بیانات
رسیدگی به عملکرد مسئولان بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی
بیانات در جمع اعضای هیأت رسیدگی به وضع بنیاد مستضعفان (عملکرد بنیاد)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 28 اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌ ‭1359

زمان (قمری) : 3 رج‍ب‌ ‭1400

مکان: تهران

شماره صفحه : 301

موضوع : رسیدگی به عملکرد مسئولان بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

زبان اثر : فارسی

مخاطب : اعضای هیأت منتخب برای رسیدگی به وضع بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی

بیانات در جمع اعضای هیأت رسیدگی به وضع بنیاد مستضعفان (عملکرد بنیاد)

بیانات

‏زمان: (احتمالاً) 28 اردیبهشت 1359 / 3 رجب 1400 ‏

‏مکان: تهران، شمیران، دربند‏

‏موضوع: رسیدگی به عملکرد مسئولان بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ‏

‏مخاطب: اعضای هیأت منتخب برای رسیدگی به وضع بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی ‏

‏ [‏‏بسم الله الرحمن الرحیم‏‏]‏

‎     ‎‏وظیفۀ آقایان است که به عملکرد مسئولان بنیاد ـ از بدو تأسیس تاکنون ـ رسیدگی‏‎ ‎‏کنید و ببینید این مسئولان تاکنون چه کرده اند؛ و اگر خدای ناکرده مورد سوئی مشاهده‏‎ ‎‏شد باید بی درنگ به اقدامات قانونی متوسل شوید. اموال منقول یا غیر منقول ـ که تاکنون‏‎ ‎‏به نام مستضعفان مصادره شده ـ باید دقیقاً صورت برداری شود؛ و مواردی که تاکنون به‏‎ ‎‏مصرف رسیده ـ یا آنچه که موجود است ـ مورد رسیدگی قرار گیرد. شما آقایان اختیار‏‎ ‎‏دارید، دستورات لازم را ـ خصوصاً آنجا که مربوط به فقرا و مستضعفان باشد ـ صادر‏‎ ‎‏کنید. چنانچه در اجرای این امر احتیاج به رأی دادگاه دارید دادستان انقلاب موظف‏‎ ‎‏است دادگاه ویژه ای بدین منظور تشکیل دهد.‏

‎ ‎