پیام
تصمیم گیری درباره جاسوسان امریکایی و استرداد شاه
پیام به ملت و دولت (تصمیم گیری درباره جاسوسان و استرداد شاه)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 4 اس‍ف‍ن‍د ‭1358

زمان (قمری) : 6 ربیع الثانی ‭1400

مکان: تهران

شماره صفحه : 161

موضوع : تصمیم گیری درباره جاسوسان امریکایی و استرداد شاه

زبان اثر : فارسی

مخاطب : ملت، دولت و رئیس جمهور

پیام به ملت و دولت (تصمیم گیری درباره جاسوسان و استرداد شاه)

پیام 

‏زمان: 4 اسفند 1358 / 6 ربیع الثانی 1400‏

‏مکان: تهران، بیمارستان قلب ‏

‏موضوع: تصمیم گیری دربارۀ جاسوسان امریکایی و استرداد شاه‏

‏مخاطب: ملت، دولت و رئیس جمهور‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم ‏

‏     جنایات شاه مخلوع چیزی نیست که از یاد ملت رفته باشد و یا بشود از یاد برد. بر‏‎ ‎‏همه روشن است که محمدرضا پهلوی ما را از هر جهت وابسته به امریکا کرده بود؛ چه‏‎ ‎‏ازنظر اقتصادی و سیاسی و چه از نظر فرهنگی و نظامی و چه از نظر معنوی و خصلتهای‏‎ ‎‏انسانی، و اگر مهلت می یافت، به اسلام ضربۀ جبران ناپذیر می زد. همه می دانند که دست‏‎ ‎‏او و پدرش به خون بزرگ و کوچک این مرز و بوم آغشته است.‏

‏     کشتار دسته جمعی و زندان و شکنجه و تبعید از امور رایج رژیم این پلید بود. شاه به‏‎ ‎‏حمایت و پشتیبانی دولت امریکا دست به این جنایات وحشیانه زد و ملت ما را از هستی‏‎ ‎‏ساقط کرد.‏

‏     ملت ایران در مقابل این خاندان کثیف و امریکا و عمال آنان دست از مبارزات بر حق‏‎ ‎‏خویش بر نمی دارد و نخواهد برداشت.‏

‏     دولت ایران و جناب آقای رئیس جمهور، تمام کوشش و سعیشان را در استرداد شاه‏‎ ‎‏خائن و اخذ اموال ملت ایران از او بنمایند که ملت دلیر، دست از این خواست بر حقشان‏‎ ‎‏بر نمی دارند و قدمی به عقب نمی گذارند.‏

‏     یکی از آثار این خواست، تصرف لانۀ جاسوسی بود که مورد تأیید ملت قرار گرفت‏‎ ‎‏و چیزی جز عکس العمل جنایات دولت امریکا نمی تواند باشد. اکنون که «کمیسیون‏‎ ‎‏بررسی و تحقیق در مداخلات گذشتۀ امریکا در امور داخلی ایران» از طریق رژیم شاه‏‎ ‎‏سفاک، توسط جناب آقای رئیس جمهوری و شورای انقلاب اسلامی ایران تحقق‏

‏می پذیرد، جنایات آنان به اثبات خواهد رسید.‏

‏     لازم است در آن روز، معلولین عزیز و قهرمان انقلاب ما، در این مجمع حضور یابند‏‎ ‎‏و خانوادۀ شهدا، طومارهای جنایات شاه و امریکا را به محکمه بفرستند.‏

‏     همان طور که بارها گفته ام ما خواستار استرداد شاه و اموال ملت از او می باشیم و‏‎ ‎‏دانشجویان مسلمان و مبارزی که لانۀ جاسوسی را اشغال کرده اند با عمل انقلابی‏‎ ‎‏خودشان ضربه ای بزرگ بر پیکر امریکای جهانخوار وارد نمودند و ملت را سرافراز‏‎ ‎‏کردند؛ ولی از آنجا که در آیندۀ نزدیک نمایندگان مردم در مجلس شورای اسلامی‏‎ ‎‏اجتماع می نمایند امر گروگانها، با نمایندگان مردم است تا نسبت به آزادی گروگانها و‏‎ ‎‏امتیازاتی که در قبال آنان باید بگیرند تصمیم گیرند؛ زیرا این مردمند که باید در جریانات‏‎ ‎‏سیاسی دخالت داشته باشند. البته تا تشکیل مجلس شورای اسلامی، شورای انقلاب و‏‎ ‎‏جناب آقای رئیس جمهور کوشش خودشان را دربارۀ برگرداندن شاه و اموال ملت و‏‎ ‎‏جریانات سیاسی که زمینۀ اینگونه خواستها را فراهم می کند، مبذول دارند. از خداوند‏‎ ‎‏متعال، نصرت اسلام و شکست دشمنان اسلام را خواستارم.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی ‏

‎ ‎