پیام
تشریح جنایت های امریکا و رژیم شاه در نیم قرن گذشته
پیام به اعضای کنفرانس رسیدگی به جنایات امریکا (تشریح جنایات امریکا)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 11 خ‍رداد ‭1359

زمان (قمری) : 17 رج‍ب‌ ‭1400

مکان: تهران

شماره صفحه : 369

موضوع : تشریح جنایت های امریکا و رژیم شاه در نیم قرن گذشته

زبان اثر : فارسی

مناسبت : تشکیل کنفرانس رسیدگی به جنایات امریکا و شاه

مخاطب : اعضای کنفرانس رسیدگی به جنایات امریکا

پیام به اعضای کنفرانس رسیدگی به جنایات امریکا (تشریح جنایات امریکا)

پیام

‏زمان: 11 خرداد 1359 / 17 رجب 1400 ‏

‏مکان: تهران، جماران ‏

‏موضوع: تشریح جنایتهای امریکا و رژیم شاه در نیم قرن گذشته ‏

‏مناسبت: تشکیل کنفرانس رسیدگی به جنایات امریکا و شاه‏

‏مخاطب: اعضای کنفرانس رسیدگی به جنایات امریکا‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏     اکنون که نمایندگان بعضی از ملتها و احزاب سیاسی برای رسیدگی به جرایم دولت‏‎ ‎‏امریکا و وابستگان آن از آن جمله محمدرضا شاه مخلوع به ایران، این کشور غارتزدۀ‏‎ ‎‏مظلوم آمده اند با تشکر از زحمات آنان باید تذکر دهم که ملت و دولت ایران قادر نیستند‏‎ ‎‏که جمیع اسناد جرایم پنجاه سالۀ رژیم سابق و جرایم بیش از سی سال دولت امریکا را به‏‎ ‎‏شما نمایندگان محترم عرضه دارند. ‏

‏     چطور ممکن است اسناد قتلها و شکنجه های وحشیانه و زندانهای رژیم سفاک‏‎ ‎‏گذشته را در طول پنجاه سال از سراسر کشور جمع آوری کنند؟ و چگونه می توانند اسناد‏‎ ‎‏و اسامی شهدای مسجد گوهرشاد و قتل عامهای مکرر در طول سلطنت غاصبانۀ‏‎ ‎‏محمدرضا، و از 15 خرداد 42 تا زمان سقوط رژیم را خصوصاً در دو ـ سه سال اخیر را‏‎ ‎‏جمع آوری کرده و عرضه نمایند؟ و چطور می توانند تمام قراردادهای تحمیلی از طرف‏‎ ‎‏دولتمردان امریکا توسط شاه خائن علیه ملت مظلوم ایران را مفصلاً ارائه دهند؟ و چطور‏‎ ‎‏ممکن است قبرستانهای شهدای ما را که در سراسر ایران بر اثر کشتارهای دسته جمعی‏‎ ‎‏بوجود آمده است ارائه دهند؟ و چگونه ممکن است معلولین از 15 خرداد 42 تا سالهای‏‎ ‎‏اخیر را که در شهرهای سراسر کشور متفرقند به شما ارائه دهند؟‏

‏     آنچه دولت می تواند ارائه دهد اسناد بسیار ناچیزی است که عمال دولت امریکا‏‎ ‎‏نرسیده اند تا آنها را محو کنند و اسنادی است که حتی بعد از سقوط شاه در ـ به اصطلاح ـ‏

‏سفارت امریکا موجود است. با آنکه اکثر اسناد مهم به دست کارمندان این ـ به اصطلاح ـ‏‎ ‎‏سفارتخانه پودر شده است که امکان استفاده از آنها دیگر نیست؛ ولی آنچه به دست‏‎ ‎‏آمده است دخالت امریکا را در کشور ما ثابت می کند.‏

‏     مستشاران امریکا در مقدرات کشور مظلوم ما دخالتهای مستقیم داشتند. تحمیل‏‎ ‎‏کاپیتولاسیون‏‎[1]‎‏ بر ملت مظلوم ما به وسیلۀ شاه مخلوع سابق از بزرگترین جنایات امریکا‏‎ ‎‏بود که با مخالفت روحانیون و ملت متدین مواجه گشت، و از آن پس چه ستمها و چه‏‎ ‎‏جنایات که بر ملت ما وارد نشد.‏

‏     شما آقایان نمایندگان بدانید سفارت امریکا که به دروغ نام آن را سفارتخانه‏‎ ‎‏گذاشته اند دارای دستگاههایی است که مخصوص جاسوسی در ایران و منطقه است و‏‎ ‎‏این محل برای جاسوسی و دخالت در مقدرات کشور ما تأسیس شده بود.‏

‏     پیاده کردن قوای نظامی در کشوری مستقل جرمی است نابخشودنی و بار دیگر کارتر‏‎ ‎‏گفته است دوباره در ایران دخالت نظامی می کنیم. باید بگویم ملت ما آنچه تا کنون از‏‎ ‎‏اکثر دولتها دیده است طرفداری از ظالم و محکوم نمودن مظلوم می باشد. ملت ما اکنون‏‎ ‎‏چشم به شما نمایندگان دوخته اند که برای رسیدگی به جرایم امریکا و شاه مخلوع به ایران‏‎ ‎‏آمده اید و از شما امید عدل و انصاف دارد. ما امیدواریم که نتیجۀ این بررسی محکوم‏‎ ‎‏نمودن ظالم باشد.‏

‏     از خداوند متعال نجات مستضعفین جهان را خواستارم. والسلام علی من اتبع الهدی.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

  • - کاپیتولاسیون یا حق قضاوت کنسولی، که لایحۀ آن در 13 مهر 1342 در کابینۀ اسداللّه علم به تصویب رسیده بود، در مرداد 1343 به مجلس سنا رفت و تصویب شد. این لایحه در زمان صدارت حسنعلی منصور و در تاریخ 21 مهر 1343 به مجلس شورای ملی برده شد و از تصویب نمایندگان گذشت. اعتراض شدید امام خمینی به این لایحه و نطق معروف ایشان، موجب خشم شاه و رژیم او شد و به تبعید امام خمینی به ترکیه و سپس به عراق انجامید.