پیام
عفو عمومی
پیام به رئیس جمهوری و دادستان کل انقلاب (عفو عمومی به مناسبت سال نو)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 28 اس‍ف‍ن‍د ‭1358

زمان (قمری) : 1 جمادی الاول ‭1400

مکان: تهران

شماره صفحه : 193

موضوع : عفو عمومی

زبان اثر : فارسی

مناسبت : آغاز سال نو

مخاطب : رئیس جمهوری و دادستان کل انقلاب اسلامی

پیام به رئیس جمهوری و دادستان کل انقلاب (عفو عمومی به مناسبت سال نو)

پیام

‏زمان: 28 اسفند 1358 / 1 جمادی الاول 1400‏

‏مکان: تهران، شمیران، دربند‏

‏موضوع: عفو عمومی ‏

‏مناسبت: آغاز سال نو‏

‏مخاطب: رئیس جمهوری و دادستان کل انقلاب اسلامی ‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏     گرچه ملت شریف ایران خاطره های تلخی دارند از دستگاه سازمان امنیت و گروهی‏‎ ‎‏از قوای انتظامی و افرادی از روحانی نماها که به طور قاچاق خودشان را در سِلْک‏‎[1]‎‎ ‎‏روحانیت و گویندگان اسلامی درآورده بودند. بسیاری از گروههای فوق پس از انقلاب‏‎ ‎‏اسلامی به مجازات خود رسیدند؛ لکن با گزارشاتی که از اطراف می رسد، توطئه هایی از‏‎ ‎‏گروههای منحرف که به نظر می رسد الهام از خارج می گیرند و می خواهند همان نقشی را‏‎ ‎‏که در زمان رضاخان بازی کردند عمل کنند، و با شکست حتمی روحانیت متعهد و‏‎ ‎‏آسیب رساندن به قوای انتظامی، کشور عزیز را به دامن چپ و یا راست بکشانند؛ و با‏‎ ‎‏ملت آن کنند که در زمان رژیم طاغوتی کردند؛ و این خطر عظیمی است که غفلت از آن‏‎ ‎‏و بی تفاوتی در مقابل آن به هدم اسلام و کشور منتهی می شود. من خود شاهد زمان‏‎ ‎‏رضاخان از کودتا تا انقراض فضاحت بار رژیم بوده ام؛ و توطئه هایی را که به دست عمال‏‎ ‎‏خارجی می شد، یکی پس از دیگری دیده ام. من شاهد بودم که روحانیت را به اسم‏‎ ‎‏ارتجاع و اسمهای ننگین دیگر در نظر ملت ساقط نمودند و سنگرهای بزرگ اسلام را‏‎ ‎‏یکی پس از دیگری با دست جوانان بی خبر از عمق توطئه ها شکستند، و راه را برای‏‎ ‎‏مقاصد شوم استعمارگران باز کردند، و شاعران درباری و نویسندگان مزدور و گویندگان‏‎ ‎‏وابسته بر ضد اسلام، و خدمتگزاران به کشور و اسلام، از رجال پاکدامن گرفته تا علمای‏

‏بزرگ طراز اول، با قلم و زبان و شعر و مقاله، آنان را از ملت و ملت را از آنان جدا کردند،‏‎ ‎‏و سایۀ شوم استبداد و استعمار را در طول پنجاه سال، آنچنان بر سرتاسر کشور عزیزمان‏‎ ‎‏گستردند که احدی را مجال گفتن حق نماند. من به شما ملت شریف ستمدیده اخطار‏‎ ‎‏می کنم جای پای آن شیطان بزرگ و شیاطین دیگر را در سراسر کشور می بینم که با نقشۀ‏‎ ‎‏حساب شده همان طرح زمان رضاخان را ریخته و با شیطنت درصدد اجرای آن هستند؛ و‏‎ ‎‏آن نقشۀ تضعیف روحانیت متعهد و تضعیف قوای انتظامی است به اسم ساواکی و وابسته‏‎ ‎‏به رژیم طاغوتی. ‏

‏     لهذا من برای احساس خطر و جلوگیری از این نقشۀ شوم و حفاظت کشور عزیز و‏‎ ‎‏اسلام بزرگ، کلیۀ قشرهایی که دستشان به خون بیگناهی آغشته نشده و امر به قتل نفوس‏‎ ‎‏نکرده و شکنجه گر نبوده و امر به شکنجۀ منتهی به قتل نکرده و از بیت المال و اموال مردم‏‎ ‎‏سوءاستفاده ننموده، در آستانۀ سال جدید عفو عمومی نمودم؛ چه نظامی و چه سایر‏‎ ‎‏قوای انتظامی و چه ساواکی و چه روحانی نمای وابسته و پیوسته به رژیم سابق. از این‏‎ ‎‏تاریخ به بعد احدی حق تعرض به کسی را ندارد، نه مقامات مسئول و نه گروه غیرمسئول.‏‎ ‎‏و جناب آقای رئیس جمهور موظف هستند که از این هرج و مرج موجود اکیداً با قوۀ‏‎ ‎‏قهریه جلوگیری نمایند و متخلفین را از هر قشری هستند به دست قانون بسپارند. و جناب‏‎ ‎‏آقای قدوسی دادستان کل انقلاب موظف هستند که اشخاص متخلف را از هر طبقه‏‎ ‎‏هستند به دادگاه احضار و به وسیلۀ آقای رئیس جمهور آنان را الزام به حضور، و عدالت‏‎ ‎‏را دربارۀ آنان اجرا کنند. ‏

‏     و اما اشخاصی که متهم هستند به یکی از امور فوق که مورد عفو نمی توانند باشند،‏‎ ‎‏احدی حق تعرض به آنان را ندارد جز محاکم صالح، و مأمورین از قِبَل آن محاکم برای‏‎ ‎‏تحویل به محاکم و تمام محاکم ایران موظفند که پس از اتمام پروندۀ متهم، پرونده یا‏‎ ‎‏رونوشت آن را به تهران نزد آقای قدوسی، دادستان کل انقلاب بفرستند برای رسیدگی‏‎ ‎‏نهایی. و آقای قدوسی موظفند هیأت یا هیأتهایی مرکب از قضات شرع تشکیل دهند، و‏‎ ‎‏رسیدگی به این قسم پرونده ها بکنند و حکم عدل اسلامی را جاری نمایند. و جناب آقای‏

‏رئیس جمهور پس از رسیدگی به جرایم محکومین که در زندان هستند، به گروههایی که‏‎ ‎‏لایق تخفیف هستند یک درجه تخفیف دهند، و آنانی را که می شود آزاد کرد، آزاد‏‎ ‎‏کنند. و باید تذکر دهم که این عفو و تخفیف، مشروط است به آنکه این اشخاص پس از‏‎ ‎‏عفو و آزادی، مرتکب اعمال سابق خود یا مشابه آن نشوند، و الاّ علاوه بر مجازات جرم‏‎ ‎‏فعلی، مجازات جرم سابق نیز اعاده می شود. و من از عموم برادران ایمانی می خواهم که‏‎ ‎‏برای رضای خداوند تعالی از انتقامجویی و بهانه گیری اجتناب کنند، و به پیروی از‏‎ ‎‏رسول اکرم ـ صلی الله علیه و آله ـ عفو و اغماض را شیوۀ خود قرار دهند. و من از جوانان‏‎ ‎‏عزیز می خواهم که از خود عطوفت نشان دهند و از شیوۀ احسان که مرضیِّ خداوند است‏‎ ‎‏و قرآن کریم بر آن تأکید فرموده، پیروی کنند.‏

‏     از خداوند تعالی سلامت و سعادت همگان را خواستارم.‏

‏سه شنبه 28 / 12 / 58‏

‏روح الله الموسوی الخمینی ‏

‎ ‎

  • ـ لباس.