پیام
انتخابات مجلس شورای اسلامی
پیام به ملت ایران (انتخابات مجلس شورای اسلامی)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 21 اس‍ف‍ن‍د ‭1358

زمان (قمری) : 23 ربیع الثانی ‭1400

مکان: تهران

شماره صفحه : 177

موضوع : انتخابات مجلس شورای اسلامی

زبان اثر : فارسی

مخاطب : ملت ایران

پیام به ملت ایران (انتخابات مجلس شورای اسلامی)

پیام

‏زمان: 21 اسفند 1358 / 23 ربیع الثانی 1400‏

‏مکان: تهران، شمیران، دربند‏

‏موضوع: انتخابات مجلس شورای اسلامی‏

‏مخاطب: ملت ایران‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏ملت شریف و مجاهد ایران ـ ایّدهم الله تعالی‏

‏     در آستانۀ انتخابات مجلس شورای اسلامی، دو چیز موجب نگرانی اینجانب است:‏

‏     1ـ خوف آن دارم که در اثر تبلیغات دامنه دار دشمنان نهضت اسلامی و مخالفان‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی که در ظرف این یک سال با هر وسیلۀ ممکن به تضعیف آن کوشا‏‎ ‎‏بوده اند، و اخیراً که قدم آخر پیروزی را ملت عزیز هوشیار بر می دارد، تبلیغات و‏‎ ‎‏شایعه سازیها به اوج خود رسیده، و چون خود و الهام دهندگان خود را در آستانۀ شکست‏‎ ‎‏نهایی یافته اند از هیچ تشبثی دست بردار نیستند که جوانان عزیز ما که به همت والای خود‏‎ ‎‏نهضت اسلامی را پیش برده اند، در این مرحلۀ نهایی سردی و سستی از خود نشان دهند‏‎ ‎‏و تحت تأثیر این شایعه ها واقع شوند، و از شرکت در این امر حیاتی اسلامی خودداری‏‎ ‎‏کنند. اینجانب که عمر نالایق خود را برای خدمت به اسلام و ملت شریف در طَبَق‏‎ ‎‏اخلاص تقدیم می کنم، امید است تقاضای متواضعانه و استدعای خیرخواهانه ام را‏‎ ‎‏بپذیرید، و با شرکت عمومی خود در انتخابات، قطع امید دشمنان جمهوری اسلامی و‏‎ ‎‏وابستگان به رژیم منحط سابق و هواخواهان آن؛ خصوصاً دولت امریکای ستمکار را‏‎ ‎‏بنمایید.‏

‏     عزیزان من! که امید نهضت اسلامی به شماست، در روز تعیین سرنوشت کشور‏‎ ‎‏بپاخیزید، و به صندوقها هجوم آورید و آرای خود را در آنها بریزید، و با کمال آرامش و‏‎ ‎‏مراعات کامل اخلاق انسانی ـ اسلامی، این امر مشروع را انجام دهید. من نیز با حال‏

‏نقاهت،‏‎[1]‎‏ خود را برای شرکت مهیا می نمایم. ‏

‏    ‏‏2ـ خوف آن دارم که تبلیغات برای اشخاص که به اسلام و جمهوری اسلامی اعتقاد‏‎ ‎‏ندارند و اعمال و گفتار آنان در این یک سال شاهد آن است، و اکنون برای راه پیدا کردن‏‎ ‎‏به مجلس و برای کارشکنی و جنجال در محیط مقدس مجلس شورای اسلامی، خود را‏‎ ‎‏هوادار اسلام و مسلمانان جا می زنند، در قشری از ملت و جوانان پاکدل تأثیر کند و آرای‏‎ ‎‏مقدس خود را به کسانی دهند که به نفع اجانب، با اسلام و جمهوری اسلامی مخالفت‏‎ ‎‏اساسی دارند.‏

‏     امید است ملت مبارز متعهد به مطالعۀ دقیق در سوابق اشخاص و گروهها، آرای خود‏‎ ‎‏را به اشخاصی دهند که به اسلام عزیز و قانون اساسی وفادار باشند، و از تمایلات چپ و‏‎ ‎‏راست، مبرا باشند، و به حُسن سابقه و تعهد به قوانین اسلام و خیرخواهی امت معروف و‏‎ ‎‏موصوف باشند.‏

‏     باید ملت شریف بدانند که انحراف از این امر مهم اسلامی، خیانت به اسلام و کشور‏‎ ‎‏است و موجب مسئولیت عظیم است. از خداوند تعالی خواهانم که پشت و پناه شما ملت‏‎ ‎‏عزیز باشد و در موارد لغزش، دستگیر همگان باشد. ‏

‏     من در این مرحلۀ حساس ایران ساز، چشم امیدم به شما ملت بزرگ است؛ و انتظار‏‎ ‎‏روز موعود را می کشم که ملت عزیز با همت والای خود، پیروزی نهایی را به دست‏‎ ‎‏آورد.‏

‏     اخیراً لازم است مطلب مهم دیگر را تذکر دهم تا با مراعات آن از هر گونه تقلب‏‎ ‎‏اشخاص فاسد جلوگیری شود. لازم است در تهران که باید به سی نفر رأی داد و در‏‎ ‎‏شهرستانهایی که چند نفر مورد انتخاب است، انتخاب کنندگان قبل از رفتن به سر صندوق‏‎ ‎‏انتخابات، منتخبین خود را با تحقیق و دقت کامل روی یک ورقه بنویسند که در وقت‏‎ ‎‏رأی دادن، با ذهن حاضر رأی بدهند. و لازم است که خودشان مستقیماً رأی خود را به‏

‏صندوق بیندازند و به احدی اعتماد نکنند که فرصت طلبان در کمینند. کسانی که سواد‏‎ ‎‏نوشتن ندارند، قبلاً به شخص مطمئنی مراجعه کنند و منتخبین خود را به او بگویند تا در‏‎ ‎‏ورقه بنویسند؛ پس از آن ورقه را به یکی ـ دو نفر مورد اطمینان بدهند بخواند که اشتباهی‏‎ ‎‏رخ ندهد و از خیانت و تقلب مصون باشد. لازم است از اوراقی که دیگران به آنان‏‎ ‎‏می دهند، جداً اجتناب کنند.‏

‏     از خداوند تعالی توفیق همگان را در یاری به اسلام و مسلمین خواستارم. والسلام‏‎ ‎‏علی عبادالله الصالحین.‏

‏21 / 12 / 58‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

  • - منظور ایامی است که امام خمینی از بیمارستان قلب، مرخص شده بودند و دوران پس از بیماری را می گذراندند.