پیام
نیرنگ های تازه امریکا و دشمنان اسلام و ایران
پیام به ملت ایران (نیرنگ های تازۀ امریکا در سالروز تأسیس جمهوری اسلامی)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 12 ف‍روردی‍ن‌ ‭1359

زمان (قمری) : 15 جمادی الاول ‭1400

مکان: تهران

شماره صفحه : 219

موضوع : نیرنگ های تازه امریکا و دشمنان اسلام و ایران

زبان اثر : فارسی

مناسبت : سالروز تأسیس جمهوری اسلامی

مخاطب : ملت ایران

پیام به ملت ایران (نیرنگ های تازۀ امریکا در سالروز تأسیس جمهوری اسلامی)

پیام

‏زمان: 12 فروردین 1359 / 15 جمادی الاول 1400‏

‏مکان: تهران، شمیران، دربند‏

‏موضوع: نیرنگهای تازۀ امریکا و دشمنان اسلام و ایران‏

‏مناسبت: سالروز تأسیس جمهوری اسلامی‏

‏مخاطب: ملت ایران‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم ‏

‏     روز دوازدهم فروردین، سالروز رسمیت یافتن حکومت مستضعفین بر مستکبرین‏‎ ‎‏در ایران است؛ سالروز تحقق وعدۀ حق تعالی است. و منت خدای را که ملت مستضعف‏‎ ‎‏ایران بر مستکبرین جهان ـ چه شرقی چه غربی ـ چیره و پیروز شد.‏

‏     دوازده فروردین، روز غلبۀ جنودالله بر جنود شیطان و روز فتح و نصر خدا و بندگان‏‎ ‎‏مؤمن به اوست. ملت ایران این روز را عیدی اسلامی ـ ملی تلقی می کند. و آن روز فتح‏‎ ‎‏مطلق و نصر به تمام معناست که همۀ مستضعفین جهان را این نور سنت الهی و سایۀ پرچم‏‎ ‎نَصرٌ من الله ‏ فرا گیرد. آن روزی که مسلمین جهان با مدد غیبی در هر کشور و قُطْر‏‎[1]‎‏ دست‏‎ ‎‏جنایتکار ستمگران و چپاولچیان را از کشور خود قطع کنند و پرچم اسلام و آرم الله اکبر را‏‎ ‎‏افراشته نمایند؛ آن روزی که با قیام دلاورانه و بانگ «الله اکبر»، با امثال سادات‏‎[2]‎‏ و هم‏‎ ‎‏مسلکان شاه مخلوع، آن کنند که ملت شجاع ایران با محمدرضا پهلوی کرد.‏

‏     ملت بزرگ مصر که از ننگ سادات خیانتکار به تنگ آمده بودند، اکنون مواجه با‏‎ ‎‏تحمل ننگ بزرگتری شده اند که با دسیسه و توطئۀ شیطان بزرگ، بر آنان تحمیل شده‏‎ ‎‏است. شیطان بزرگ برای رسیدن به چند سال مَسند جنایت، به هر وسیلۀ ممکن دستاویز‏‎ ‎‏و به هر نقشۀ شیطانی متشبث می شود؛ محمدرضا را به مصر تحمیل و خود را از آن‏‎ ‎‏بی خبر معرفی می کند. غافل از آنکه ملتها بیدار شده اند و دست امثال او را خوب‏

‏خوانده اند. او که گاهی با اشغال نظامی و پیاده کردن چتربازان در لانۀ جاسوسی و گاهی با‏‎ ‎‏محاصرۀ اقتصادی و منزوی کردن کشور، ما را تهدید می کرد و از آن نتیجه نگرفت،‏‎ ‎‏اکنون دست به یک نقشۀ سیاسی و یک نیرنگ شیطانی زده است و با نرمش و چاپلوسی‏‎ ‎‏می خواهد ما را اغفال کند و قمار سیاسی خود را از رقیبان خود با نیرنگ به ملت ما، ببرد.‏

‏     این نیرنگ جدید کارتر شبیه همان نیرنگی است که شاه مخلوع در اواخر عمر‏‎ ‎‏سلطنت ننگینش زد و در مقابل ملت و روحانیون به چاپلوسی و حیله گری پرداخت و‏‎ ‎‏دسیسۀ او نقش بر آب شد. آقای کارتر باید بداند که با فرستادن شاه مخلوع به مصر و‏‎ ‎‏عذرخواهی از اشتباهات گذشته و اعتراف به خیانتهای امریکا به ملتهای مظلوم ـ از آن‏‎ ‎‏جمله ایران ـ و راه حل لانۀ جاسوسی را از من که یک نفر از ملت بزرگ ایران هستم‏‎ ‎‏خواستن، به بیراهه رفتن است. حل این مسئله به دست هیچ کس جز ملت شریف ایران و‏‎ ‎‏مجلس شورای اسلامی منبعث از آرای ملت نیست. و باید بداند که حمایت از شاه‏‎ ‎‏مخلوع بعد از آنهمه جنایات و خیانتهای بزرگ و آن چپاولگریها مجالی برای حل به‏‎ ‎‏اصطلاح شرافتمندانه نگذاشته است. با سپردن شاه مخلوع ـ دشمن اسلام و ایران ـ به‏‎ ‎‏دست دشمنی که با اعمال ننگین خود مسلمانان جهان را سخت آزرده است، راه حل را‏‎ ‎‏پیچیده تر نموده است. عجب آن است که سادات نیز مثل کارتر مدعی است که حس‏‎ ‎‏انسان دوستی، او را وادار به پذیرفتن شاه مخلوع نموده است اینان که در هر فرصت،‏‎ ‎‏ملتهای بزرگ را که جرمی جز حق طلبی ندارند، از پا درمی آورند، با ادعای احساس‏‎ ‎‏انسان دوستی یک نفر جنایتکار را که در ظرف قریب به چهل سال، ملتی بزرگ را به‏‎ ‎‏تباهی کشید و دهها هزار انسان بیگناه را به خاک و خون کشید، و نزدیک به صدهزار نفر‏‎ ‎‏را مجروح و معلول نمود، و اموال یک ملت فقیر را به یغما برد، پناه داده و از او حمایت‏‎ ‎‏نموده و می نمایند و این را احساس انسان دوستی می نامند و ملت ما و ملت خودشان را به‏‎ ‎‏بازی سیاسی می گیرند.‏

‏     اکنون که ما گرفتار اشخاصی هستیم که از هیچ امری و ارتکاب هیچ جرمی برای‏‎ ‎‏رسیدن به مَسند چند ساله روگردان نیستند و از دروغگویی و یاوه سرایی و گفتن و‏

‏حاشا کردن اِبا ندارند و مع الأسف دارای قدرت شیطانی نیز می باشند، بر همۀ مستضعفین‏‎ ‎‏و خصوص مسلمانان جهان است که به خود آیند و از حق و حقیقت دفاع کنند و‏‎ ‎‏کشورهای خودشان را از لوث وجود این اشخاص پاک کنند.‏

‏     و بر ملت شریف ایران است که در هر مسلکی و با هر گروهی هستند، از اختلاف و‏‎ ‎‏نفاق و کارشکنی برای یکدیگر دست بردارند و دشمنان را با وحدت کلمه و اعتصام به‏‎ ‎‏«حبل الله » درهم کوبند، و نزاعهای شخصی و گروهی را که جز از هوای نفس برنمی خیزد‏‎ ‎‏و در صورت رشد همه را به تباهی می کشد و کشوررا به خرابی سوق می دهد کنار‏‎ ‎‏گذارند، و گویندگان و روشنفکران و متفکران و دانشگاهیان و دانشمندان، همۀ توان خود‏‎ ‎‏را صرف قطع امید دشمن اصلی ما امریکا کنند که با سلطۀ دشمن قدرتمند، برای هیچ‏‎ ‎‏یک چیزی باقی نخواهد ماند. من از برادران و خواهران کردستانی می خواهم که برادرانه‏‎ ‎‏با سایر برادران مسلمان خود و در کنار هم از کشور خود دفاع کنید، و ارتش و سایرقوای‏‎ ‎‏انتظامی را که خدمتگزاران به کشور و برای امنیت و رفاه ملت تحمل زحمت و مشقت‏‎ ‎‏می کنند، چون برادران خود پذیرا شوید، و به منحرفین که به اسم کرد و ملت کرد‏‎ ‎‏می خواهند کشور شما را به دامن قدرتهای شیطانی بیندازند و گرفتاریها و رنجهای سابق‏‎ ‎‏را اعاده کنند و از اسلام عزیز و احکام آن اطلاعی ندارند و با آن دشمن هستند، گوش فرا‏‎ ‎‏ندهید که با استقرار حکومت اسلامی همۀ قشرهای ملت در کنار یکدیگر با امن و امان و‏‎ ‎‏رفاه، به خواست خدای متعال ادامۀ زندگی می دهند. برادران و خواهران من، اگر خدای‏‎ ‎‏نخواسته نهضت اسلامی به شکست گراید، نه کردستان باقی می ماند و نه خوزستانی و نه‏‎ ‎‏استانهای دیگری. بیایید برای رضای خداوند دست از اختلاف بردارید و با برادران‏‎ ‎‏دیگر خود با صلح و صفا رفتار کنید، و با تمسک به قدرت الهی از کشور خودتان دفاع‏‎ ‎‏نمایید که در این صورت خدا با شماست و هیچ قدرتی نخواهد توانست بر شما غلبه کند.‏‎ ‎‏از خداوند متعال پیروزی اسلام و مسلمین و هدایت منحرفین را خواستارم.‏

‏ والسلام علی‏‎ ‎‏عبادالله الصالحین.12 فروردین 59‏

‏روح الله الموسوی الخمینی ‏

‎ ‎

  • - ناحیه، خطه، سرزمین.
  • - محمدانورالسادات، رئیس حاکم بر کشور مصر.