پیام
تجلیل از حضرت اباعبد الله حسین (ع) ـ هشدار به توطئه گران
پیام به ملت ایران و پاسداران (هشت تذکر عمومی ـ هشدار به توطئه گران)
نسخه چاپی | ارسال به دوستان
برو به صفحه: برو

نوع ماده: صحیفه امام

پدیدآورنده : خمینی، روح الله، رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، 1279 - 1368

محل نشر : تهران

ناشر: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی (س)

زمان (شمسی) : 26 خ‍رداد ‭1359

زمان (قمری) : 3 ش‍ع‍ب‍ان‌ ‭1400

مکان: تهران

شماره صفحه : 441

موضوع : تجلیل از حضرت اباعبد الله حسین (ع) ـ هشدار به توطئه گران

زبان اثر : فارسی

مناسبت : میلاد حضرت امام حسین (ع) و روز پاسدار

مخاطب : ملت مسلمان ایران و پاسداران انقلاب

پیام به ملت ایران و پاسداران (هشت تذکر عمومی ـ هشدار به توطئه گران)

پیام

‏زمان: 26 خرداد 1359 / 3 شعبان 1400‏

‏مکان: تهران، جماران ‏

‏موضوع: تجلیل از حضرت اباعبدالله حسین (ع) ـ هشدار به توطئه گران‏

‏مناسبت: میلاد حضرت امام حسین (ع) و روز پاسدار‏

‏مخاطب: ملت مسلمان ایران و پاسداران انقلاب‏

‏بسم الله الرحمن الرحیم‏

‏     روز مبارکِ سوم شعبان المعظم، روز پاسدار است و روز تحقق پاسداری از اسلام،‏‎ ‎‏از حقیقت، از مکتب الهی؛ روز تولد بزرگْ پاسداری که با خون خود و فرزندان و‏‎ ‎‏اصحابش مکتب را زنده کرد. مکتبی که می رفت با کجرویهای تفالۀ جاهلیت و‏‎ ‎‏برنامه های حساب شدۀ احیای ملیگرایی و عروبت با شعار «لا خَبَرٌ جاءَ وَلا وَحْیٌ نَزَلْ»‏‎[1]‎‎ ‎‏محو و نابود شود، و از حکومت عدل اسلامی یک رژیم شاهنشاهی بسازد و اسلام و‏‎ ‎‏وحی را به انزوا کشاند؛ که ناگهان شخصیت عظیمی که از عصارۀ وحی الهی تغذیه و در‏‎ ‎‏خاندان سید رُسل محمد مصطفی و سید اولیا علی مرتضی، تربیت و در دامن صدیقۀ‏‎ ‎‏طاهره، بزرگ شده بود قیام کرد و با فداکاری بی نظیر و نهضت الهی خود، واقعۀ بزرگی‏‎[2]‎‎ ‎‏را به وجود آورد که کاخ ستمکاران را فرو ریخت و مکتب اسلام را نجات بخشید. سلام‏‎ ‎‏و صلوات خداوند بر روان پاک آن حضرت و خاندان و اصحابش که ما را از ظلمت‏‎ ‎‏جاهلیت به نور اسلام هدایت فرمود. حال ای ملت اسلام و امت محمد! بر ماست که از‏‎ ‎‏امام بزرگمان پیروی کنیم و با فداکاری از انقلاب اسلامی پاسداری کنیم؛ و برای ادامۀ این‏‎ ‎‏مکتب عزیز که رهایی مستضعفان جهان و سرکوبی مستکبران است، از هواهای نفسانیه‏‎ ‎‏که میراث شیطان است بر حذر باشیم، و توطئۀ دشمنان کشور اسلام را که ایجاد یأس و‏‎ ‎


‏سستی است، در نطفه خفه کنیم. و ای پاسداران عزیز! که از متن ملت مسلمان متعهد بپا‏‎ ‎‏خاسته اید و از انقلاب اسلامی و نهضت مقدس پاسداری کردید و با فداکاری و خونِ‏‎ ‎‏پاک برادران جانباز مجاهد خود، انقلاب را به ثمر رساندید و با همت بزرگ خود و ملت‏‎ ‎‏غیور و قوای نظامی و انتظامی متعهد، ایران عزیز را از لوث رژیم منحط شاهنشاهی پاک‏‎ ‎‏و دست جنایتکار اجانب را از کشور اسلامی قطع کردید، بهوش باشید که دشمن در کمین‏‎ ‎‏است و طرفداران شیطان بزرگ و رژیم غاصب، دست اندر کار توطئه.‏

‏     اینجانب در روز ولادت سید شهیدان و پاسدار عظیم الشأن اسلام و حضور شهدای‏‎ ‎‏انقلاب، تذکراتی می دهم، باشد که گوشه ای از تکلیف اسلامی خود را ادا نموده و به شما‏‎ ‎‏خیانت نکرده باشم: ‏

‏     1ـ ممکن است در بین شما پاسداران عزیز در سرتاسر کشور، افرادی خیانتکار نفوذ‏‎ ‎‏کرده باشند و با کشیدن بعضی از جوانان پاکدل متعهد، به انحراف از قبیل سرپیچی از‏‎ ‎‏احکام دادگاههای انقلاب و عدم رعایت انضباط و مقررات و اقدام به مصادرۀ اموال و‏‎ ‎‏بازداشت اشخاص بدون مجوز قانونی، شما را در بین ملت به غیر از آنچه هستید جلوه‏‎ ‎‏دهند و زحمات طاقتفرسای شما عزیزان را در پیشگاه ملت هدر دهند. و باید بدانید‏‎ ‎‏اشخاصی که دعوت به هرج و مرج می کنند، دشمنان شما و انقلاب اسلامی هستند، و در‏‎ ‎‏صورتی که به چنین اشخاصی برخوردید، به دادگاهها معرفی نمایید تا با موازین اسلامی‏‎ ‎‏و قانونی آنان را مجازات کنند.‏

‏     2ـ لازم است از فرماندهان خود اطاعت کنید که عدم مراعات انضباط سربازی و‏‎ ‎‏پاسداری موجب تضعیف قوای مسلح است؛ و کسانی که شما را به این نحو اعمال دعوت‏‎ ‎‏می کنند در صدد تضعیف شما هستند و اگر آگاهانه عمل کنند، از دشمنان انقلاب و اسلام‏‎ ‎‏هستند و لازم است آنان را معرفی نمایید تا قاطعانه با آنان برخورد شود.‏

‏     3ـ مراعات هماهنگی با سایر قوای نظامی و انتظامی و ارگانهای دولتی، از وظایف‏‎ ‎‏حتمی شما پاسداران محترم و سایر قوای مسلح است، و اطاعت از فرماندۀ کل قوا که‏‎ ‎‏نمایندۀ اینجانب است، از وظایف شرعی و اسلامی شما و همۀ قوای مسلح است.‏


‏     4ـ من می دانم که شما عزیزانم از طبقۀ محروم و حقوق شما ناچیز است، ناچار شما‏‎ ‎‏دلاوران که خود را به آب و آتش زدید و انقلاب را پیروز کردید و ادامه دادید، برای‏‎ ‎‏دریافت حقوق و رسیدن به زرق و برق دنیا نبود و اکنون نیز نیست و برای خداوند و در‏‎ ‎‏خدمت اسلام بوده و هست. توجه به وضع سربازان صدر اسلام که گاهی با یک دانه خرما‏‎ ‎‏روزِ خود را به سر می بردند و با دشمن به جنگ برمی خاستند و اجر خود را از خدای‏‎ ‎‏تعالی می خواستند، همۀ سختیها را جبران می کند.‏

‏     5ـ آقای رئیس جمهور و دولت، لازم است در تقویت قوای مسلح خصوصاً‏‎ ‎‏پاسداران انقلاب، کوشش کنند و نقیصه و کمبود آنان را جبران نمایند؛ و شورای انقلاب‏‎ ‎‏و پس از آن مجلس شورای اسلامی بودجۀ نیروهای مسلح خصوصاً پاسداران را به طور‏‎ ‎‏شایسته تصویب، که تقویت اینان حافظ استقلال کشور و ادامۀ نهضت است.‏

‏     6ـ کمیته ها تا موقعی که محل احتیاج هستند و ضرورت اقتضا می کند باید باشند ولی‏‎ ‎‏تصفیۀ آنها لازم است؛ و کسانی که برخلاف مقررات اسلامی عمل می کنند باید اخراج‏‎ ‎‏شوند.‏

‏     7ـ اینجانب همان طور که در ارتش بعضی از آقایان را منصوب نموده ام تا گزارشاتی‏‎ ‎‏از ارتش در سراسر کشور تهیه و هر هفته اینجانب را از آنچه در آنجا می گذرد مطلع‏‎ ‎‏سازند، در سپاه پاسداران و ژاندارمری و شهربانی هم اشخاصی را تعیین خواهم کرد تا با‏‎ ‎‏اعضای مسلمان و متعهد و مسئول ارتش و این ارگانها، دست به تشکیل سازمان بررسی‏‎ ‎‏نیروهای نظامی و انتظامی زده و بر تمام این نهادها نظارت نموده و گزارشات جامعی تهیه‏‎ ‎‏و اینجانب را نیز آگاه گردانند. و من امیدوارم که تمام قوای مسلح که امروز در خدمت‏‎ ‎‏اسلام هستند هماهنگ و هم صدا در حراست از کشور عزیز و اسلام بزرگ کوشش کنند‏‎ ‎‏و با پشتوانۀ ملت از هیچ آسیبی نهراسند.‏

‏     8ـ من از همۀ ارگانهای دولتی و ملی و همۀ گروهها می خواهم که از گروهگرایی و‏‎ ‎‏دسته بندی و فرصت طلبی و هواهای نفسانی احتراز کنند و خود را در راه خدمت به ملت‏‎ ‎‏و خلق مستضعف قرار دهند، و از راهی که ملت می رود منحرف نشوند، و خداوند عالم‏

‏را حاضر و ناظر ببینند و از اختلاف و نفاق دست بردارند و مصالح کشور را بر مصلحت‏‎ ‎‏خویش مقدم دارند، و در صدد تضعیف یکدیگر برنیایند و با ملت رزمنده به پیش روند‏‎ ‎‏که خدا با آنان است و پیروزی نهایی نصیب آنان است. خداوند قادر، حافظ همگان باد.‏‎ ‎‏درود خدا و بندگان صالحش بر روان شهدای انقلاب . و اخیراً لازم است تذکری که‏‎ ‎‏همگان بدان آگاهی دارند بدهم و آن لزوم تقدیر از شهدای انقلاب و خانوادۀ آنان و‏‎ ‎‏معلولین و مصدومین می باشد. و لازم است عموم دستگاههای اجرایی اموری را که‏‎ ‎‏مربوط به شهدا و خانوادۀ آنان و معلولین و مصدومین است با کمال سرعت عمل نموده و‏‎ ‎‏تسهیلات لازم را در مورد آنان معمول دارند؛ که اینان بر ما و ملت شریف حق بسیار‏‎ ‎‏بزرگی دارند. و اگر معلوم شود که کسانی در بعضی از ادارات و وزارتخانه ها برای اجرای‏‎ ‎‏امور شهدای انقلاب و خانوادۀ آنها اشکال تراشی می کنند، به عنوان ضد انقلاب باید‏‎ ‎‏مورد تعقیب واقع شوند. از خداوند متعال عظمت اسلام و مسلمین و کشور عزیز را‏‎ ‎‏خواستارم. والسلام علی عبادالله الصالحین.‏

‏روح الله الموسوی الخمینی‏

‎ ‎

  • - نه خبری آمد و نه وحی الهی نازل شد.
  • - واقعۀ عاشورا و شهادت حضرت امام حسین ع و یارانش.