سخنرانی
حاکمیت اسلام در جهان ـ مقابله قاطعانه با مفسده جویان
سخنرانی در جمع اهالی جماران و شمیرانات (مقابله با گروهک های وابسته)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 29 اردی‍ب‍ه‍ش‍ت‌ ‭1359

زمان (قمری) : 4 رج‍ب‌ ‭1400

مکان: تهران

شماره صفحه : 313

موضوع : حاکمیت اسلام در جهان ـ مقابله قاطعانه با مفسده‌ جویان

زبان اثر : فارسی

حضار : اهالی جماران و شمیرانات

سخنرانی در جمع اهالی جماران و شمیرانات (مقابله با گروهک های وابسته)

سخنرانی

‏زمان: 29 اردیبهشت 1359 / 4 رجب 1400‏

‏مکان: تهران، حسینیه جماران‏

‏موضوع: حاکمیت اسلام در جهان ـ مقابلۀ قاطعانه با مفسده جویان‏

‏حضار: اهالی جماران و شمیرانات‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

به اهتزاز درآوردن بیرق اسلام در سراسر جهان

‏     من این چهره های نورانی مصمم را هر وقت می بینم، این چهره های نورانی مسلمانان‏‎ ‎‏متعهد را هر وقت مشاهده می کنم، غرق سرور و مباهات می شوم. شما برادران جوان و‏‎ ‎‏خواهران، امید ملت هستید. نهضت را شما جوانان، خواهران و برادران با نثار خون‏‎ ‎‏خودتان به پیش بردید. انقلابی کردید که در دنیا بی نظیر یا کم نظیر بود، انقلاب اسلامی،‏‎ ‎‏انقلاب گروهی که متعهد به اسلام بودند. من هرجا باشد خدمتگزار همه هستم، و آنقدر‏‎ ‎‏خدمتی که از من می آید ـ و آن دعاست ـ در حق شما جوانان، برادران، خواهران می کنم.‏‎ ‎‏من امیدوارم که شما جوانان، خواهران و برادران همان طور که از اول نهضت با کوشش،‏‎ ‎‏انقلاب بزرگ را تحقق بخشیدید، از این به بعد هم با وحدت کلمه و با اتکال به خدای‏‎ ‎‏تبارک و تعالی، این نهضت را ادامه دهید. ما در بین راه هستیم، و باید راه طولانی را طی‏‎ ‎‏کنیم و آن راه طولانی این است که بیرق اسلام را در همۀ قطبهای زمین به اهتزاز‏‎ ‎‏درآوریم. من امیدوارم که موفق شویم و با همت و اتکال به خدای تبارک و تعالی، این‏‎ ‎‏راه طولانی را به آسانی طی کنیم. و مهم این است که از آمال شخصی، گرفتاریهای‏‎ ‎‏شخصی، خواستهای شخصی دست برداریم. به خواستهای اسلام و به خواستهای‏‎ ‎‏بلندپایۀ قرآن کریم، دنبال خواستهای بزرگ خدای تبارک و تعالی باشیم، و اطاعت اوامر‏‎ ‎‏خدای تبارک و تعالی را بکنیم، که ما را دعوت به اتحاد، دعوت به اجتماع فرموده است،‏‎ ‎‏و دعوت به اخلاص و دعوت به فعالیت برای پیشبرد اسلام فرموده است. ما باید اسلام را‏

‏به پیش ببریم، و در همه جای دنیا ان شاءالله اسلام را صادر کنیم، و قدرت اسلام را به تمام‏‎ ‎‏ابرقدرتها بفهمانیم. و شما برادران و خواهران که در اینجا مجتمع هستید، من از همه تان‏‎ ‎‏تشکر می کنم. و من در هر جا هستم، برای شما زحمت هستم، لکن دعاگو هم هستم. من‏‎ ‎‏در اینجا‏‎[1]‎‏ که آمده ام در این چند روز هم زحمت به آقای امام‏‎[2]‎‏ دادم که از دوستان‏‎ ‎‏عزیز است، و هم به آقای موسوی که از دوستان عزیز است و هم به سایر اهالی این مرز.‏‎ ‎‏من امید آن را دارم که بتوانیم ان شاءالله این خدمتی را که شروع کردیم به آخر برسانیم، و‏‎ ‎‏بتوانیم با وحدت کلمه، با اتکال به خدای تبارک و تعالی، بیرق اسلام را در همه جا به‏‎ ‎‏اهتزاز درآوریم.‏

مقابله قاطع دادگاهها با گروهکهای وابسته و مفسده جو

‏     و شما دوستان باید متوجه باشید که در داخل کشور ما گروههای مختلفی هستند که‏‎ ‎‏فساد می کنند، و تشتت بین برادرها ایجاد می کنند، گروههایی هستند وابسته به رژیم‏‎ ‎‏سابق، گروههایی هستند وابسته به امریکا، یا احیاناً به شوروی، و شما باید با هوشیاری و با‏‎ ‎‏تسلیم الهی توطئه های اینها را خنثی کنید و نگذارید این عدۀ قلیل زحمت برای نهضت ما‏‎ ‎‏و انقلاب ما ایجاد کنند. الآن وقت خرمن است، وقت برداشت محصول این خلق مستمند‏‎ ‎‏است، و همینها که ادعای این را دارند که ما «فدایی خلق» هستیم، همینهایی که ادعای این‏‎ ‎‏را دارند که ما برای مستمندان خدمت می کنیم، مشغول آتش زدن خرمنها شده اند. و در‏‎ ‎‏یک روزنامه ای خواندم که صد خرمن در یک ناحیه ای آتش زده اند. اینها اگر قدرت‏‎ ‎‏پیدا بکنند، همه چیز را آتش می زنند. مقصد آنها و اساس تفکر آنها تفکری است که با‏‎ ‎‏تفکر اسلامی نمی سازد. و چون می بینند که اسلام دارد شکوفا می شود، و احکام اسلام‏‎ ‎‏دارد در ایران و ان شاءالله سایر مناطق پیاده می شود، اینها به دست و پا افتاده اند. در بین‏‎ ‎‏مردم ایجاد تفرقه می کنند، زراعتهای مردم را می سوزانند، کارخانه ها را نمی گذارند که به‏

‏کار خودشان مشغول باشند. باید همۀ شماها متوجه باشید که این اشخاصی که مفسده‏‎ ‎‏می کنند، انفجار ایجاد می کنند در بازار مسلمین، انفجار ایجاد می کنند در لوله های نفت‏‎ ‎‏که مال مستمندان است، انفجار ایجاد می کنند در جاهایی که گروههای زیادی از مسلمانها‏‎ ‎‏هستند، اینها در اصل مفسد فی الارض هستند، و باید با تمام قدرت آنها را سرکوب کرد.‏‎ ‎‏و دادگاهها در هر جا باشد اینطور اشخاص را باید محکوم به مرگ کنند. اینها حیاتشان جز‏‎ ‎‏زحمت برای جامعه و جز تفرقه اندازی و جز خوردن مال مردم، و ایران را به اغتشاش‏‎ ‎‏کشیدن برای اینکه باز ابرقدرتها تسلط به ما پیدا کنند، هیچ کار دیگر ندارند. ‏

‏     شما جوانها همه مراقبت کنید، جوانهای مملکت همه مراقبت کنند و جلوگیری کنند از‏‎ ‎‏این فسادهایی که اینها می کنند؛ مراقبت خرمنهایی را که با خون دل مردم جمع کرده اند،‏‎ ‎‏مراقبت باغاتی را که مردم ایجاد کردند، مراقبت همه چیز به عهدۀ خود شماست. اتکال به‏‎ ‎‏دولت تنها نکنید، اتکال به قوای انتظامی تنها نکنید، آنها هم مشغول خدمت هستند، شما‏‎ ‎‏هم باید مشغول خدمت باشید. و همه با هم دست به هم بدهیم، و برای اسلام و مسلمین‏‎ ‎‏خدمت کنیم. خداوند همۀ شما را اجر عنایت کند و سلامت. و کشور شما را از اشخاصی‏‎ ‎‏که فاسد هستند و ریشه های فساد هستند پاک کند. و همۀ شما را به سعادت دنیوی و‏‎ ‎‏اخروی برساند. ‏

‏والسلام علیکم و رحمة الله و برکاته‏

‎ ‎

  • - جماران.
  • -آقای سید مهدی امام جمارانی.