدل و داد به جای ستمگری و بیدادگری و قرن‏‎ ‎‏انسانهای متعهد به جای آدمخواران بی فرهنگ باشد.‏

‏     ای مستضعفان جهان! بپا خیزید و خود را از چنگال ستمگران جنایتکار نجات دهید.‏‎ ‎‏و ای مسلمانان غیرتمند اقطار عالم! از خواب غفلت برخیزید و اسلام و کشورهای‏‎ ‎‏اسلامی را از دست استعمارگران و وابستگان به آنان رهایی بخشید.‏

‏     ای ملت شریف ایران! به نهضت اسلامی خود ادامه دهید، و به اجانب ـ هر که باشد ـ‏‎ ‎‏اجازه ندهید که در سرنوشت شما دخالت کنند، و به غارتگریها برای همیشه خاتمه دهید،‏‎ ‎‏و با قاطعیت از امریکا و هر دولت دیگر که به حمایت خیانتکار به اسلام و ملت‏‎ ‎‏ـ محمدرضا پهلوی ـ برخاسته بخواهید که این جانی و اموال مسروقۀ ملت را به ما‏‎ ‎‏برگردانند و تا پیروزی از پای ننشینید.‏

‏     بارالها! پشتیبان ملت ما و جوانان عزیز ما باش که اینان برای رضای تو بپاخاسته اند و‏

‏با نهضت خود دشمنان دین را از صحنه رانده اند: ‏اِنَّکَ عَلی کُلِّ شَیٍ قَدیر‎[1]‎

‏    ‏‏سلام و درود بر ملت بزرگ و بر مبارزان راه حق و استقلال و آزادی. ‏

‏روح الله الموسوی الخمینی ‏

‎ ‎

  • - بدرستی که تو بر هر چیزی قادری.