حکم
تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی
حکم تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی به اعضای منتخب ستاد
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 23 خ‍رداد ‭1359

زمان (قمری) : 29 رج‍ب‌ ‭1400

مکان: تهران

شماره صفحه : 431

موضوع : تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی

زبان اثر : فارسی

مخاطب : اعضای منتخب ستاد انقلاب فرهنگی

حکم تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی به اعضای منتخب ستاد

حکم

‏زمان: 23 خرداد 1359 / 29 رجب 1400‏

‏مکان: تهران، جماران‏

‏موضوع: تشکیل ستاد انقلاب فرهنگی‏

‏مخاطب: اعضای منتخب ستاد انقلاب فرهنگی ‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏     مدتی است ضرورت انقلاب فرهنگی که امری اسلامی است و خواست ملت مسلمان‏‎ ‎‏می باشد، اعلام شده است و تا کنون اقدام مؤثر اساسی انجام نشده است و ملت اسلامی و‏‎ ‎‏خصوص دانشجویان با ایمان متعهد، نگران آن هستند و نیز نگران اخلال توطئه گران که‏‎ ‎‏هم اکنون گاه گاه آثارش نمایان می شود و ملت مسلمان و پایبند به اسلام خوف آن دارند‏‎ ‎‏که خدای نخواسته فرصت از دست برود و کار مثبتی انجام نگیرد، و فرهنگ همان باشد‏‎ ‎‏که در طول مدت سلطۀ رژیم فاسد کارفرمایان بی فرهنگ، این مرکز مهم اساسی را در‏‎ ‎‏خدمت استعمارگران قرار داده بودند، که از دستاوردهای دانشگاهها به خوبی ظاهر‏‎ ‎‏می شود که جز معدودی متعهد و مؤمن که علی رغم خواست دانشگاهها در خدمت‏‎ ‎‏کشور و اسلام بودند، دیگران جز ضرر و زیان چیزی برای کشور ما بار نیاوردند؛ و ادامۀ‏‎ ‎‏این فاجعه که مع الأسف خواست بعض گروههای وابسته به اجانب است، ضربه ای مهلک‏‎ ‎‏به انقلاب اسلامی و جمهوری اسلامی وارد خواهد کرد، و تسامح در این امر حیاتی،‏‎ ‎‏خیانت عظیم بر اسلام و کشور اسلامی است. بر این اساس به حضرات آقایان محترم‏‎ ‎‏محمد جواد باهنر، مهدی ربانی املشی، حسن حبیبی، عبدالکریم سروش، شمس آل‏‎ ‎‏احمد، جلال الدین فارسی و علی شریعتمداری مسئولیت داده می شود تا ستادی تشکیل‏‎ ‎‏دهند و از افراد صاحبنظر متعهد، از بین اساتید مسلمان و کارکنان متعهد و دانشجویان‏‎ ‎‏متعهد با ایمان و دیگر قشرهای تحصیلکرده، متعهد و مؤمن به جمهوری اسلامی دعوت‏‎ ‎‏نمایند تا شورایی تشکیل دهند و برای برنامه ریزیِ رشته های مختلف و خط مشی‏

‏فرهنگی آیندۀ دانشگاهها، بر اساس فرهنگ اسلامی و انتخاب و آماده سازی اساتید‏‎ ‎‏شایستۀ متعهد و آگاه و دیگر امور مربوط به انقلاب آموزشی اسلامی اقدام نمایند.‏‎ ‎‏بدیهی است بر اساس مطالب فوق دبیرستانها و دیگر مراکزآموزشی که در رژیم سابق با‏‎ ‎‏آموزش و پرورشی انحرافی و استعماری اداره می شد، تحت رسیدگی دقیق قرار گیرد تا‏‎ ‎‏فرزندان عزیزم از آسیب و انحراف مصون گردند. از خداوند متعال توفیق آقایان را در‏‎ ‎‏این امر مهم مسئلت می نمایم و عظمت اسلام و کشورهای اسلامی را خواهانم. والسلام‏‎ ‎‏علیکم.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎