سخنرانی
اهمیت رادیو و تلویزیون و وظایف آن
سخنرانی درحضور مدیر عامل صدا و سیما (اهمیت رادیو ـ تلویزیون و وظایف آن)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 23 اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌ ‭1359

زمان (قمری) : 27 جمادی الثانی ‭1400

مکان: تهران

شماره صفحه : 290

موضوع : اهمیت رادیو و تلویزیون و وظایف آن

زبان اثر : فارسی

مخاطب : فراحی، تقی (مدیر عامل صدا و سیما)

سخنرانی درحضور مدیر عامل صدا و سیما (اهمیت رادیو ـ تلویزیون و وظایف آن)

سخنرانی

‏زمان: 23 اردیبهشت 1359 / 27 جمادی الثانی 1400‏

‏مکان: تهران، شمیران، دربند‏

‏موضوع: اهمیت رادیو و تلویزیون و وظایف آن‏

‏مخاطب: فراحی، تقی (مدیر عامل صدا و سیما)‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

اهمیت رادیو ـ تلویزیون 

‏     از اوّلی که رادیو و تلویزیون در اختیار جمهوری اسلامی واقع شد، راجع به آن‏‎ ‎‏نگرانی داشتم. برای اینکه این سازمانی است که اگر خوب باشد مملکت ما خوب‏‎ ‎‏می شود و اگر فاسد باشد، ممکن است که بسیار فساد ایجاد کند. از این جهت، تذکراتی‏‎ ‎‏باید به شما بدهم. یکی اینکه این دستگاه رادیو ـ تلویزیون که در خانه های حتی‏‎ ‎‏روستاها، در همه جا نفوذ دارد، اگر صددرصد اسلامی نشود، معنایش این است که اسلام‏‎ ‎‏در ایران پیاده نشده است. اگر بنا باشد رادیو ـ تلویزیون در خدمت دسته ای و یا گروهی‏‎ ‎‏که منحرف هستند و اعوجاج دارند قرار داده بشود، ممکن است که سرتاسر مملکت را به‏‎ ‎‏فساد بکشد. از این جهت شما موظفید؛ هم وظیفۀ شرعی و هم وظیفۀ قانونی دارید که‏‎ ‎‏دستگاه رادیو ـ تلویزیون را از گروههایی که منحرف هستند، و یا ارتباط با رژیم سابق‏‎ ‎‏داشته اند و در خدمت آنها بوده اند تصفیه کنید، و اشخاصی که فاسد هستند که موجب‏‎ ‎‏فساد می شوند را هم تصفیه کنید. شما باید اینها را با کمال قدرت بدون هیچ ملاحظه ای از‏‎ ‎‏رادیو و تلویزیون تصفیه کنید. و مهمتر از همه قضیۀ اخبار است که باید کاملاً دقت شود‏‎ ‎‏که اشخاص منحرف در آن راه نیابند. آخر جمهوری اسلامی فقط لفظش که نیست، باید‏‎ ‎‏واقعیت پیدا کند. الآن ما به هر کجا که سر می زنیم می بینیم که فسادهایی در آن هست. باز‏‎ ‎‏اسلام به صورتی درست پیاده نشده است. ولی چون این مهمتر از همه است پافشاری من‏‎ ‎‏نسبت به رادیو ـ تلویزیون بیشتر از چیزهای دیگر است. برای اینکه این فسادش موجب‏

‏فساد ملت و جامعه می شود. برای اینکه چیزی که در اینجا گفته می شود، سرتاسر مملکت‏‎ ‎‏آن چیز پخش می شود، و انحراف در سطح مملکت و همچنین در خارج پیدا می شود.‏

لزوم تصفیه در رادیو ـ تلویزیون 

‏     از این جهت، این سازمان باید صددرصد به صورتی باشد که با نهضت و انقلاب‏‎ ‎‏اسلامی بسازد. نه اینکه ما بگوییم رادیو ـ تلویزیون اسلامی هست، ولی ببینیم یک‏‎ ‎‏حرفهایی در آن می زنند که به اسلام و به انقلاب اسلامی لطمه وارد می آورد. باید کاملاً‏‎ ‎‏توجه داشت که به هیچ وجه ما نباید مقلد شرق و غرب باشیم. زیرا تقلید از شرق و غرب با‏‎ ‎‏رادیو ـ تلویزیون اسلامی نمی سازد. باید کاملاً مراقبت کنید و خوف از گفته ها و‏‎ ‎‏نوشته های این روشنفکران غربزده ابداً نداشته باشید. این روشنفکران در فکر این هستند‏‎ ‎‏که مملکت را به خواست خودشان یک مملکت لوکس درست بکنند، و دیگر هر چه‏‎ ‎‏خرابی هم باشد مانعی ندارد. آنها دلشان می خواهد یک مملکت غربی درست بشود، و‏‎ ‎‏حال اینکه مردم اینجا همه جدیت کردند برای اینکه اسلام در ایران پیاده شود. نه فقط‏‎ ‎‏یک صورت اسلام، و وقتی سر به هر اداره اش می زنیم اسلام در کار نباشد. باید شدیداً با‏‎ ‎‏روشنفکران غربزده مبارزه کرد. از این جهت، شما مأموریت دارید با همکاری کارمندان‏‎ ‎‏مسلمان و متعهد و غیر منحرف این سازمان را تصفیه کنید، بدون اینکه خوفی از کسی و یا‏‎ ‎‏گروهی داشته باشید. ‏

‏     باید توجه داشته باشید که در این سازمان مسلمانان متعهد حتی یک نفرشان نباید‏‎ ‎‏بیرون بروند، مگر تخلفاتی کنند، که این مسئلۀ دیگری است و فرقی با دیگران ندارند. اما‏‎ ‎‏یکوقتی گفته نشود اینها مثلاً یک قدری ارتجاعی هستند. از این حرفهایی که شاه هم به‏‎ ‎‏مسلمانان مبارز و متعهد در آن دوره می زد. مسلمانان مبارز و متعهد باید آنجا باشند. و‏‎ ‎‏دیگرانی هم که تصفیه می شوند باید جایشان را افراد مسلمان مبارز غیر منحرف گذاشت.‏‎ ‎‏ما بحمدالله گویندگان و نویسندگان خوب داریم. ما همه چیز داریم. من غالباً فیلمهایی که‏

‏خود ایرانیها درست می کنند به نظرم بهتر از دیگران است. مثلاً فیلم «گاو»‏‎[1]‎‏ آموزنده‏‎ ‎‏بود. اما حالا این فیلمها باید حتماً از امریکا و یا از اروپا بیاید با یک بی بندوباری، تا‏‎ ‎‏روشنفکران غربزده شاد شوند. فیلمهایی که از خارج به ایران می آید اکثراً استعماری‏‎ ‎‏است. لذا فیلمهای خارجی استعماری را حذف کنید مگر صددرصد صحیح باشد. در هر‏‎ ‎‏صورت این به عهدۀ شما و مسئولین آنجاست. بار دیگر تذکر می دهم که آنجا را از‏‎ ‎‏وابستگان رژیم سابق تصفیه کنید. البته مصاحبه اشکالی ندارد، ولو یک کمونیست بیاید‏‎ ‎‏و حرفش را بزند و در همان جا از شخص دیگری جواب گیرد، این مانعی ندارد. خلاصه‏‎ ‎‏رادیو ـ تلویزیون نباید در دست یک عده مفسده جو باشد. با کمال تأسف هنوز‏‎ ‎‏ریشه های رژیم سابق هستند. حالا یک قدری جلوی منافعشان گرفته شده. اخلال‏‎ ‎‏می کنند و می خواهند همان عیاشیها را بکنند، و رادیو ـ تلویزیون را برای خودشان دکان‏‎ ‎‏کنند. من صریحاً می گویم، ما نمی خواهیم نه غرب و نه شرق از ما تعریف کنند.‏‎ ‎‏نمی خواهیم روشنفکران غربزده و قلمداران خود فروخته از ما تعریف بکنند. ما‏‎ ‎‏می خواهیم یک مسئله ای را که اسلام می فرماید عمل بکنیم و برای کشورمان خدمت‏‎ ‎‏بکنیم. نه یک دستگاهی درست بشود که همه اش خراب و فاسد باشد و بچه های ما را به‏‎ ‎‏فحشا بکشند، و افراد را بی تفاوت کنند، که اگر همه چیزشان را ببرند، اینها اصلاً ککشان‏‎ ‎‏نگزد و هیچ توجه به این مسائل نداشته باشند. ما می خواهیم ادارات را متحول کنیم.‏‎ ‎‏همین طور که الحمدلله الآن همۀ مردم متحول شده اند. باید توجه به این مسائل داشت. من‏‎ ‎‏دعا می کنم. ان شاءالله موفق باشید.‏

استقلال رادیو ـ تلویزیون 

‏     من بارها گفته ام رادیو ـ تلویزیون باید کاملاً مستقل باشد، و باید استقلالش محفوظ‏‎ ‎‏باشد و هیچ کس در آن دخالت نکند. شما فقط در هر چه بیشتر اسلامی شدن آن کوشش‏‎ ‎‏کنید، تا مطابق با خواست مردم باشد. مردم خونشان را داده اند. نمی شود که مسلمانها‏‎ ‎


‏خونشان را بدهند و بعد اشخاصی منحرف بیایند و نتیجه اش را ببرند. و مسئله این‏‎ ‎‏است که هیچ عقل و شرعی این را نمی گوید. مردم مسلمان ریختند در خیابانها،‏‎ ‎‏«الله اکبر» گفتند، جانشان را فدا کردند و گفتند ما جمهوری اسلامی می خواهیم،‏‎ ‎‏جمهوری اسلامی محتوایش این است که همه چیزش اسلامی باشد. یکی از مهمات،‏‎ ‎‏همین قضیۀ رادیو ـ تلویزیون است که از همه چیز اهمیتش بیشتر است. این دو دستگاه‏‎ ‎‏است که باید اسلامی بشود. استقلالش را حفظ کنید. کسی اگر آمد خواست یک چیزی‏‎ ‎‏را تحمیل کند، ابداً به آن اعتنا نکنید و با استقلال و با قدرت این دستگاه را راه بیاندازید.‏‎ ‎‏مؤید باشید. ‏

‎ ‎

  • ـ فیلم گاو، ساختۀ داریوش مهرجویی قبل از پیروزی انقلاب اسلامی.