پیام
ویژگی ها و شرایط نمایندگان مجلس شورای اسلامی
پیام به ملت ایران (شرایط نمایندگان مجلس شورای اسلامی)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 17 اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌ ‭1359

زمان (قمری) : 21 جمادی الثانی ‭1400

مکان: تهران

شماره صفحه : 277

موضوع : ویژگی ها و شرایط نمایندگان مجلس شورای اسلامی

زبان اثر : فارسی

مناسبت : برگزاری دومین مرحله انتخابات مجلس شورای اسلامی

مخاطب : ملت مسلمان ایران

پیام به ملت ایران (شرایط نمایندگان مجلس شورای اسلامی)

پیام

‏زمان: 17 اردیبهشت 1359 / 21 جمادی الثانی 1400‏

‏مکان: تهران، شمیران، دربند‏

‏موضوع: ویژگیها و شرایط نمایندگان مجلس شورای اسلامی‏

‏مناسبت: برگزاری دومین مرحلۀ انتخابات مجلس شورای اسلامی‏

‏مخاطب: ملت مسلمان ایران‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏     روز جمعه نوزده اردیبهشت، روزی است که ملت شریف مسلمان که به جمهوری‏‎ ‎‏اسلامی رأی مثبت داده اند، برای تعیین کاندیداهای معتقد به اسلام و احکام خداوند‏‎ ‎‏متعال و معتقد به جمهوری اسلامی به پای صندوقهای رأی می روند. روز جمعه روزی‏‎ ‎‏است که اسلام و ملت مسلمان یا به آمال الهی خود می رسند و یا با اخلالگران و معتقدان‏‎ ‎‏به مکتبهای ضد اسلامی در مجلس اسلامی مواجه می شوند و اسلام و قرآن را در معرض‏‎ ‎‏خطر قرار می دهند. باید ملت شریف ایران بدانند که اسلام، عزیزتر از آن است که برای‏‎ ‎‏هواهای نفسانی و جلب توجه گروهها یا اشخاصی پشت به آن نموده و مقاصد فانی خود‏‎ ‎‏را بر مقاصد عالی و باقی حق تعالی مقدّم دارند. در این دوره که اولین مجلس اسلامی‏‎ ‎‏است و سرنوشت مجالس دوره های بعد هم امروز باید تعیین شود، هر خشت کجی که در‏‎ ‎‏این مجلس به دست کسانی که اسلام را نمی خواهند پیاده شود و یا از روی جهالت با‏‎ ‎‏مسائل برخورد می کنند گذاشته شود، سنتی می شود برای همیشه؛ و کسی که سنت کجی‏‎ ‎‏را بنا گذارد، تمام گناهانی که به واسطۀ آن ارتکاب شود به عهدۀ اوست. ملت عزیز در‏‎ ‎‏این روز امتحان الهی باید توجه به اموری داشته باشد:‏

‏     1ـ کسانی را انتخاب کنند که صددرصد مسلمان و معتقد به احکام اسلام و متعهد به‏‎ ‎‏اجرای احکام اسلام و مخالف با مکتبهای انحرافی و معتقد به جمهوری اسلامی باشند.‏

‏     2ـ شناخت این اشخاص یا با آشنایی به اعمال و رفتار آنان از زمان رژیم طاغوت تا‏

‏کنون است و یا به معرفی روحانیون متعهد در شهرستانها یا اشخاص متدین موجه که‏‎ ‎‏گرایش به چپ و راست یا دسته ای نداشته باشند.‏

‏     3ـ باید به اشخاصی که احتمال انحراف در آنان می رود رأی ندهند ـ چه احتمال‏‎ ‎‏انحراف عقیدتی، اعمالی و یا اخلاقی ـ که به چنین اشخاص اعتماد نمی شود کرد و رأی‏‎ ‎‏به آنان موجب مسئولیت خواهد بود.‏

‏     4ـ تحت تأثیر تبلیغات واقع نشوند و خودشان با موازین اسلامی، اشخاص صحیح را‏‎ ‎‏انتخاب کنند.‏

‏     5ـ ممکن است بعضی شیاطین، مطالبی را بین مردم ناآگاه پخش کنند و آنان را در‏‎ ‎‏رأی دادن یا رأی به اشخاص صحیح دادن منحرف کنند. یک آنکه گفته شود کسانی که‏‎ ‎‏در مرحلۀ اول رأی دادند نباید در این مرحله رأی دهند، در صورتی که این مرحله با‏‎ ‎‏مرحلۀ اول فرقی ندارد و مقتضی است همۀ ملت در رأی دادن شرکت کنند. دوم آنکه‏‎ ‎‏گفته شود خوب است به همۀ گروهها چه چپی و چه انحرافی رأی دهید که مجلس شورا‏‎ ‎‏جامع همۀ گروهها باشد. این یک مطلب غلطی است که منحرفین درست کرده اند تا در‏‎ ‎‏مجلس با خدعه شرکت کنند، و ملت به این مطالب انحرافی گوش فرا ندهد و به اشخاص‏‎ ‎‏با شرایط فوق رأی دهد.‏

‏     6ـ امید است ملت مسلمان ایران در این امر حیاتی که سرنوشت جامعه به آن مرتبط‏‎ ‎‏است شرکت کنند و روز جمعه همۀ قشرها زن و مرد بپاخیزند و به سوی صندوقها بروند و‏‎ ‎‏رأی خود را بدهند.‏

‏     7ـ در این روز افرادی فرصت طلب در حوالی صندوقها جمع می شوند و به مردم‏‎ ‎‏پیشنهاد افرادی خاص را می کنند؛ به حرفهای آنان گوش ندهید و آرای خود را به‏‎ ‎‏اشخاص صحیح بدهید.‏

‏     8ـ اشخاص بیسواد قبلاً با مشورت اشخاص مطمئن متدین، کاندیداهای خود را که در‏‎ ‎‏تهران دوازده نفر و در شهرستانها به تعدادی که لازم است می باشد، به وسیلۀ شخص‏‎ ‎‏متدینی بنویسند و باز به شخص دیگری که مطمئن است بدهند بخواند و خودشان با‏

‏دست خودشان رأی خود را به صندوق بیندازند و اختیار نوشتن رأی یا به صندوق‏‎ ‎‏انداختن را به هیچ کس ندهند.‏

‏     من از خدای تعالی توفیق و تأیید همگان را خواهانم و سعادت و عظمت اسلام و‏‎ ‎‏مسلمین را امیدوارم. والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎